Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende Fysioterapeut til Center for Planlagt Kirurgi's fysioterapi, Regionshospitalet Silkeborg

  • Region Midtjylland
  • Falkevej 1,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ledende Fysioterapeut til Center for Planlagt Kirurgis Fysioterapi, Regionshospitalet Silkeborg Attraktiv Lederstilling med spændende udfordringer En stilling som Ledende Fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Ortopædkirurgisk Fysioterapi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 og er det første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en cheflæge i ortopædkirurgi, en cheflæge i anæstesiologi, samt en chefsygeplejerske. Centeret er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. Center for Planlagt Kirurgi modtager uselekterede elektive ortopædkirurgiske patienter primært fra Region Midtjylland, men også fra øvrige regioner i Danmark. Patienterne fordeler sig inden for næsten alle områder af det ortopædkirurgiske speciale. Vi ønsker en Ledende Fysioterapeut med flg. kvalifikationer: Erfaring med ledelse og fysioterapeutisk grunduddannelse Gerne erfaring med det elektive ortopædkirurgiske fysioterapeutiske område Gerne erfaring med specialoplærte fysioterapeuter i diagnostiske funktioner Forståelse for, lyst og evne til, at arbejde tværfagligt, som er essentielt for arbejdet i hele centret Relevant lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende eller interesse for at tage uddannelsen Selvstændig, initiativrig og ansvarsbevidst Evne til at gennemføre dynamisk, synlig, handlekraftig og anerkendende ledelse Interesse for udvikling af fysioterapeutiske ydelser og patientforløbene i afsnittet Ser muligheder i stedet for begrænsninger Evne til at medinddrage, uddelegere og skabe udvikling Mod på at indgå i et ledelsesteam Vi tilbyder: Et ledelsesområde, som er præget af et godt og tæt tværfagligt samarbejde Mentorordning og et onboarding-program for nye ledere Mulighed for at sætte præg på udviklingen af det fysioterapeutiske område i centeret En glad, aktiv, engageret og professionel medarbejderstab Mulighed for at være med til at udvikle patientforløbene i klinikkerne En stilling med spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer Et understøttende ledernetværk blandt afsnitslederne i CPK Om afdelingen Afdelingen består af 21 fysioterapeuter, en klinisk underviser, en udviklingsfysioterapeut, en serviceassistent og den Ledende Fysioterapeut. Ortopædkirurgisk Fysioterapi er en afdeling, der arbejder på tværs af Center for Planlagt Kirurgis afdelinger, afsnit og specialer. Forskning, forbedring og udvikling prioriteres højt, og vi har et tæt samarbejde med Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi. Vi søger en visionær, rummelig og anerkendende leder, der vil bruge - og udvikle de kompetencer, der er i afsnittet. Den ledende fysioterapeut indgår i afsnitsledergruppen med lederne fra ambulatorier, anæstesi forskningsenhed, friklinik, intensiv, korttidsafsnit, opvågning, sengeafsnit samt sekretariatet. Opgaver for fysioterapeuter i Center for Planlagt Kirurgis Fysioterapi Afdelingen yder undersøgelse, diagnosticering, vurdering, behandling og genoptræning af høj faglig kvalitet til indlagte og ambulante patienter, og i samspil med vores samarbejdspartnere bidrager vi til velkoordinerede forløb, som skaber værdi for vores patienter. Alle fysioterapeuter indgår i arbejdet med behandling af indlagte opererede patienter og har derudover forskellige primære arbejdsområder inden for de enkelte patientforløb. Nogle fysioterapeuter er specialoplært og varetager opgaver i ambulatorierne i form af udredning og diagnosticering inden for hofte-, idræt-, knæ-, ryg- og skulderspecialet. Nogle fysioterapeuter varetager postoperative kontroller, og specialiseret genoptræning af ortopædkirurgiske patienter, der hører under Regionshospitalet Silkeborg. I Center for Planlagt Kirurgi er der fysioterapeutisk fremmøde kl. 08.00 - 15.30. Alle hverdage er der desuden fremmøde i senvagt til kl. 12.30 - 20.00 til nyopererede sammedagskirurgiske patienter. Fysioterapeuterne deltager i vagtarbejde på lørdage og udvalgte helligdage. Den enkelte fysioterapeut har lørdagsvagt ca. hver 4. uge og senvagt 12.30 - 20.00 ca. hver 2. uge. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler i midt’en danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Der må forventes en prøvetid på 3 mdr. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi. Yderligere oplysninger om stillingen fås hos chefsygeplejerske Maria Brinck Krog på email maria.brinck.krog@midt.rm.dk eller på telefon 78 41 64 40. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal sendes elektronisk og være os i hænde onsdag d.18.januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag d.23.januar 2023 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.