Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagogisk/ sundhedsfagligt personale søges til Botilbud

  • Horsens KommuneCenter for Handicäp
  • Chr M Østergaards Vej 4,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du uddannet Socialpædagog, PAU, SSA eller Ergoterapeut og dedikeret til det socialpædagogiske område, så er det måske dig vi søger? Vi søger 1 ny medarbejder til en stilling på 32t eller 37t pr. 1/3 2023 Ansøgningsfrist d. 23/1 2023 Tingstedet/ Center For Handicap Botilbuddet Tingstedet i Brædstrup er en selvstændig afd. med 10 borgere. Alle borgere bor i egen lejlighed. Der leveres pædagogisk støtte efter servicelovens § 83, §85. Borgerne er voksne mennesker i alderen 25-70 år med psykiske funktionsnedsættelser. Tingstedet er en afd. i Center For Handicap, Horsens kommune. Borgerne på Tingstedet er meget differentierede i deres behov for pædagogisk støtte og der arbejdes med fokus på det individuelle tilbud, med henblik på forløsning af borgerens fulde potentiale. Langt de fleste borgere har i det daglige et beskæftigelse tilbud i form af enten, dagtilbud, skole eller eksterne job tilbud. Tingstedet er en dynamisk arbejdsplads med høj faglighed og et stærkt fællesskab. Her er der højt til loftet, og en uformel omgangstone kollegaer og ledelse imellem. Vi arbejder målrettet og struktureret med løsning af kerneopgaven, med et skarpt fokus på borgerens egen mestring, og ret til autonomi. Vi tror på, at velfærdsteknologi er en naturlig komponent i rejsen, mod denne målsætning. Vores pædagogiske fundament hviler på en Åbendialogisk anerkendende tilgang, samt LA2 med troen på at borgeren er ekspert i eget liv. Ud over dette er neuropædagogiske screeninger, samt resultat og effekt måling en fast bestanddel i arbejdet omkring borgerne. Organisering Der arbejdes i enten dag eller aftenvagter og hver anden weekend. Det daglige arbejdet er organiseret i og omkring 2 teams, som hver især varetager kontaktpersons ordninger for de respektive borgere. Der afholdes P/Team møder hver anden uge. Tag lige to minutter og spørg dig selv om følgende: Trives du med at skabe resultater for borgerne, sammen med dine kollegaer? Er du enig i at borgerinddragelse er vigtigt? Tror du at velfærdsteknologi understøtter den socialpædagogiske indsats? Kan du gå på arbejde med fokus på at skabe individuelle tilbud til borgerne, med høj grad af kvalitet? Formår du at udvikle og understøtte borgene med din faglighed, så de derved oplever at de i så høj grad som muligt har selvbestemmelse over eget liv. Kan du lede dig selv inden for de givende opgaver og rammer. Mener du også feedback på egen praksis, er udviklende for dig og dine kollegaer? Kan du skabe relationer til andre mennesker ved en respektfuld og professionel tilgang? Svarer du ja til ovenstående, og er i stand til at lede dig selv i forhold til kerneopgaven, vil vi rigtig gerne se en ansøgning fra dig! Vi kan tilbyde: En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor vi vægter forskellighed og sætter det bedste hold til opgaven. Neuropædagogiske fagsupervision Åbendialogisk personalesupervision Fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstid Kompetente kollegaer der arbejder for det gode arbejdsmiljø Høj faglighed og en professionel tilgang til opgaveløsningen Muligheder for at udvikle faglige kompetencer igennem uddannelse og kurser Årlige medicinkurser Tiltrædelse hurtigst muligt, vi venter dog gerne på den rette. Yderligere information kan indhentes hos: Afd. leder Kristoffer Puggaard Tlf: 22919455