Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Chefjordemoder til Kvinde-Barn Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers

  • Region Midtjylland
  • 8900Randers,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Regionshospitalet Randers søger ambitiøs og visionær chefjordemoder til Kvinde-Barn Fællesafdeling Til stillingen som chefjordemoder på Kvinde-Barn Fællesafdeling søger vi en leder, der er en tydelig og motiveret holdspiller; der har overblik og kan lede på tværs; samarbejde og kommunikere op og ned og ikke mindst bygge bæredygtige broer. Som en del af afdelingens ledelse forventer vi, at du tager ansvar for både ledelse, drift og udvikling, og at du udviser forståelse for den kliniske hverdag og indgår i tæt dialog med både ledere og medarbejdere. Du skal desuden bidrage til at understøtte hospitalets vision om at være et højt respekteret og attraktivt hospital, der prioriterer hensynet til patientens behov. Om jobbet Som chefjordemoder skal du sammen med den øvrige afdelingsledelse, bestående af to cheflæger og en chefsygeplejerske, stå i spidsen for hospitalets Kvinde-Barn Fællesafdeling, der omfatter Børn og Unge samt Kvindesygdomme og Fødsler. Afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen. Der har gennem det seneste år været en naturlig udskiftning på flere poster i afdelingens ledergruppe, så en del af opgaven bliver at opbygge et nyt ledelsesteam, der kan skabe retning og arbejde for at sikre høj faglighed, kvalitet og udvikling. Ledelsesteamet har et tæt og ligeværdigt samarbejde om de ledelsesmæssige opgaver i fællesafdelingen. Det omfatter blandt andet at: ·         Favne alle faggrupper, synspunkter og interesser og kunne samle ledere og medarbejdere i et fælles "VI" ·         Medvirke til at skabe mening for medarbejderne ved at være dialogsøgende, involverende og uddelegerende ·         Sikre sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet med inddragelse af de gravide, fødende, barslende og for de gynækologiske patienter og deres pårørende ·         Sikre gode rammer for uddannelse og forskning i afdelingen ·         Sikre en velfungerende styring af ressourcer og aktivitet ·         Sikre tværsektorielt samarbejde med de fire kommuner i Randers-klyngen ·         Varetage opgaver på fødeområdet både regionalt og nationalt ·         Sikre et godt samspil med samarbejdspartnere på hospitalet og på andre hospitaler Om dig Vi søger en kandidat, der: ·         er uddannet jordemoder ·         har en lederuddannelse på master- eller kandidatniveau, eller anden relevant lederuddannelse ·         har erfaring fra en stilling, hvor der har været ledelse af flere faggrupper og gerne med et større ledelsesspænd ·         er synlig og handlekraftig i det regionale såvel som i det nationale samarbejde ·         er bevidst om sin rolle som kommunikator og som herigennem mestrer at skabe såvel tillid som tydelighed Om hospitalet Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Hospitalet har fokus på kvalitet i patientbehandling, forskning og innovation samt på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Vi er optagede af, at vi gennem tværgående samarbejde, patientinddragelse og god kommunikation skaber gode patientforløb. Som leder på Regionshospitalet Randers skal du kunne se dig selv i vores ledelsesgrundlag. Det betyder blandt andet, at du bliver "leder af en enhed – del af en helhed". Det betyder også, at nogle af dine ledelsesværdier hedder nærvær, mening, prioritering og klar tale, og at du er bevidst om, at relationer og ansvarlighed er afgørende for, at du sammen med dine lederkollegaer kan lykkes med dine opgaver. Du kan læse mere om Regionshospitalet Randers på vores hjemmeside ( https://www.fagperson.regionshospitalet-randers.dk/om-os/ ). Her kan du også læse mere om Børn og Unge ( https://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/born-og-unge/ ) og Kvindesygdomme og Fødsler ( https://www.fagperson.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/ ) Vilkår Ansættelse sker som overenskomstansat efter overenskomst mellem Jordemoderforeningen og Danske Regioner. Stillingen ønskes besat 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sygeplejefaglig direktør Mette Bærentsen på 5129 0175. Ansøgningsfrist: 9. januar 2023. Der afholdes 1. samtalerunde onsdag den 16. januar og 2. samtalerunde onsdag den 25. januar 2023. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.