Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Omsorgsmedhjælpere til Fenrishus

  • Region Midtjylland
  • Fenrisvej 37,8210Århus V,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Fenrishus i Aarhus V. søger omsorgsmedhjælpere til faste deltidsstillinger Kunne du tænke dig, at arbejde med enestående børn og unge med særlige behov? Her kan du få lov til at gå på arbejde og virkelig gøre en positiv forskel hver dag. Vi tilbyder en god dynamik blandt vores tværfaglige personalegrupper. Vi forventer, at du er relevant uddannet, eller er under relevant uddannelse, som ex. pædagog, pædagogiskassistent, sygeplejerske, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent eller terapeut. Vi modtager studerende fra en række uddannelsesinstitutioner, så du vil opleve, at kunne blive en del af et studiemiljø. Hvem er vi Fenrishus er en afdeling under Region Midt, Specialområde Børn og Unge (SBU) og ligger på Fenrisvej i Aarhus. Side om side arbejder pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psyko-, fysio- og ergoterapeuter, og omsorgsmedhjælpere sammen i et stærkt tværfagligt miljø. Vi har en døgnafdeling 0-18 år med 12 pladser, aflastningsafdeling 0-18 år med 5 pladser, ungdomsafdeling 18-25 år med 5 pladser og eget dagaktivitetstilbud, samt en børnehave 0-6 år med seks pladser. Du vil blive tilknyttet typisk to afdelinger som deltidsansat. Børnene og de unge er i alderen 0-25 år, med komplekse, massive og varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, livsforkortende, sundhedsfaglige udfordringer. Alle børn og unge er kørestolsbrugere, de har ikke talesprog, og benytter i stedet alternativ supplerende kommunikation (ASK). På Fenrishus leves livet, ud fra de forudsætninger, ressourcer og udfordringer den enkelte har. Vi har et hus, der er præget af glæde og begejstring over selv det mindste udviklingstegn eller lille succes som børnene og de unge oplever, og som alle faggrupper næres af. I svære perioder støtter vi børnene og de unge massivt med omsorg og behandling. Vi arbejder systematisk med udarbejdelse af pædagogiske og terapeutiske delmål for det enkelte barn og ung ud fra den kommunale handleplan. Vi arbejder pædagogisk og sundhedsfagligt gennem delmål, sansemotorik, aktiviteter og lejringer. Vi arbejder ud fra en individuel tilgang til børnene og de unge, hvor deres færdigheder, kompetencer og behov er i centrum. I det daglige arbejde har vi fokus på at skabe relationer til børnene og de unge, da det er gennem vores samspil, at deres udviklingsmuligheder og behandling understøttes. Gennem observationer og plejemæssige tiltag sikrer vi, at børnenes helbred er det bedst mulige, og tilbyder palliativ behandling, når dette er nødvendigt. Vi behandler, i samarbejde med speciallæge i pædiatri, de komplikationer barnet/den unge har eller får som følge af sit handicap. Indsatsen foregår i et tæt samarbejde med børnenes forældre. Om stillingen: Ansættelse pr. 1. april 2022 eller efter aftale. Stillingen er på 30-37 timer om ugen. Venligst skriv i din ansøgning hvilket timetal du ønsker – eller om det er underordnet. Fast weekendrul med arbejde hver anden weekend. Vi lægger vægt på, at du kan arbejde morgen, eftermiddag, aften og nat. Du vil blive tilknyttet en primær afdeling og der indgår pleje af børn og unge i arbejdet. Da Fenrishus er en døgninstitution, forventes det, at du kan arbejde hele døgnet, hele året. Som udgangspunkt vil du skulle arbejde i dag og aftentjenester. Vores personalebehov er størst i weekends og ferier. Fire gange om året afholdes der personalemøde for alle deltidsansatte. Dette er der mødepligt til. Forventninger til dig: Vi er på udkig efter medarbejdere, der har lyst til at være en del af en afdeling i udvikling, og kan skabe tryghed og udviser omsorg for både børnene og de unge, samt forældre og kolleger. Har du erfaring inden for området er det en fordel, men ingen betingelse. Der vil blive tilrettelagt et individuelt intro og undervisningsforløb. Medsend CV hvorpå der er påført relevant erfaring og evt. uddannelsesbevis. Om SBU: SBU består af otte specialiserede afdelinger, fire interne skoler og en specialbørnehave, som hver dag yder en individuelt tilpasset indsats for børn og unge med kognitive vanskeligheder, nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne, udviklingsforstyrrelser, adfærdsmæssige- og sundhedsfaglige problemstillinger. Herudover tilbyder vi STU og individuelt tilrettelagte dagtilbud. Det gør os i stand til at træde til, når kommunerne efterspørger et særligt specialiseret tilbud. For os er det en vigtig samfundsmæssig opgave at skabe muligheder for de mest udsatte børn og unge. Vi arbejder tæt sammen med pårørende, kommuner og andre myndigheder for at sikre de allerbedste rammer for vores målgrupper. Vi vil være Danmarks førende specialtilbud til børn og unge. Derfor lægger vi vægt på uddannelse, innovation og udvikling, så vi også fremover sikrer høj kvalitet og specialisering i vores tilbud. Yderligere oplysninger: Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem FOA og Danske Regioner. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse. Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sundhedsfaglig teamleder Line Korning på mobil: 3057 2186 eller afdelingsleder Ulla Monrad Jensen på mobil: 2343 8525. Du kan også søge oplysninger på vores hjemmeside eller se filmen om Fenrishus. Tiltrædelse pr. 1. april 2023, gerne hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er den 28.februar 2023, og vi tager stillingsopslaget af, når de rette kandidater er fundet. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.