Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling Sygeplejersker til faste stillinger på Regionshospitalet Gødstrup Kom hele vejen rundt om det mave- og tarmkirurgiske speciale. Her får du mulighed for indflydelse og fleksibilitet i planlægning af dit arbejdsliv. Vi søger sygeplejersker til faste stillinger pr. 1. februar 2023 eller efter aftale. Jobbet hos os giver dig mulighed for at varetage opgaver på tværs i afdelingen, hvilket giver et indgående kendskab til patientforløbene og bidrager til gode overgange internt i afdeling.  Efter grundig oplæring har du mulighed for at veksle mellem sengeafsnit og Mave- og Tarmkirurgisk klinik og klinik for kikkertundersøgelser. Mave- og Tarmkirurgisk afdeling varetager udredning, behandling og pleje inden for både godartede   mave og tarmkirurgiske sygdomme samt kræftbehandling af tyktarm og endetarmskræft. I sengeafsnit vil du få mulighed for at arbejde med både akutte og planlagte patientforløb. I mave- og tarm kirurgisk klinik og klinik for kikkertundersøgelser vil du arbejde med de korte patientforløb, og assistere til de forskellige akutte eller planlagte undersøgelser. Uanset om du er i sengeafsnit eller klinik har du et tæt samarbejde med de andre i teamet. Som nyansat vil du gennemgå et struktureret introduktions- og oplæringsprogram med vekslen mellem læringsaktiviteter og læring i praksis. Du vil blive tilknyttet en trivselsmakker og oplæringen vil blive tilrettelagt ud fra dine behov og kompetencer. Lidt om os: Vi er en stor flok sygeplejersker samt enkelte social og sundhedsassistenter i alle aldre og med forskellig erfaringsgrundlag. Vi leverer sygepleje af høj faglig kvalitet til patienter med mave-tarmkirurgiske sygdomme og skaber gode patientforløb Vi er en afdeling hvor sammenhold og tværfagligt samarbejde er i fokus. Vi er positive over for forandringer og udvikling af vores praksis ligesom vi hele tiden arbejder med at udvikle det gode arbejdsmiljø. Vi er gode til at hygge og grine sammen og laver af og til fælles arrangementer uden for arbejdstiden. Vi er klinisk uddannelsessted for sygeplejerskestuderende på forskellige uddannelsestrin samt social- og sundhedselever. Som sygeplejerske deltager du i den daglige vejledningsopgave. Vi tilbyder dig: ·         Et nyt flot hospital ·         Et arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer medarbejderne højt og hvor samarbejdet baseres på respekt, åbenhed og en god omgangstone ·         Engagerede og ambitiøse kolleger ·         Et godt læringsmiljø i et udfordrende og lærerigt speciale med god mulighed for faglig udvikling ·         Kontinuerligt fokus på udvikling af kompetencer, bl.a. via undervisning, temadage og simulations- og scenarietræning ·         Mulighed for at arbejde i en delt stilling hvor hverdagene er forskellige og rummer mange spændende arbejdsopgaver, som bidrager til høj kvalitet og bedre oplevelser for vores patienter ·         Mulighed for at arbejde 8 eller 12 timers vagter i sengeafsnit hver 4. weekend eller efter aftale. Vagttyper aftales individuelt. ·         Mulighed for at afspadsere tillæg så fremmødet reduceres fra 37 timer Vi forventer at du: ·         Har en positiv tilgang til de daglige udfordringer og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø ·         Kan trives i en travl hverdag ·         Er engageret og ansvarlig ·         Er aktiv reflekterende og deltager i at udvikle afsnittet ·         At du evt. har klinisk erfaring som sygeplejerske, men det er ikke noget krav Stillings- og funktionsbeskrivelse 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse 2 Du kan læse mere om os på: https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/mave-tarmkirurgi/ Introduktion af nyt personale i Mave- og tarmkirurgisk Afdeling Er du interesseret i yderligere informationer om stillingen, kan du henvende dig til oversygeplejerske Laura Højland Nielsen tlf. 23998455 eller Lone Fjeldsted 78430823 Det er muligt at få tilsendt kompetenceprofilbeskrivelser for sygeplejersker. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Samtaler afholdes i takt med at ansøgningerne kommer ind . Du kan søge jobbet online www.rm.dk ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Ansøgningen skal være os i hænde senest 15.01.23 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.