Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland søger faglig konsulent

  • Dansk Sygeplejeråd
  • Sofiendalsvej 3,9200Aalborg SV,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at prøve kræfter med en fagpolitisk organisation i forandring og udvikling, og trives du med forskelligartede opgaver, en dynamisk hverdag, og på en arbejdsplads med høj faglighed, gode arbejdsforhold og dygtige kolleger? En af vores dygtige konsulenter har valgt nye udfordringer. Vi har derfor en ledig stilling som faglig konsulent til tiltrædelse snarest muligt. Vores fælles opgave er at varetage medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige, arbejdsmiljømæssige samt organisatoriske interesser. Vi er en travl arbejdsplads med et afvekslende arbejde med mange forskellige opgaver og kontakter. Som faglig konsulent i Kreds Nordjylland varetager du primært opgaver som rådgiver, sparringspartner og sagsbehandler i forhold til vores medlemmers faglige, løn-, ansættelses- og arbejdsmiljømæssige forhold. Du vil blandt andet skulle varetage forhandlinger, sagsbehandling af person- og arbejdspladssager, overenskomstfortolkninger, og du vil skulle deltage i møder på arbejdspladserne. Du vil desuden have et tæt samarbejde med de tillidsvalgte på arbejdspladserne; herunder sparring, vejledning og understøttelse af komplekse sager. Du får en travl og spændende hverdag, hvis du er parat til at være medarbejder i en organisation, hvor medlemmerne altid er i centrum. Og du vil få en hverdag, hvor sparring med kolleger og faglig udvikling vægtes højt. Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt bestå i: rådgivning, vejledning og konkret sagsbehandling af medlems- og arbejdspladssager i forhold til løn- og ansættelsesforhold og arbejdsmiljømæssige udfordringer betjening og udvikling af vores mange tillidsvalgte samarbejde med og understøttelse af kredsens valgte politiske lederskab. Vi lægger vægt på, at du: har sygeplejerskebaggrund eller anden relevant faglig baggrund, samt relevant efter-/videreuddannelse gerne erfaring med arbejde i en faglig organisation, erfaring som tillidsvalgt eller anden organisatorisk erfaring har interesse for- og kendskab til sundhedsvæsenet i Danmark, samt viden om offentlige overenskomster og aftaler – herunder arbejdstidsaftalen har kendskab til og erfaring med forhandling har gode pædagogiske og kommunikative kompetencer - og mod på at varetage undervisningsopgaver over for medlemmer og tillidsvalgte. Som person er du: serviceminded, og formår at skabe relationer og netværk kan formulere dig klart på skrift og i tale har gode IT-kompetencer; og gerne erfaring med medlemssystemer og sagssystemer er i stand til at arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og prioritere egne arbejdsopgaver, og kan arbejde sammen med andre har lyst til at arbejde i en fagforening, hvor du kan tale sygeplejerskernes sag. Vi tilbyder: grundig introduktion til stillingen og dens opgaver stor variation i arbejdsopgaver og dagligdagen mulighed for indflydelse på egen arbejdsdag. Stillingen er en fuldtidsstilling og du vil blive aflønnet efter overenskomst mellem faglige konsulenter i kredsene og Dansk Sygeplejeråd. Tiltrædelse senest den 1. marts 2023. Frist for ansøgning er tirsdag den 3. januar 2023 Ansættelsessamtaler vil blive holdt den 10. januar 2023. Du kan søge stillingen via knappen "Send ansøgning", og vi modtager kun elektroniske ansøgninger. Kontakt Såfremt du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kredschef Anne Pors Eriksen på 2229 5313 eller faglig konsulent og tillidsrepræsentant Lone Holmberg Busch på 4695 4850 (til og med uge 50). Om Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland: Vi er 13 medarbejdere og et politisk formandskab med én forkvinde og 2 kredsnæstforkvinder. De 13 medarbejdere fordeler sig således: 6 faglige konsulenter, 3 administrative medarbejdere, 1 journalist, 1 køkkenleder, 1 politisk chefkonsulent og 1 kredschef. Kredskontoret er beliggende i Aalborg på adressen Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. Du kan læse mere om DSR, Kreds Nordjylland på www.dsr.dk/nordjylland Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråd er en partipolitisk uafhængig organisation, der varetager over 76.000 sygeplejerskers interesser. Vores vision er ”Sygeplejerske – for livet.” Vi arbejder for at sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens høje værdi for samfundet, for en professionel sygepleje af faglig høj kvalitet og deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat. Læs mere om Dansk Sygeplejeråd på www.dsr.dk.