Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

SAJL, Skole og aktivitet, søger en pædagog til vores STU-tilbud ”Livsduelighed”

  • Nyborg Kommune
  • Alsvej 10,5800Nyborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at understøtte Nyborg Kommunes STU-tilbud (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) med at skabe positive læringsforløb og fællesskaber for unge med særlige behov, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte læringsforløb? Er du fagligt velfunderet, kan tænke nyt og trives i et tværfagligt miljø, hvor engagement, faglighed og vedholdenhed er drivkraften i arbejdet? Så er du måske vores nye kollega! STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Som medarbejder på STU vil du, i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelsen, varetage udviklings- og undervisningsopgaver indenfor personlige, sociale og faglige kompetencer samt gennemførelse af forskellige læringsforløb. STU, Livsduelighed arbejder bl.a. med  ADL, bo-træning, økonomi, fællesskaber, indkøb, og fritidsaktiviteter. Målgruppen er udviklingshæmmede unge, hvor nogle har andre tillægsdiagnoser. Du kommer til at blive en del af et velfungerende team, der i alt består af tre personer; en lærer og to pædagoger. Teamet understøtter udviklingen af elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Du er : Uddannet socialpædagog med erfaring fra målgruppen. Er ambitiøs og har en høj faglighed, hvor du ser opgaven i et læringsperspektiv. Er stærk i skriftlig dokumentationsarbejde. Arbejder mentaliserende og anerkendende. Er udviklingsorienteret, positiv, engageret og initiativrig. Har fokus på samarbejde og arbejder efter indgåede aftaler, procedurer og strategier i en udfordrende og uforudsigelig hverdag. Udviser ansvar, kan arbejde selvstændigt, struktureret, målrettet og systematisk. Kan varetage kontaktpædagogrollen og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og pårørende. Vi tilbyder : Et stærkt fagligt miljø med engagerede kollegaer, der møder hinanden med tillid, anerkendelse, engagement og humor. En høj grad af tværfagligt samarbejde, hvor mangfoldighed og flerstemmighed betragtes som en styrke. Fokus på personlig og faglig udvikling og læring, herunder efteruddannelse. Stor selvstændighed og teamorganisering i en organisation, hvor du har mulighed for at påvirke udviklingen. En arbejdsplads med højt til loftet og plads til kreative løsningsforslag. SAJL (Skole, aktivitet, job og læring) er en uddannelsesinstitution i Nyborg kommune for borgere med særlige behov, hvor STU, VSU (Voksen specialundervisningen), Klub 17 (aktivitetstilbud for senhjerneskadet), Aktivitetstilbud under §104 og beskæftigelsestilbud under §103, Cafe Danehof (skånejobsprojekt) og Carlsminde Kollegiet organisatorisk er samlet under fælles ledelse. Formålet er at styrke og kvalificere en helhedsorienteret og tværfaglig indsats til gavn for borgere. STU, Livsduelighed er beliggende på Ringvej 1B, som også huser §104 aktivitetstilbud, VSU og et klubtilbud for senhjerneskadede. Yderligere information : Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på at der skal forevises straffeattest inden ansættelse. Spørgsmål og henvendelser vedr. stillingen kan ske til leder Daniel Kielberg-Larsen tlf. 6177 4403 eller afdelingsleder Dorthe Hansen tlf. 6333 8161 eller 2046 1139. Ansøgningsfrist  8. januar 2023 Ansættelsessamtaler afholdes 19. januar 2023 Tiltrædelse 1. marts 2023 Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.