Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge til Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 142, 2. sal,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Hudafdeling I og Allergicentret OUH søger en ledende overlæge til vores medicinsk-dermatologiske sektion Vi søger en erfaren overlæge med bred medicinsk faglig kompetence og ledelseserfaring, som kan være med til at styrke og videreudvikle afdelingens indsats for medicinsk dermatologiske patienter og i tillæg styrke uddannelsesmiljø samt medvirke til at skabe rammer for en styrket forskningsindsats på området. Det drejer sig om en fuldtidsstilling til besættelse 1. maj 2023 eller snarest derefter. Den ledende overlæge indgår i ledelsesmakkerskab med oversygeplejerske i sektionen og indgår i ledergruppen for hele afdelingen. Afdelingen står foran spændende organisatoriske ændringer frem mod flytning til det nye OUH, og vi har i denne proces brug for en stærk, synlig og karismatisk leder, der både fagligt og kollegialt kan sikre et tæt samarbejde i afdelingens tre afsnit. Ansøger forventes at have ledelseserfaring, herunder med ledelsesværktøjer som Den Syddanske Forbedringsmodel/LEAN, og får til opgave at styrke forbedringsledelsen i afdelingens medicinske sektion. Vi søger en fagligt stærk leder med høj klinisk beslutningskompetence til at styrke vores overlægegruppe og styrke uddannelsesindsatsen såvel for læger som andre faggrupper. Den ledende overlæge skal være med til at sikre, at afdelingens kvalitets- aktivitets- og servicemål overholdes. Særlige indsatsområder i denne sammenhæng er nedbringelse af ventelister, styrkelse af indsats omkring virtuelle konsultationer, optimering af patientforløb samt patienttilfredshed. Afdelingen har en række udviklingsområder, bl.a. indenfor tumor-nævus området, teledermatologi, virtuelle konsultationer brug af PROM, og vi ønsker at ansætte en dynamisk leder, som både kan understøtte projekter og selv tage initiativ til nye. Funktionsbeskrivelse for stillingen med forventninger til ansøger kan du læse her Om Hudafdeling I generelt Hudafdeling I og Allergicentret er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager undersøgelse og behandling af patienter med alle former for hudsygdomme, allergologiske sygdomme og seksuelt overførbare sygdomme. Afdelingen varetager behandlinger på såvel hovedfunktionsniveau som regionsfunktionsniveau og har højt specialiseret funktion for hereditært angioødem (HAE), kontakteksem og arbejdsdermatologi, mastocytose, udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser inklusiv insulinallergi. Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger i hudsygdomme og andre hospitalsafdelinger. Afdelingen er opdelt i 3 afsnit, der i alt modtager ca. 300 ambulante patienter dagligt. Hudambulatoriet, Indgang 142 stuen Foretager udredning og behandling af patienter i alle aldersgrupper med hud- og kønssygdomme (seksuelt overførbare sygdomme, genitale dermatoser, hudtumorer, operationer, lys og laserbehandling samt behandling for hyperhidrose). Hudambulatoriet, Patienthotellet 7.sal Modtager patienter i alle aldre til udredning og behandling af svære og kroniske hudsygdomme (psoriasis, HAE, patienter med immunologiske sår, kontakteksem, håndeksem, atopisk eksem, bindevævssygdomme i huden, medfødte hudsygdomme og kronisk urticaria). Afdelingen har et allergi laboratorium, der foretager undersøgelse for kontaktallergi. Allergicentret, Indgang 142, 1.sal Modtager patienter, både børn og voksne, til udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser (lægemiddelallergi, fødevareallergi, insektstiksallergi) i samarbejde med forskellige afdelinger på OUH.  Allergicentret har tilknyttet Mastocytosecentret (MastOUH). Klinisk forskningsenhed Hud og Allergi Forsker i anvendelsesorienterede videnskabelige projekter med udgangspunkt i diagnostik, forebyggelse og behandling. Forskningsenheden samarbejder med andre forskningsenheder i både ind- og udland. Endvidere har afdelingen eliforskningscentret ORCA, som har fokus på den kliniske og laboratoriemæssige forskning i anafylaksi. Forskningsenheden er forankret på Syddansk Universitet. Sengepladser Afdelingen råder over sengepladser på FAM til brug ved akutte/subakutte indlæggelser. Ledelse Hudafdeling I og Allergicentrets afdelingsledelse består af en cheflæge og en chefsygeplejerske. Afdelingen har indført sektionsopdelt ledelse for at styrke afdelingens kerneydelser og samtidig synliggøre afdelingens højt prioriterede indsatsområder. Sektionsledelserne består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge i hvert af de 3 afsnit (Hudambulatoriet stuen, Hudambulatoriet 7.sal og Allergicentret). Afdelingens forskningsenhed ledes af forskningsleder og endelig varetager den ledende lægesekretær den daglige ledelse for afdelingens sekretariater. Personale Hudafdeling I og Allergicentret Afdeling er normeret til 101 fuldtidsstillinger og fordeler sig ca. som følger: 50 sygeplejersker 18 lægesekretærer og administrative sekretærer 35 læger 2 social- og sundhedsassistenter 1 diætist Læs mere om Afdeling I her L øn- og ansættelsesforhold Aftale for lægelige chefer mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Ansættelse er betinget af en ren børneattest, som vil blive rekvireret ifm. ansættelse. Vil du vide mere Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge, klinisk lektor Sigurd Broesby-Olsen, sbo@rsyd.dk  eller tlf. 3011 1513 Send din ansøgning via link på denne side. Du bedes i din ansøgning forholde konkret til de 7 kompetencer/roller: Medicinsk ekspert Kommunikator Samarbejder Organisator/Leder/Administrator Sundhedsfremmer Akademiker Professionel Samtaler Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 11. januar 2023.