Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Anæstesisygeplejerske søges ved Mave- og Tarmkirurgisk Operationsafsnit, Bedøvelse & Operation 1, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Da en af vores anæstesisygeplejersker har valgt at gå ledervejen, søger vi en ny kollega. Så hvis du ønsker at arbejde som anæstesisygeplejerske i et spændende operationsafsnit med både elektiv og akut kirurgi, så kom og vær med. Vi er et mave- og tarmkirurgisk operationsafsnit, som søger en anæstesisygeplejerske til en fast stilling på 37 timer/uge. Tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Alle dagvagter møder kl. 07.30-15.00, med enkelte dage til kl. 17.00. Vagterne er fra kl. 14.45-23.00 og fortsætter med rådighed fra vagtværelse til kl. 07.30. Derudover enkelte aftenvagter fra kl. 14.45-23.00. Vi arbejder ca. hver fjerde weekend i døgnvagter eller i delte vagter. Vi er en personalegruppe, som henvender sig til dig, der søger faglige udfordringer, kompleksitet og stor variation i arbejdsdagen. Sammen med stort fokus på fagligheden, synes vi, at vi har plads til at passe på hinanden og have det sjovt. Vi arbejder tværfagligt og tænker kreativt omkring patientens forløb i tæt samarbejde med afdelingens anæstesilæger. Vi vægter sygepleje, kvalitet, service og effektivitet meget højt. Vi er meget optaget af det gode samarbejde i operationsteamet og på hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer og hente inspiration i den fælles opgave omkring patienten. Det, vi kan tilbyde dig, er et struktureret introduktionsprogram over to måneder med tilknyttet mentor afvekslende arbejdsdage med elektive/akutte operationer et afsnit, hvor patient og patientforløb er i fokus et afsnit med stort patientflow, engagerede kollegaer som repræsenterer en bred vifte af erfaringer og kompetencer en afdeling, hvor der i dagligdagen er plads til humor, til trods for at der kan være travlt et godt tværfagligt samarbejde mellem alle faggrupper. Vores forventninger til dig er, at du har erfaring med anæstesi og gerne til akutte og komplekse patienter har mod på nye udfordringer er positiv, motiveret og udadvendt har gode samarbejdsevner er omstillingsparat og fleksibel har en høj grad af selvstændighed. Vi er uddannelsessted for både anæstesisygeplejersker, sygeplejestuderende, ambulancebehandlere, medic og læger i hoveduddannelse. Vores afdeling yder anæstesi til patienter med øvre abdominalkirurgiske lidelser. Desuden ydes anæstesi til en række endoskopiske procedurer, til abdominalkirurgiske og lungemedicinske patienter, samt anæstesi til interventionsradiologi. Vi er en del af det akutte beredskab, der dækker hjertestop, ABC-kald samt interne transporter i Syd.  Vi har vagtfælleskab med OP Syd 2 og 3, som dækker nedre mave- og tarmkirurgi, urologi og gynækologi. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Ann Lydia Røijen på 2370 9163 eller på annroeij@rm.dk. Ansøgningsfrist: 16. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3. Tiltrædelse: 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.