Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Udekørende sygeplejersker i faste stillinger søges til Sygeplejen S2, Kolding Kommune

  • Kolding Kommune
  • Domhusgade 22,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Sygeplejen i Kolding Kommune er opdelt i 2 afdelinger, S1 og S2 som hver dækker henholdsvis den sydlige og nordlige del af kommunen. Derudover består Sygeplejen af S3, som varetager specialfunktioner. I S2 dækker vi den sydlige del og det er hos os, at vi lige nu søger nye kolleger. Vi er en afdeling med udekørende funktion , hvor der er høj faglighed og selvstændighed i udførelse af opgaverne. Vi vægter vores trivsel højt, både for den enkelte og for afdelingen som helhed. Ledelsen ser og møder dig og du vil opleve stor fleksibilitet i din vagtplan. Blandt andet kan vi fremhæve at du får mulighed for 3 ugers sammenhængende sommerferie Vi arbejder målrettet med det der er vigtigt for borgeren , ud fra vores vision: Selvværd og Sammenhæng.  Det betyder at du i din kommunikation er lyttende, stiller spørgsmål før du giver svar og at den sygepleje du planlægger og udfører altid sker i samspil med den konkrete borger og pårørende. Hos os får du en afvekslende hverdag, hvor du har mulighed for at sætte dine kompetencer i spil hver dag. Vi er modige og nye ideer prøves af: TOBS som struktureret tværfaglig dokumentation, dosispakket medicin i et tæt samarbejde med apotekerne, fleksibel vagtplanlægning og andre ideer, som du kan være med til at udforme og implementere Vores hverdag fyldes med mangfoldige og komplekse sygeplejeopgaver, vi koordinerer indsatsen i meget forskellige komplekse borgerforløb, vi er selvvisiterende, vi arbejder tæt sammen med Hjemmehjælpen i det enkelte hjem og har en høj frekvens af delegerede opgaver til SSA. Vi oplæres løbende i nye kliniske sygeplejeopgaver og vi har faglig understøttelse af både specialefunktioner i S3 samt nøglepersoner i egen afdeling. Som ny kollega vil du få en god introduktion, da vi gerne vil investere i dig, så du føler dig klædt på til opgaven. Efter introduktion vil du være ansvarlig for borgere i et afgrænset geografisk område men samtidig også være en del af et mindre team. Du skal have kørekort Du vil få en leder, som er nærværende og synlig i hverdagen og hvor døren altid er åben. Endvidere en leder, som vil tage aktiv del i dit introduktionsforløb med hyppig opfølgning, faglig sparring og supervision. For at høre mere om stillingen og hvem vi er, er du velkommen til at kontakte: Sygeplejefaglig leder S2 Helle Eskelund Jepsen, mobil 2058 5643 eller på mail: hesj@kolding.dk Arbejdstid: 35 - 37 timer (men kan aftales) Tiltrædelse : 1. marts 2023 Weekendvagt hver 4 uge og 7-10 vagter på en 12 ugers grundplan i enten aften- eller nattevagt. Løn: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse. Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Søg stillingen". Ansøgningsfrist: 18. januar 2023 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler: 24. januar 2023 Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.