Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Barselsvikar til socialrådgiverstilling i Den Kommunale Ungeindsats

  • Frederikshavn Kommune
  • Hånbækvej 32 B,9900Frederikshavn,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) søger en ny kollega, som brænder for at understøtte unge i deres vej mod uddannelse eller arbejde. Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer, der ønskes besat hurtigst muligt. Du skal have kendskab til beskæftigelsesområdet og meget gerne erfaring med at arbejde med unge på uddannelseshjælp. I KUI tilbyder vi den unge én indgang og mange udgange. Vi favner bredt tværfagligt inden for uddannelses-, social- og beskæftigelsesområdet. I samarbejde med den unge, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og andre samarbejdspartnere støtter og udfordrer vi den unge i at gennemføre en uddannelse, komme i varig beskæftigelse eller på anden måde støtte til at klare sig selv bedst muligt. Vores tilbud og rådgivning tager afsæt i den enkelte unge. Vi har et højt fokus på tværfagligt arbejde og sætter en stolthed i at arbejde helhedsorienteret. Arbejdsopgaverne er afvekslende, spændende og ikke mindst udfordrende. Der er plads til både at arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med dine kollegaer. Derudover har vi i KUI stort fokus på inddragelse af den unge i deres egen sag og det forventes, at du som rådgiver samarbejder tæt med de øvrige fagpersoner i KUI eller andre aktører for at sikre sammenhæng og helhed i indsatsen. Vi lægger stor vægt på at prioritere den uddannelsesrettede- og jobrettede indsats, og dette mål vil være gennemgående i alle vores indsatser. Målgruppen for afdelingen er bred og dækker bl.a. over unge med fysiske- og/eller psykiske udfordringer, herunder særligt flere forskellige psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker, kriminalitet, kognitive- og sociale udfordringer og unge med nedsat funktionsniveau mm. Du kommer til være tilknyttet et team, som består af 8 socialrådgivere og to faglige koordinatorer. Alle brænder for deres arbejde og er fagligt stærke – og har beskæftiget sig med området i en årrække. Tonen er uformel og humoristisk og der er et godt sammenhold og kollegaskab i såvel teamet som på tværs af jobcentret. De primære opgaver er: Koordinerende og tværfaglig sagsbehandling for unge på Uddannelseshjælp mellem 18 og 30 år. Rådgivning og vejledning i forhold til uddannelse og job. Afholdelse af samtaler med de unge. Visitationsopgaver i forbindelse med nye henvendelser. Vi forventer, at du: Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler. Har erfaring med myndighedssagsbehandling, gerne inden for beskæftigelsesområdet. Gennemslagskraft, er struktureret og kan arbejde selvstændigt. Er omstillingsparat i en ofte hastigt foranderlig hverdag og kan arbejde på flere opgaver. Er udadvendt og god til at indgå i nye relationer og fastholde dem. Kan motivere og vejlede unge med fokus på uddannelse og beskæftigelse. Er udadvendt, fleksibel, empatisk og respektfuld. Dette gælder ikke kun i ord, men også både i handling og tilgangen til de unge. Har evner til at arbejde selvstændigt og struktureret og kan håndtere flere opgaver på samme tid. Har gode formuleringsevner i skrift og tale og kan dokumentere udvikling hos en borger. Har erfaring med forhandling og udarbejdelse af kontrakter. Flair og interesse for at anvende IT og se digitalisering som en del af opgaveløsningen. Har kørekort til almindelig bil. I forhold til beskæftiges området anvendes følgende IT-systemer: Momentum og Nova-Link. Praktiske oplysninger: Der er tale om 1 fuldtidsstilling (barselsvikariat) på 37 timer ugentligt. Ansættelsessted: Den Kommunale Ungeindsats (KUI), Hånbækvej 32A, 9900 Frederikshavn. Ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. januar 2023. Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt tirsdag den 10. januar 2023. Løn og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Der er tale om en begivenhedsbestemt ansættelse. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Christina Alberg på telefon: 98 45 78 00 eller faglig koordinator Tine S. Jensen på telefon: 98 45 7276. Grundet ferie er det ikke muligt at ringe i uge 52. Jobcenter Frederikshavn er opdelt i 6 underafdelinger: En administration KUI – den koordinerede ungeindsats Projekt og integration Job og vejledning (dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte) Job og udvikling (kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaring, ledighedsydelse, revalidering samt etablering af fleksjob) Ydelse