Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sterilafdelingen Aarhus Universitetshospital søger en driftsleder til daglig drift af Sterilproduktionen

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for personaleledelse og elsker du at arbejde i en omskiftelig hverdag? så er det DIG, vi søger… Sterilafdelingen på Aarhus Universitetshospital søger en driftsleder til Sterilproduktionen, idet den ene af vores to driftsledere påtænker at gå på pension. Vi søger en driftsleder, som virkelig brænder for nærværende og samskabende personaleledelse, og som motiveres af tæt samarbejde med den anden sideordnede driftsleder og lederen af Sterilproduktionen, som man ligeledes får reference til. Driftslederne møder fortrinsvist i dagvagt og aftenvagt, men det forudsættes, at man er synlig i alle vagtlag efter behov. Om Sterilafdelingen Sterilafdelingen på Aarhus Universitetshospital blev en selvstændig afdeling 1. april 2020, og omfatter Sterilproduktionen, Sterilagrene og Kvalitet og kompetence, og har ca. 155 ansatte. Sterilafdelingens medarbejdere arbejder døgnet rundt, året rundt for at sikre rene operationsinstrumenter. Sterilproduktionen varetager genbehandling og sterilisering af flergangs operationsinstrumenter, og Sterillagrene varetager lagerføring og pakning af sterilvogne med instrumenter og utensilier til den enkelte operation. Sterilproduktionen og Sterillagrene servicerer og forsyner dagligt ca. 65 operationsstuer med alle kirurgiske specialer, samt opgaver for klinikker og mindre afdelinger. Personalegruppen består af personale med længere anciennitet og nyansatte, og inden for flere faggrupper. Sterilafdelingen har et stærkt og kompetent fagligt miljø og et solidt arbejdsfællesskab, hvor vi sætter barren højt. Målet er hver dag at levere ydelser til vores kunder af høj kvalitet, hvilket vi gerne vil kendetegnes ved. Vores arbejdsplads er rundet af en åben og afslappet omgangstone, i et fagligt og socialt kollegialt fællesskab. Ansvar og opgaver Du vil få personaleansvaret for det ene af to lige store teams i Sterilproduktionen, svarende til ca. 30-35 m/k, og sammen med den anden driftsleder, skal I sikre og lede korrekt genbehandling og sterilisering af operationsinstrumenter til gavn for patienterne. Udover personalesansvar på ca. 35 m/k, har driftslederne følgende ansvarsområder: Sikre og lede den daglige drift af Sterilproduktionen. Indgå i det daglige samarbejde med koordinatorerne i afdelingen og Kvalitet og kompetence. Indgå i det daglige samarbejde med Teknisk Afdeling og teknikkerne tilknyttet Sterilproduktionen herfra. Sikre og lede optimering af produktions-flowet med fokus på helheden i flowet. Sikre og lede initiativer med henblik på at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø. Sikre kompetenceudvikling af produktionsmedarbejdere i samarbejde med Kvalitet og kompetence og leder af Sterilproduktionen. Herunder gennemførelse af MUSsamtaler med medarbejderne. Afvikling af sygefraværssamtaler. Ud over ovenstående ansvarsområder vil du ligeledes være med til at implementere og fastholde afsnitsstrategi og initiativer i samarbejde med lederen af Sterilproduktionen, samt være lokal projektleder på forbedringsinitiativer, i tæt samarbejde med andre medarbejdere i afdelingen. Kvalifikationer Som person er du proaktiv og engageret; du sikrer rette kvalitet og effektivitet, og du går forrest ved at vise det gode eksempel. På denne måde skaber du et godt arbejdsmiljø, hvor I lykkes, ikke bare som ét team, men som en samlet medarbejdergruppe på tværs af Sterilproduktionen. Du kan bevare roen i pressede situationer, og du er god til at kommunikere og give feedback til dine medarbejdere. Til denne stilling søger vi en person, som besidder følgende faglige kvalifikationer: 3-5 års erfaring inden for personaleledelse, herunder afvikling af MUS og sygefraværssamtaler. Holdspiller – du formår at spille din kollega bedre, og du insisterer på vigtigheden i at i lykkedes som team. Forståelse og interesse for tekniske problemstillinger, herunder interesse for produktionsudstyr. Forståelse og interesse for industrielle produktionsprocesser. Gerne erfaring i forhold til genbehandling af kirurgiske instrumenter. Du kan komme fra det det offentlige eller det private, enten med en baggrund i sundhedsvæsenet/kommunen eller fra industrien. Det vigtigste er, at du har ovenstående kvalifikationer, og du kan se dig selv i rollen som driftsleder i Sterilproduktionen. Du vil blive tilbudt en spændende og alsidig fuldtidsstilling i en spændende afdeling, hvor du selv får stor indflydelse på afsnittets videre udvikling. Herudover vil du få en bred kontaktflade, og der er gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. Vi glæder os til at høre fra netop dig. Læs stillings- og funktionsbeskrivelsen her . Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Spørgsmål til stillingen rettes til leder af Sterilafdelingen, Konstitueret Sterilchef Preben Rasmussen på 2999 5440 eller på preras@rm.dk. Læs mere om Sterilafdelingen og mere om AUH Tiltrædelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Ansøgningsfristen er den 8. januar 2023. Der afholdes to samtale runder: 1. samtale afholdes den 12. januar 2023 og 2. samtale afholdes den 16. januar 2023. Der sendes indkaldelse ud til 1. samtale den 9. januar 2023 og til 2. samtale den 13. januar 2023. Ansøgning Stillingen søges ved at klikke på "Send ansøgning" nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.