Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye super pædagog?

  • Kolding Kommune
  • Brunebjerg 31,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

- og ovenikøbet inspirerende, fagligt og energisk Så må du gerne læse videre! Arbejdssted: Brunebjerg Arbejdstid: Gennemsnitlig arbejdstid er 37 timer pr. uge. Der vil være skiftende arbejdstider mellem kl. 7.00 - kl. 21.00, rådighedstjeneste samt arbejde hver tredje weekend og på helligdage. Ansættelsestidspunkt: Den 1. februar 2023, eller hurtigst mulig derefter. Hvad kan vi tilbyde: Vi kan tilbyde et arbejdsfællesskab, hvor vi sætter pris på at blive udfordret og tænke højt sammen, så vi kvalificerer den pædagogiske tænkning og tilgang. Vi har en uhøjtidelig og humoristisk omgangstone og bruger det til at skabe en positiv stemning med borgerne. Vi starter med at stille spørgsmål frem for at give svar, og vi arbejder med kollegial sparring og anvender ekstern supervision for at kvalificere vores indsats. Vi samarbejder ved brug af medstyrende team med stor grad af selvledelse og ansvar, hvor vi løfter i fællesskab. Funktioner: Vores primære opgaver hos de borgere, der er knyttet til bo- og støttetilbuddet, er: understøtte borgerens personlige udvikling motivere og støtte borgeren til at tage mest muligt ansvar for eget liv motivere og støtte borgeren til at tage del i samfundslivet tilbyde relationer som fundament for tryghed og udvikling skabe rum ug aktiviteter for sociale fællesskaber Kvalifikationer: Vi søger en kollega, der har en pædagogisk uddannelse, hvilket er et krav. Du kan arbejde selvstændigt og ansvarligt. Du skal have overblik, mod og være fagligt kompetent. Du skal være medskaber af det gode arbejdsmiljø og tage din del af ansvaret for, at vi bibeholder en ressourcefokuseret tilgang til de opgaver, der er. Du møder borgeren, de pårørende og samarbejdspartnere på en respektfuld og anerkendende måde. Du sætter gerne din egen faglighed på spil, således at der sker en kontinuerlig faglig udvikling. Erfaring med målgruppen er ikke et krav, men du skal være i stand til at arbejde med struktur, systematik og have tålmodighed i processerne med borgerne. Kendskab til udviklingshæmmede og psykiatri er en fordel. Som kollega er du åben og nysgerrig, og har et grundlæggende positivt livssyn, med tillid til omverdenen.  Kan du skabe trygge relationer og sammen med borgerne finde frem til en meningsfuld vej og være stifinder – så er du lige præcis den kollega, vi har brug for. Det er nødvendigt, at du er kyndig IT-bruger, og gerne med erfaring i resultatdokumentation. Hvem er vi? Brunebjerg er et bo- og støttetilbud til borgere med varig funktionsnedsættelse. De er i alderen fra 23 til 85 år og bor i egne boliger beliggende både på adressen Brunebjerg 31-37 samt i Kolding by. Brunebjergs kerneopgave er at styrke borgere til, i videst muligt omfang, at kunne skabe sig et selvstændigt og indholdsrigt liv. Vi er både forandrings- og forundringsparate, både i den faglige sparring kollegaer imellem og sammen med borgerne i deres forløb. Din kommende kollegagruppe består af 12 pædagoger. Vi bestræber os på at udvikle og opretholde vores høje faglige niveau ved at anvende og udvikle den faglige viden, vi allerede har og som vi løbende tilegner os i et efteruddannelsesperspektiv. Her tænker vi blandt andet på KRAP og neuropædagogik. Med udgangspunkt i borgernes nærmeste udviklingszone er målet, at borgerne mestre mest muligt selv, i eget liv, ved at udvikle og/eller vedligeholde individuelle kompetencer. Vi tager udgangspunkt i borgerens opfattelse af hans/hendes udfordringer og støttebehov, hvorefter faglighed sættes i spil, sammen med borger samt andre relevante partner, i forhold til at tjene borgeren og det fælles bedste. Det er vores strategiske udgangspunkt i Kolding Kommune og vi kalder det Selvværd og Sammenhæng . Du kan læse om strategien, levereglerne og Socialforvaltningen muligt selv, i eget liv, ved at udvikle og/eller vedligeholde individuelle kompetencer . På kommunens hjemmeside, kan du i øvrigt læse mere om os på Brunebjerg og se vores film. Borgerne glæder sig til at lære dig at kende og udvikle relationer og vi glæder os til at byde dig velkommen i vores kollegateam. Løn: Løn- og Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Forud for ansættelsen indhenter vi straffeattest. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Afdelingsleder Susanne Elbrønd Madsen, mobil 23302058. Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg". Ansøgningsfrist: 8. januar 2023. Ansættelsessamtaler: Ansættelsessamtaler afholdes den 19. januar 2023. Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.