Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske: her er din chance for en karriere i psykiatrien!

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hvis du motiveres af at arbejde i et sengeafsnit med et komplekst subspeciale, der kræver høj faglighed og fokus på udvikling af sygeplejen, så læs videre. Vi er eksperter i at behandle patienter der lider af personlighedsforstyrrelse, angst, depression og patienter med selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse, og vi søger en sygeplejerske med kompetencerne i orden og hjertet på rette sted. Vi kan nu tilbyde en fast stilling på psykiatrisk Sengeafsnit 5 med tiltrædelse 01.03.23 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer/uge med blandede vagter - herunder weekendarbejde hver 3. eller 2. weekend i 8 timers vagter. Hvem er vi? På S5 løser vi komplekse intensive psykiatriske opgaver. Vi er et skærmet psykiatrisk sengeafsnit med plads til 24 patienter. Vi er subspecialiserede inden for behandling af personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, angst, depression og selvskadende adfærd. Vi har to intensive sengepladser til behandling og pleje af de mest syge psykiatriske patienter, især patienter med selvskadende impulser og adfærd. Vi yder en kvalificeret sygepleje, hvor vi samarbejder tæt med patienten og de pårørende med udgangspunkt i faglighed og erfaring. Vi forsøger f.eks. at forstå selvskadende adfærd som et symptom på underliggende følelsesmæssigt ubehag. Med den forståelse kan vi støtte patienten i at træffe andre valg end selvskade. Vi arbejder målrettet på at udvikle et behandlingsmiljø uden brug af tvang med patienten i centrum. Vi opkvalificerer personalet med blandt andet uddannelse, undervisning, supervision og teammøder, så alle har de rette kompetencer til at kunne yde den bedst mulige pleje og behandling til vores komplekse patientgruppe. Vi tilbyder et fællesskab som er med til at forme din fagidentitet og et unikt indblik i arbejdet med de komplekse patientforløb. Vi har mange forskellige roller på afdelingen og du får selv mulighed for at byde ind på, hvilken nøglerolle du kan varetage. Hvem er du? Måske er du specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske eller har en anden relevant efteruddannelse? I så fald får du rig mulighed for at byde ind med dine kompetencer og bidrage til at udvikle afsnittet fagligt. Måske er du nyuddannet og interesserer dig for det psykiatriske speciale? I så fald glæder vi os til at læse din ansøgning og tale med dig om, hvordan vi kan give dig en god faglig oplæring. Uanset om du er nyuddannet eller erfaren sygeplejerske skal vi nok tage godt imod dig. Vi laver et individuelt tilpasset introduktionsprogram afhængigt af dine faglige og personlige kvalifikationer og tildeler dig en mentor, du kan sparre med. Dagligdagen på S5 Dine daglige arbejdsopgaver består i at være kontaktperson for en eller flere indlagte patienter. Du kommer til at samarbejde med dine kolleger i et tværfagligt team, hvor respekt for hinandens faglige viden og overvejelser vægter højt. Vi er personalemæssigt en god blanding, hvad angår uddannelse, køn, alder og erfaring, og vi har et rigtig godt kollegialt sammenhold. Du vil få faglig supervision to gange ugentlig. Hvis du er ny i psykiatrien, får du desuden sygeplejefaglig vejledning månedligt. Vi tilbyder gode muligheder for faglig videreudvikling, som understøtter din videre karriere i psykiatrien. Du kan f.eks. blive tilbudt kurser i kognitiv adfærdsterapi, selvskade og spiseforstyrrelse samt NADA akupunktur. Har vi vakt din interesse, og vil du vide mere? Må vi byde på en kop kaffe og en rundvisning i afsnittet? Så ring til konstitueret ledende ergoterapeut Dana Ahmad eller oversygeplejerske Rasmus Sleimann tlf. 78472210 og aftal et tidspunkt. Du er selvfølgelig også velkommen til straks at sende os en ansøgning :) Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist d. 16.01.23. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt d. 20.01.23. Vi glæder os til at læse din ansøgning! Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.