Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overtandlæge

  • Viborg KommuneTandplejen Viborg
  • Toldboden 1,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Da vores dygtige overtandlæge har valgt at flytte bopæl, søger vi en ny overtandlæge i Viborg Kommune. Vil du være leder for en moderne tandklinik, hvor ambitionsniveauet er højt. Hvor du også understøtter og arbejder i det forebyggende, det sundhedsfremmende og de tidlige indsatser? Vil du stå vagt om tandplejens stærke faglighed samtidig med, at du indgår i og bidrager til tværgående indsatser i samarbejde med andre fagligheder? Kan du svare ja til ovenstående, er du måske den, vi står og mangler. Om jobbet I direktørområdet Børn & Unge har vi en fælles mission: Børn og Unge skal have lys i øjnene og mestre eget liv. For at sikre dette er vi insisterende og nysgerrige på hinandens potentialer, på at udfolde vores relationelle kapacitet og skabe produktive relationer, både til børnene, deres familier og til hinanden. Som overtandlæge indgår du i dette samspil, og det unikke i stillingen er, at Tandplejen er organisatorisk placeret i Familie & Rådgivning, og dermed indgår i et velfungerende og stærkt tværgående samarbejde og fællesskab på børne- og ungeområdet. Ikke bare med de nærmeste lederkolleger inden for chefområdet Familie & Rådgivning, men med hele Børn & Unge. Du får det overordnede ledelsesansvar for tre teams med i alt 42 dygtige medarbejdere, som er kendetegnet ved høj faglighed og engagement og dækker alle specialer. En anden væsentlig opgave er samarbejdet med de private klinikker, Viborg Kommune har aftale med, hvor du skal medvirke til at fortsætte, udvikle og styrke samarbejdet. Du har en databaseret tilgang til opgaveløsningen. Det er en selvfølge, at du kontinuerligt er opmærksom på optimering af arbejdsgange og den bedste udnyttelse af vores ressourcer, og opfylder såvel faglige som økonomiske mål. Om dig Vi forventer, at du: er en erfaren tandlæge er faglig ambitiøs og har mod til at tænke nyt på området har ledelseserfaring understøtter koblingen til relevante samarbejdspartnere med engagement indgår i det fælles er den troværdige rollemodel og afspejler Viborg Kommunes værdier kan mestre at have mange bolde i luften, holde overblik og struktur, så ideer og udviklingstiltag implementeres, følges op og evalueres er beslutningsdygtig, tydelig og synlig, og du følger tingene til dørs, hvad enten det er personalemæssige situationer eller samarbejdet udadtil Om os Overtandlægen refererer til Familie- & Rådgivningschef (midlertidig med reference til Dagtilbudschefen), og indgår i en ledergruppe med de øvrige fem afdelingsledere i Familie & Rådgivning, som udover Tandplejen spænder bredt fra Sundhedsplejen over Familieafdelingen til Familiecenter Viborg og Døgn & Aflastning, der er vores to udførerafdelinger. I afdelingsledergruppen i Familie & Rådgivning bliver du en del af et forpligtende og givende samarbejde, hvor du bidrager konstruktivt til den større, fælles dagsorden i Familie & Rådgivning og i hele Børn & Unge. Tandklinikken er organiseret i to overordnede teams for hhv. børne- og ungdomstandpleje og voksentandpleje med hver sin teamleder. Klinikken har tandlæger, der har opnået særlig kompetence i blandt andet behandling i helnarkose, kirurgi, OR-behandlinger med aftageligt apparatur, endodonti med anvendelse af mikroskop og odontologisk IT. Fysisk har vi til huse i Sundhedscenter Viborg og er en moderne arbejdsplads med højt specialiseret teknologi. Om ledelse i Viborg Kommune Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale. Du kan læse mere om de personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen på viborg.dk . Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel , der danner grundlag for den politiske styring af kommunen og sætter mål, som skaber værdi for borgerne. Løn og ansættelse Tilpasset den overenskomst, der ansættes efter. Stillingen er til besættelse pr. 1. marts, 2023. Inden ansættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattest. Samtaler 1. samtale afholdes den 12.januar, og 2. samtale afholdes den 17. januar 2023. For ansøgere, der går videre til 2. samtale, bliver der udarbejdet personprofil, hvor der i den forbindelse vil være et interview med en konsulent fra Viborg Kommunes HR-afdeling den 13. eller 16. januar eller efter nærmere aftale. Få mere at vide Læs mere om jobbet i den vedhæftede job - og kompetenceprofil Du kan også læse mere om arbejdspladsen på viborg.dk: https://viborg.boernetandplejen.dk/ For yderligere information om jobbet som overtandlæge er du velkommen til at kontakte Dagtilbudschef Trine Verner Jensen på telefon 87 87 10 70 eller teamleder Louise Grant Sølling på telefon 87 87 26 75 eller 61 27 16 20.