Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedstjenesten i Nyborg Kommune søger sundhedsplejerske

  • Nyborg Kommune
  • Provst Hjortsvej 9D,5800Nyborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en ny kollega til en fast stilling på 32-34 timer - så søger du nye udfordringer og et godt kollegialt fællesskab, så ser vi frem til at høre fra dig. Vi er en tværfaglig gruppe bestående af sekretær, sundhedskonsulent, sundhedsplejersker, studerende samt børnefysioterapeuter og -ergoterapeuter. Sundhedstjenesten er organiseret under Børne– og Familieafdelingen. Sundhedstjenesten har base i Sundhedshuset, som er attraktivt placeret tæt på pendlerstation og motorvej. I Sundhedstjenesten har vi fokus på faglig udvikling samt mono- og tværfagligt samarbejde. Vi vægter gode diskussioner, sparring og arbejdsglæde højt. Sundhedsplejen har en bred vifte af tilbud til gravide, forældre, spæd-, små- og skolebørn. Sundhedsplejerskerne arbejder i kombineret ordning og tilbyder hjemmebesøg og konsultationer samt behovsindsatser og undervisning til børn og unge mellem 0 og 18 år og deres forældre. Du kan læse meget mere om sundhedsplejen her Sundhedstjenesten - Nyborg Kommune Alle sundhedsplejersker er certificeret i ADBB metoden. Vi er desuden certificeret i ”Forstå din baby”, hvor vi samarbejder med Center for tidlig indsats og familieforskning på Københavns Universitet. ”Forstå din baby” indsatsen har en særlig opmærksomhed på at understøtte det lille barns sociale og følelsesmæssige udvikling. Vi prioriterer derfor, at alle ansatte bliver certificeret i såvel ADBB metoden som ”Forstå din baby” indsatsen. Alle i Sundhedstjenesten har en stor samarbejdsflade på tværs i organisationen og bliver brugt og værdsat af de øvrige tværfaglige samarbejdspartnere. Det tætte tværfaglige samarbejde er koordineret under Nyborgmodellen: Børns trivsel – Fælles ansvar. Se mere om Nyborgmodellen her Nyborgmodellen - Nyborg Kommune I Nyborg kommune arbejder alle ansatte i organisationen ud fra samme kerneopgave. Kerneopgaven beskriver den værdi, som vores ydelser skal skabe hos borgeren. Vi er særligt opmærksomme på, at ydelsen med fordel kan løses på tværs af forskellige fagområder. Vi søger en ny kollega, der: Er uddannet sundhedsplejerske Kan prioritere og navigere i en hverdag med mangeartede opgaver Er åben og nysgerrig i forhold til mono- og tværfagligt samarbejde Støtter op om trivslen på arbejdspladsen Vi kan tilbyde: Spændende udfordringer i et afvekslende og selvstændigt job Et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone Engagerede kolleger, som i fællesskab finder løsninger og muligheder Et godt tværprofessionelt miljø i en lille kommune, hvor der er kort afstand til hinandens tværfaglige kompetencer, og hvor der er fokus på den fælles kerneopgave Faste rammer for ADBB supervision og kollegial supervision Sundhedsfaglig ledelse En grundig introduktion samt mentorordning Yderligere information : Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på at der indhentes børneattest og straffeattest skal forevises inden ansættelse. For yderligere oplysninger til stillingsopslaget kan enten leder af Sundhedstjenesten Lone Langkjær  kontaktes på telefon 6137 1868 og e-mail llan@nyborg.dk eller sundhedsplejerske og TR Jette Ladefoged Dahl på telefon 5159 9164 og e-mail jlad@nyborg.dk Ansøgningsfrist 16. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 Tiltrædelse 1. marts 2023 Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.