Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedsfaglige weekendafløsere med demenserfaring til Center for Demens – Lindehusene

  • Københavns Kommune Center for Demens - Lindehusene - Afdeling A
  • Alléen 6,2200København N,Danmark
  • 04/01/2023
Deltid

Jobbeskrivelse

Vil du være vores weekendafløser, og har du en sundhedsfaglig baggrund? Og sætter du en ære i høj faglighed? Så er du måske en af vores nye kollegaer! Hvem er du, og hvad skal du lave? Dine opgaver vil være brede. Om morgen er der en del, der skal have hjælp til at komme godt i gang med dagen. Du bliver oplært i at støtte og guide borgere til at varetage deres morgenrutiner. Herefter handler det om at skabe meningsfuld beskæftigelse. Det kan være mange ting fx træning, spil, musik og dans, gåture og kagebagning. Opgaverne afhænger af den enkelte borgers interesser og almentpraktisk arbejde. Vi arbejder ud af Tom Kitwood teori og personcentreret omsorg. Derfor er det vigtigt for os, at det er borgernes interesser, der styre aktiviteterne. Vi arbejder med begreber som arousal og affektsmitte, og vi tror på, at vi sammen bliver bedre, når vi tør øve os sammen. Vi matcher dine kompetencer med opgaveoverdragelse i det tværfaglige arbejde. Du er optaget af et højt fagligt niveau i den nære pleje og er ansvarlig for kvalitetsforbedringer af medicinhåndtering sammen med kvalitetssygeplejersken. Du har lyst til at bruge dig selv menneskeligt og fagligt i samarbejdet med dit team, hvor du både kan håndtere de sundhedsfaglige og socialpædagogiske dilemmaer i dagligdagen. Du er/har i gang med en uddannelse som social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, ergoterapeut, sygeplejerske eller har anden sundhedsfaglig uddannelse erfaring med demens er klar på en arbejdsplan med et speciale, der kræver, at vi hele tiden dygtiggøre os bidrager til et positivt arbejdsfællesskab og det gode arbejdsmiljø god til at få andre til at le og gøre hverdagen til en 'fest' åben for at indgå i tætte relationer med beboere og pårørende god til at have overblik, struktureret og har flair for sundhedsfaglig dokumentation mødestabil og klar på ansvarlighed over for kollegaer og borgere klar til at tage på kursus, når der sker udvikling på området Du skal arbejde sammen med faste kollegaer i et team på to-tre på hver etage, hvor der bor 9-11 beboere. Til at løse kerneopgaven får du en bred vifte af tværfaglige kollegaer, som er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, demensfagligevidensperson, kvalitetssygeplejerske, servicepersonale m.m. Hos os får du et godt arbejdsfællesskab med gode kollegaer. Vi er altid i bevægelse, og der vil derfor dukke nye og spændende opgaver op – og vi håber, du vil lege med. Hvem er vi? Center for Demens – Lindehusene, Afdeling A er en boligenhed med 27 beboere. Borgerne er som udgangspunkt under 65 år ved indflytning. Afdeling B er ligeledes en boligenhed. Her bor 32 beboere og aldersprofilen kan være lidt ældre. Vi bor i nyistandsatte huse i en oase i De Gamles By. Huset er delt i tre etager, hvor der bor 9-11 borger på hver etage. Vores fælles kerneopgave er at arbejde målrettet for at understøtte et selvstændigt, meningsfuldt og trygt liv for borgere med demens og deres pårørende, og med fokus på fællesskab, personcentret omsorg og en rehabiliterende tilgang i hele sygdomsforløbet. Vi vægter respekt, nærvær og involvering af det enkelte menneskes ressourcer højere end noget andet, og tilstræber at udvikle ny viden gennem kreativitet, vedholdenhed og samarbejde på tværs. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse snarest muligt. Stillingerne er med vagter hver tredje weekend. Yderligere information Ønsker du mere information, kan du tjekke vores hjemmeside ud . Du er også velkommen til at ringe til afdelingsleder Louise Arnholtz på 2710 9149 eller forstander Lone Vistisen på 2328 6651. Søg via linket senest fredag den 10. februar 2023 Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .