Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fysioterapeut vikar til specialiseret rehabilitering, Specialområde Hjerneskade i Hammel

  • Region Midtjylland
  • Tagdækkervej 10,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for at arbejde med specialiseret rehabilitering og gøre en forskel? Synes du, voksne med erhvervet hjerneskade er en spændende målgruppe? Kan du bidrage med fysioterapeutisk viden i et komplekst borgerforløb? Synes du, tværfagligt samarbejde er berigende?  - Så har vi måske stillingen til dig. Vi søger en fysioterapeut til specialiseret neurorehabilitering. Vores vikar har netop fået en fast stilling i afdelingen og derfor søger vi en ny barselsvikar. Vi søger dig, som har: Erfaring med eller lyst til at arbejde med neurorehabilitering Erfaring med eller kendskab til neurologi Erfaring med forflytninger, lejringer og hjælpemidler Erfaring med eller lyst til bassintræning (varmtvandsbassin) Erfaring med eller kendskab til neurodynamik, GTIT og Bobath Erfaring med relationsarbejdet og arbejde med mennesker i krise. Som person skal du være god til, at skabe overblik og være i stand til at strukturere og prioritere arbejdsopgaverne i en travl hverdag. Du skal være god til skriftlig dokumentation og have gode IT kundskaber. Desuden er det vigtigt, at du har lyst til at være aktiv i det tværfaglige samarbejde og bidrage positivt til afdelingens udvikling. Vi tilbyder: Et afvekslende job med faglige udfordringer, hvor du får brugt en bred vifte af dine kompetencer Stor indflydelse på planlægning af egne opgaver Løbende supervision og faglig vejledning Et højt tværfagligt miljø med mulighed for faglig fordybelse. Vi er en arbejdsplads, hvor humor og arbejdsglæde kendetegner hverdagen. Vi har tillid til, at du kan udføre dine arbejdsopgaver efter en god introduktion til afdelingen og arbejdsopgaverne. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst Vi har et barselsvikariat på 30 timer ugentligt i perioden 01.02.23 – 31.08.23. Du vil arbejde ud fra en fast vagtplan med skiftende vagter både dag-, aften- og weekend samt helligdage. Du vil indgå på lige fod med alle faggrupper i forhold til at varetage sundhedsfaglige opgaver i afdelingen. Ansøgningsfrist senest 12. januar 2023 Du skal kunne tiltræde 1. februar 2023 eller snarest derefter. Har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Lone Aagaard tlf. 21133630. Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillingsopslaget og følg link til ansøgningsformular. Der ønskes medsendt uddannelsesbevis samt relevante referencer. Om Neurorehabilitering Midt Neurorehabilitering Midt har ti pladser til midlertidig rehabilitering af borgere med moderat til svær hjerneskade. Borgerne er typisk indskrevet tre måneder efter endt sygehusophold. Med udgangspunkt i den kommunale SL § 141 handleplan og borgernes egne ønsker, konkretiserer vi indsatsen i en individuel plan. Vores opgave er at rehabilitere borgerne til et selvstændigt og meningsfyldt liv samt være med til at afklare fremtidig boform. Vi er en afdeling i løbende udvikling. Personalegruppen er engageret og arbejder meget tværfagligt, og der er fokus på medindflydelse. Afdelingen har et godt arbejdsmiljø og en humoristisk og uformel omgangstone. Vi arbejder på at opretholde et højt fagligt niveau, er nysgerrige og reflekterer løbende over vores praksis. Dine kollegaer er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, neuropsykolog, logopæder, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Alle bliver oplært i og arbejder ud fra et neuropædagogisk grundlag. Vi træner i borgernes dagligdag over hele døgnet, hvilket også kan betyde opgaver som støtte og guidning til personlig pleje herunder bad, toilet, påklædning og komme ud af sengen. Disse opgaver er en naturlig del af vores dagligdag og bliver suppleret med individuel fysioterapi. Neurorehabilitering Midt er en del af Specialområde Hjerneskade under Socialområdet i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af syv døgntilbud og to dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller varig fysisk funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk, samt om  Neurorehabilitering Midt på www.soh.rm.dk/neurorehabilitering-midt. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.