Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overterapeut til Fysio- og Ergoterapi, Kolding sygehus, Sygehus Lillebælt

  • Region Syddanmark
  • Sygehusvej 24,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Inspireres du af at arbejde i en værdibaseret organisation med en stærk kultur, der sætter patienten først? Brænder du for neurologien, og har du evnerne og motivationen til at gå forrest og understøtte din gruppe i at skabe de bedst mulige patientforløb? Så har vi en nyoprettet stilling til dig! Vi søger en ny overterapeut, der kan se sig selv være leder i en afdeling med høje faglige ambitioner, og hvor det gode samarbejde med vores kolleger i de kliniske afdelinger er afgørende for, at vi kan sætte patienten først. Du bliver en del af Fysio- og Ergoterapi på Kolding Sygehus, der har ambition om at være patienternes akutsygehus. Vi tror på, at dygtige og engagerede medarbejdere er forudsætningen for, at vi lykkes med at sætte patienten først . Du vil som ny leder og kollega opleve, at rammer, vilkår og værdigrundlag giver gode betingelser for at have fokus på fagligheden og de gode patientforløb – vi øver os hver eneste dag i at blive bedre. Som overterapeut bliver du en del af en ledergruppe, der foruden dig selv består af en chefterapeut og to overterapeutkolleger. Vi er optagede af, at den enkelte patient med afsæt i deres livssituation opnår bedst mulig evne til at bevæge sig og til at deltage i hverdagens aktiviteter i et sammenhængende forløb på tværs af fag og sektorer. Du bliver leder for den neurologiske gruppe, hvor vi er 7 ergoterapeuter, 8 fysioterapeuter samt et udkørende team bestående af en fysioterapeut, en ergoterapeut samt en sygeplejerske. Du vil have et tæt samarbejde med Hjerne- og Nervesygdomme, hvor vi i det daglige arbejder sammen med læger, sygeplejersker, SSA’er, logopæder og neuropsykologer. Vores ambition er at give patienterne den bedste rehabilitering under deres akutte indlæggelse, så de derigennem opnår højest mulig funktionsevne. Som overterapeut vil du i det daglige have ansvaret for at: tilrettelægge og organisere arbejdet, så gruppens ressourcer bidrager effektivt til gode patientforløb oversætte direktionens og afdelingens visioner og mål til praktisk virkelighed i terapeuternes møde med den enkelte patient sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø i gruppen og i afdelingen sikre et fortsat godt samarbejde med Hjerne- og Nervesygdomme understøtte den faglige kvalitet og udvikling af fysio- og ergoterapi igennem løbende forbedringer understøtte medarbejdernes faglige udvikling sikre introduktion og onboarding af nye medarbejdere Om dig Vi søger en leder, der forstår, at god personaleledelse er en forudsætning for gode patientforløb, og at det kræver nærvær i dagligdagen og fokus på de overordnede mål. Du er i stand til at sætte retning og prioritere i en travl hverdag på et akutsygehus, og formår at skabe overblik, engagement og struktur i din gruppe. Det er en forudsætning, at du har dansk autorisation som ergoterapeut eller fysioterapeut. Derudover forestiller vi os, at du har klinisk erfaring fra neurologien og gerne erfaring som leder. Det vigtige er, at du er komfortabel i rollen som leder. Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i den løbende dialog med både medarbejdere og samarbejdspartnere om, hvordan vi skaber værdi for patienterne. Derudover ser vi gerne, at du har højt faglig engagement og store ambitioner på dit fags og patienternes vegne har lyst til at være med til at sætte patienten først har blik for det tværsektorielle samarbejde og det fælles populationsansvar formår at være både empatisk og respektfuld samtidig med at du er konkret og tydelig i din kommunikation. Om os Kolding Sygehus er et akutsygehus, hvor vi til dagligt arbejder med et højt tempo og har mange faglige ambitioner, som skal gå hånd i hånd med trivsel og stolthed over at arbejder her. Fysio- og Ergoterapi er en fælles afdeling for ergoterapeuter og fysioterapeuter, hvor der er ansat ca. 70 personer. Afdelingen er delt op i en medicinsk, en neurologisk gruppe og en kirurgisk gruppe, et hjælpemiddeldepot, et sekretariat samt en forskningsenhed. Ledergruppen består af en chefterapeut og tre overterapeuter. Afdelingen er et klinisk uddannelsessted og har 3 kliniske undervisere og modtager op til 12 ergo- og fysioterapeutstuderende i praktik ad gangen. Vi er en klinisk serviceafdeling og har et tæt tværfagligt samarbejde med vores kolleger i de kliniske afdelinger med fokus på at sætte patienten først. Vi arbejder tværsektorielt med fokus på overgangen mellem sygehuset og patientens eget hjem, og der er etableret et rigtig godt samarbejde med kommunerne i sygehusets optageområde. Der er fokus på faglig udvikling, samt at der er de rette kompetencer til de rette opgaver. Vores værdi patienten først gennemsyrer vores dagligdag, og vi prioriterer at have et godt arbejdsmiljø, selvom der er travlt. Du kan læse mere om afdelingen her Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være Patienternes Sygehus. Vi er kendt for høj kvalitet, effektiv drift, en høj grad af patienttilfredshed samt høj medarbejdertilfredshed. Ansøgning og yderligere information Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Chefterapeut Aswine Rasmussen på telefon 24 76 94 79 eller Aswine.E.R.Franckaert.Rasmussen@rsyd.dk Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Vi ser frem til at modtage dit CV og ansøgning. Der er ansøgningsfrist den søndag den 15. januar 2023. Vi afholder første samtalerunde torsdag den 19. januar og anden samtalerunde tirsdag den 24. januar.