Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling på Psykiatrisk Afdeling i Vejle

  • Region Syddanmark
  • Nordbanen 5,7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Psykiatrisk Afdeling i Vejle tilbyder netop nu en 1-årig introduktionslægestilling (I-nr. 6008-14-50-i-06) til en læge som ønsker at stifte bekendtskab med psykiatrien og som ønsker at deltage i afdelingens positive udvikling i forhold til arbejdsmiljø, uddannelse, forskning, nytænkning og faglig god patientbehandling. Er du nysgerrig på det psykiatriske speciale, så er det oplagt at gribe denne mulighed! Skriv til os, hvis du er interesseret i: At bidrage til udredning og behandlingen i et af de bredeste specialer, hvor man blandt andet skal kunne varetage, den til tider udfordrende opgave med, at udelukke somatisk årsag til det symptombillede der ses. Et grundigt introduktionsforløb med følgevagter og vagter sammen med andre læger i PAM. At blive en del af en afdeling med et fladt hierarki, hvor alle værdsættes for det de bidrager med til den samlede opgave. Karrierevejledning, med mulighed for at få kompetencer inden for alle 7 lægeroller. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2023 eller efter aftale . Om stillingen Som reservelæge deltager du i undersøgelse og behandling af patienterne i et sengeafsnit eller i en lokalpsykiatri, hvor du arbejder tæt sammen med øvrige læger og andre faggrupper i teams. Opgaverne tæller bl.a.: Deltage i vagtfællesskab i PAM Afvikling af stuegang og samtaler Deltagelse i tværfaglige konferencer Deltagelse i kliniske konferencer og undervisning Deltagelse i lægemøder Tilbud om at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden ECT efter oplæring og samarbejde med ECT-koordinerende sygeplejerske Forvagtslaget er tilstedeværelsesvagt. Du vil i vagten møde både medicinstuderende i mellemvagtsfunktion, andre reservelæger (læger i præ-KBU, introstilling, hoveduddannelsesstilling til både neurologi, almen praksis, akutmedicin og psykiatri), samt afdelingslæger og overlæger i bagvagtsfunktion. Om afdelingen Psykiatrisk Afdeling i Vejle er en stor afdeling med 99 sengepladser og 3 ambulatorier i vores lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Fredericia og Vejle. Derudover er der en Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) med mobil skadestue og akut udrykningstjeneste. Krav og kompetencer Du har opfyldt de formelle krav, dvs. har gennemført KBU-ansættelse og du har interesse for udvikling i det psykiatriske område. Du vil gerne arbejde konstruktivt og tage medansvar, i forhold til udredning og behandling af patienter med psykiske lidelser. Vi tilbyder Ved afdelingen er der etableret et fast undervisningsprogram, ligesom der er faglig sparring, vejledning og tilbydes supervision af psykoterapeutisk arbejde. Ansøgningen skal indeholde Motivation for at søge stillingen. Kvalifikationer for at kunne bestride stillingen (i henhold til de 7 lægeroller). CV og dokumentation for beståede eksamener. Hvis du vil vide mere Har du spørgsmål til stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlige overlæge Taus Biba på taus.oliver.biba@rsyd.dk eller tlf. 3043 0592. Eller benyt nedenstående links. Link til afdelingen: Vejle – psykiatrisk behandling for voksne 20+ (psykiatrienisyddanmark.dk) Link til introstilling: https://youtu.be/VS0MdlU3pVA Link til kort indtryksvideo for læger: https://youtu.be/OkqzoPLckCI Selv om der er kommet ny ledelse siden videoerne blev lavet, er prioriteringen af uddannelse og arbejdsmiljø den samme. Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Ansøgningsfrist: Søndag den 29. januar 2023 Ansættelsessamtaler: Mandag 6. februar 2023 kl. 13-15 eller efter aftale.