Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælper/-assistent med funktion som forflytningsvejleder

  • Aabenraa Kommune
  • Gråstenvej 1, Felsted,6200Aabenraa,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at yde en faglig professionel indsats for vores borgere i samarbejde med dine kolleger og løbende udvikle dig i dit job? Er du positiv og omsorgsfuld i mødet med borgeren - hvad enten du møder borgeren fysisk eller gennem en skærm? Så er det måske dig, vi søger som forflytningsvejleder i Hjemmeplejen Distrikt Felsted. Stillingen er en basisstilling hvor du vil have basis SSA/SSH opgaver svarende til 80% og forflytningsvejlederopgaver svarende til 20% af arbejdstiden. Du vil være afløser for forflytningsvejlederne i Aabenraa Nord i forbindelse med deres fravær og over tid er der mulighed for, at forflytningsvejlederfunktionen kan fylde mere. Om hjemmeplejen I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats. I Hjemmeplejen arbejder vi med, at læring, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af vores organisationskultur. Som noget helt naturligt arbejder vi med de nyeste digitale værktøjer. Skærmbesøg og digitale møder med borgere, kolleger, andre fagpersoner og ledelsen er en del af dagligdagen. Dine opgaver Du kommer til at indgå i et team med både SOSU-hjælpere og -assistenter. Som forflytningsvejleder får du til opgave, at planlægge og aftale opstart hos nye borgere i forhold at sikre arbejdsmiljø og hjælpemidler, når borgerens indsatser skal starte op at bestille hjælpemidler til borgere via Nexus at vejlede kollegaer i at tilrettelægge indsats og arbejde ud fra den rehabiliterende tanke. Herunder at motivere borgeren til at udvikle, vedligeholde og bevare hverdagsfærdigheder gennem aktivitet og træning via brug af rette hjælpemidler at introducere borgere og kollegaer til at bruge hjælpemidler at observere borgerne i forhold til ændringer i trivsels- og sundhedstilstand og bidrage med denne viden på TOBS- tavlemøder, samt spare med kollegaer på TOBS-tavlemøderne til at bruge hjælpemidler til at understøtte borgerens funktions- og mestringsevne at indgå i det tværfaglige samarbejde herunder tværfaglige rehabiliteringsforløb at undervise kollegaer i hjemmeplejen og sygeplejen 1-2 gange årligt i forflytningsundervisning ud fra fælles aftalt undervisningsplan Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent brænder for at arbejde med borgere i deres eget hjem og har respekt for borgere, pårørende og kolleger er ansvarsbevidst og vægter professionel kvalitet og faglig indsats højt er fleksibel, forandringsparat og med på nye ideer og tiltag er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt har kendskab til Nexsus har kørekort. Vi kan tilbyde, at du får en god introduktion til dine opgaver forflytningsvejlederuddannelse, såfremt du ikke har den deltagelse i Social og Sundheds 4 årlige forflytningsvejledernetværk, der har en tovholder fra hjælpemiddelhuset, hvor du lærer om de nyeste principper og hjælpemidler. en spændende, udfordrende og givende arbejdsdag mulighed for til at sætte dine kompetencer i spil i hverdagen hos borgerne og via TOBS--tavlemøder hvor du vejleder og sparring i forflytning og brug af hjælpemidler supervision og sparring med de daglige kolleger og nærmeste leder et godt arbejdsmiljø med fokus på en høj social kapital  - i en positiv kollegagruppe, hvor humor og fællesskab vægtes højt Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er med ansættelse i distrikt Felsted dag, i dagvagt. Weekendarbejde hver 2. eller 3. weekend, efter ønske  Der er tale om fastansættelse. Det ugentlige timetal er 32-37 timer. Tiltrædelse den 1. marts 2023. Ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening. Der gøres opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Hvis du vil vide mere Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til driftsleder Karen Inger Refslund Andersen 21199032 Ansøgning Send din ansøgning, cv samt relevante bilag senest den 23. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 4. I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv . Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.