Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fysioterapeut og klinisk underviser til Neurokirurgisk Afdeling, OUH

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, 1. sal,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at bliver en del af et team der arbejder med indlagte og ambulante patienter, så har vi en fast stilling som fysioterapeut på 37 timer ledig på Odense Universitetshospital / OUH Svendborg sygehus. Stillingen er pr 01.02.2023 eller efter aftale. Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 07.30 – 18.00. Du vil indgå i et weekendvagtrul samt have helligdagsvagter. Dine arbejdsopgaver Du ansættes på Neurokirurgisk afdeling afd U, hvor fysioterapeuterne varetager opgaver på Neurokirurgisk Afdeling inkl. Neurointensiv Afsnit NIA, Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme, Endokrinologisk Afdeling, Reumatologisk Afdeling, samt Respirationscenter Syd. Opgaverne er vurdering og træning af indlagte og ambulante patienter. Man varetager genoptræning under indlæggelse i udredningsforløbet, indtil patienten overflyttes til stamsygehus, overgår til kommunalt regi eller udskrives. Vurderingen af den enkelte patient skal videreformidles skriftligt i den elektroniske patientjournal og via genoptræningsplaner. Vi søger en fysioterapeut som har erfaring og interesse med vurdering og træning af neurokirurgiske og rygkirurgiske patienter. trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt og kan prioritere mellem arbejdsopgaver er fagligt velfunderet og indstillet på at arbejde på tværs af specialer med fokus på den tværfaglige rehabiliterende tilgang indgår som en dynamisk og professionel tværfaglig samarbejdspartner er god til at formulere sig skriftligt og mundtligt gerne må have sygehus erfaring Ud over de kliniske opgaver, ønsker vi en fysioterapeut som har interesse i at varetage opgaven som klinisk underviser af fysioterapeutstuderende, i tæt samarbejde med afdelingens anden kliniske underviser. I fungerer som et team og skal sammen være med til at oparbejde en ny struktur for uddannelse af fysioterapeutstuderende på OUH. Vi søger en Klinisk underviser som har relevant klinisk vejledermodul, relevant kandidat eller interesse for at erhverve sig dette ser muligheder i at funktionen er fordelt på 50% klinisk arbejde 50% klinisk undervisning har stor interesse i pædagogisk arbejde med studerende og videreudvikling af dette, herunder personlig vejledning, afholdelse af ”den svære samtale” m.m. holder sig ajour med fysioterapeutiske opgaver inden for flere forskellige medicinske specialer har interesse i at være opdateret med nyeste fysioterapeutiske/pædagogiske teorier herunder kobling af teori og praksis har interesse i et tæt samarbejde med andre kliniske undervisere inden for fysioterapi og ergoterapi samt kliniske sygeplejevejledere ønsker at modtage, undervise/vejlede udenlandske studerende i klinisk undervisning Alle kliniske undervisere i både ergoterapi og fysioterapi på OUH tilknyttes et ny-etableret Kompetence center for Rehabilitering (KCR), som er beliggende i Nyborg. Den tværgående koordinering af undervisningen og aftaler med uddannelsesstederne er forankret i KCR Om os Du vil blive en del af en gruppe, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement i form af udvikling og sparring, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene. Gruppen har et stort socialt sammenhold. Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team, hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på patienten og opgaveløsningen. Vi arbejder med et værdisæt, hvor vi sætter patienten først. Det betyder, at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger. Løn- og ansættelsesforhold I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet og er omfattet af aftale om udmøntningsgarantien af nye midler til lokal løndannelse. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark. Hvis du har spørgsmål Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Chefsygeplejerske Charlotte Hollmann Tlf. 2943 7882 Klinisk underviser Lars Odgaard Tlf. 2448 4663 Fysioterapeut og TR Monica Reinholdt Tlf. 2484 9005 Ansøgningsfrist Bemærk ansøgningsfristen er d. 23.01.2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26.01.2023 Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.