Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ambitiøs og visionær chefsygeplejerske til Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 1. sal,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du en ambitiøs, kompetent og målrettet leder, og kan du i samarbejde med medarbejdere, interne og eksterne kolleger og direktion skabe resultater og finde nye veje for patienten? Så har du her muligheden for en attraktiv ansættelse som chefsygeplejerske! Om afdelingen Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S varetager højt specialiserede funktioner i medicinsk gastroenterologi og hepatologi og regionsfunktioner for Region Syddanmark. Afdelingen indgår også i samarbejdet vedrørende den Fælles Akut Modtagelse på Odense Universitetshospital og har samarbejdsaftale med Region Sjælland vedr. de højt specialiserede funktioner. Afdelingen har gennem de seneste to år gennemgået en digital transformation gennem projektet Digital Vision - en transformation, vi ønsker at fastholde og videreudvikle. Det nye OUH – patientens universitetshospital Region Syddanmark er i fuld gang med at bygge det nye OUH, og i 2025 forventer vi at flytte det nuværende OUH til nye omgivelser. Det forberedende arbejde er i fuld gang, og Afdeling S arbejder målrettet med at blive klar til denne store forandring. Dette bl.a. via samarbejdet i sengefællesskabet med Endokrinologisk og Reumatologisk Afdeling, som allerede er påbegyndt. Her har chefsygeplejersken en central rolle, da driftsledelsen af fællesskabet ligger i Afdeling S. Ydermere arbejder vi på at klargøre vores endoskopiafsnit til at rumme flere specialer i et nyt fælles endoskopiafsnit på det nye OUH. Vi ønsker at implementere og forandre så mange arbejdsgange som muligt inden udflytningen, så vi er rustet bedst muligt til de mange forandringer, et helt nyt sygehus og nye snitflader til nye samarbejdspartnere vil medføre. Dette arbejde bliver du en vigtig del af. Om dig Vigtigst er, at du har en anerkendende og inddragende tilgang til ledelse, og at du har stor erfaring med ledelse og forandringsledelse. Du ser også ledelse som et fag og som et hele. Du kommer til at indgå i en fælles afdelingsledelse med cheflægen, og sammen skal I prioritere og initiere ledelses- og udviklingsinitiativer for alle faggrupper i forhold til de forskellige patientforløb i afdelingen. Du skal kunne gå forrest med en strategisk og visionær tilgang med et skarpt blik for udviklingsmuligheder. Det er vigtigt, at du kan arbejde åbent og målrettet med inddragelse af patienter og pårørende og har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne. Vi ser gerne, at du har en formel lederuddannelse eller er indstillet på at erhverve en efter aftale. Opgaven Chefsygeplejersken og cheflægen skal sammen fungere som en stærk og effektiv afdelingsledelse, der er synlig, skaber retning, sikrer høj faglighed og fortsat udvikling internt som eksternt. Med til det hører, at du sammen med cheflægen: Frem mod det nye OUH udvikler og tilpasser afdelingens funktioner i samspil med relevante interessenter Sikrer, at afdelingen kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for alle fagområder Sikrer høj kvalitet i sygeplejen på alle områder i afdelingen – herunder kompetenceudvikling for sygeplejerskerne på det fælles sengeafsnit Sikrer en stærk ledelsesstruktur i afdelingen med en stærk og sammenhængende ledelse på tværs af faggrupper Går forrest i arbejdet med at realisere og udvikle OUH’s Strategi for sygepleje i den kliniske praksis Sikrer en velfunderet styring af ressourcer og kvalitet Sikrer fokus på uddannelse og videndeling på alle niveauer Tager ansvar for at sætte rammen for afdelingens kultur og arbejdsmiljø og en god kommunikation mellem alle medarbejdere Læs mere i den uddybende stillingsbeskrivelse , der detaljeret beskriver vilkårene for og forventningerne til den nye chefsygeplejerske. Du er ventet og velkommen Som ny chefsygeplejerske på OUH bliver du taget godt imod gennem vores onboarding-program for afdelingsledere ’Ventet og Velkommen’. Du får en veltilrettelagt første tid i jobbet, hvor der er taget hånd om praktiske forhold og fx muligheder for ledelsesmæssig sparring – kort sagt din samlede faglige, sociale og kulturelle integration i organisationen OUH. Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse Ansøgningsfristen er den 9. januar 2023, og vi forventer at holde samtaler den 17. og 30. januar for henholdsvis første og anden samtalerunde. Stillingen søges elektronisk via HR-Manager. Tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Ansøger skal være forberedt på eventuelt at gennemføre en personlighedstest og besvare en case, og vi indhenter referencer efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter overenskomst mellem Danske Regioner og lederforeningen i DSR. Yderligere oplysninger om stillingen Du er velkommen til at kontakte Lægelig direktør Michael Dall, tlf. 28 73 22 34, michael.dall@rsyd.dk Cheflæge Benedicte Vibjerg Wilson, tlf. 29 66 17 34, benedicte.vibjerg.wilson@rsyd.dk