Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Koordinerende sygeplejerske med faglig udvikling og gode kolleger

  • Herning Kommune
  • Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Koordinerende sygeplejerske, fast stilling mellem 28 – 37 timer med vagt hver 4 weekend. Brænder du for at arbejde i spændingsfeltet mellem den komplekse, akutte og rehabiliterende sygepleje i gode fysiske rammer sammen med dygtige og engagerede kolleger? Så har vi det bedste job til dig. Vil du arbejde sammen med kompetente kolleger, hvor der er fokus på faglighed og trivsel? Vil du arbejde med spændende sub-akutte sygeplejefaglige opgaver på et Rehabiliteringscenter, hvor der bl.a. er avanceret genoptræning, akutte forløb, palliative forløb, patienter med medicinske og kirurgiske diagnoser til vurderingsophold? Du får super flotte omgivelser og moderne arbejdsforhold. Du får 13 meget dygtige og engagerede sygeplejerskekolleger samt yderligere ca. 55 erfarne og kompetente tværfaglige kolleger. Der er stor fokus på; Kompetenceudvikling og høj faglighed. Gode relationer både til patienter, pårørende, kolleger og til ledelsen. Balance mellem arbejdsliv og privatlivet. Vi søger en sygeplejerske i en fast stilling mellem 28-37 timer efter eget ønske. Du bestemmer selv, om du vil arbejde hv. 3 eller hv. 4 weekend.  Stillingen er en dagvagtsstilling med ca. 6 nattevagter over 4 uger. Stillingen ønskes besat 1. marts 2023 eller efter aftale. Du bliver tilknyttet det neurologiske team, hvor du vil være teamleder, når du er i teamet. Du har ligeledes ind imellem vagten, som den koordinerende sygeplejerske, der modtager nye patienter og laver sygeplejespecifikke opgaver i centeret. Som sygeplejerske hos os kommer du til at arbejde med patienter, som er komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de ankommer på rehabiliteringscenteret. Patienterne er typisk på rehabiliteringscenteret i gennemsnitlig 1-8 uger. Vi har et stort flow og en varierende hverdag. Vi har nu 4 specialeansvarlige sygeplejersker, og flere sygeplejersker med specialfunktion bl.a. en udviklingssygeplejerske og en kliniske vejleder samt en vagtplanlægger. I hver vagt har vi en koordinerende sygeplejerske, hvis primære opgave bl.a. er, at: Indkalde nye patienter, herunder medicinhåndtering og dokumentation. Udføre sygeplejespecifikke opgaver på tværs i centeret, bl.a. TPN, IV og sårpleje. Sparring med teamlederne om komplekse patienter. Sygepleje hos terminale patienter. Samarbejde med Regionshospitalerne. Sygepleje og samarbejde med vagtlægen, når vi har behov for at indlægge akut syge patienter. Håndtering af MED COME udenfor visitationens åbningstid. Pårørende samarbejde og opfølgningssamtaler med pårørende v. mors. Tæt samarbejde med visitationen, teamlederne og ledelsen. Vi yder specialiseret sygepleje og genoptræning af patienterne, hvor vi bidrager til at reducere antal (gen-) indlæggelser.  Som sygeplejerske får du både spændende og udfordrende opgaver, som varetages sammen med dygtige kolleger i et tværfagligt team. Da opgaverne i Rehabiliteringscenteret hele tiden ændrer sig i takt med ændringerne i det nære sundhedsvæsen, vil kerneopgaverne mono- og tværfagligt være i konstant udvikling. Vi har 36 midlertidige pladser fordelt i 4 teams. I dagvagten bliver du som sygeplejerske koordinerende sygeplejerske eller teamleder for et team. Som teamleder koordinerer du opgaverne og har det sygeplejefaglige ansvar hos patienterne i dit team. Rehabiliteringscentret er opdelt i 4 teams, med 10 patienter i hvert team. Team 1 har patienter med medicinske diagnoser. Team 2 har primært akutte og palliative patienter. Team 3 er primært til ortogeriatri, kirurgi og sår. Team 4 er til patienter med neurologiske lidelser incl. avanceret genoptræning. I aften og nattevagterne er du koordinerede sygeplejerske i hele huset, hvor du har mulighed for faglig sparring med sygeplejersken i Akut Teamet, som kører ud fra Rehabiliteringscenteret. Udover dig selv er der også tilknyttet kompetente og erfarne terapeuter og sosu-medarbejdere i hvert team. I hverdagene er der flere sygeplejersker i vagt med rig mulighed for sygeplejefaglig sparring. På Rehabiliteringscentret får du et rigtig godt introduktionsprogram, som er tilpasset dine behov. Hvem er vi: Vi er et stærkt fagligt team, som sætter patient og pårørende i centrum. Vi arbejder tæt sammen både mono – og tværfagligt. Der er altid plads til humor og faglige drøftelser. Til hvert team er der tilknyttet erfarne sygeplejersker, sosu-personale og terapeuter. Sygeplejersken eller en erfaren Social- og Sundhedsassistent er teamleder i teamet, hvor opgaven er at tilrettelægge og koordinere dagen med øvrige faggrupper. Desuden skal du varetage specialiserede sygeplejefaglige opgaver og deltage i mål – og forventningsmøder med visitationen og samarbejdet med patienter og pårørende. Vi har sygeplejestuderende, terapeutstuderende og SSA-elever i sidste praktik, og vi bidrager alle til et godt læringsmiljø. Vi bidrager alle til et godt arbejdsmiljø, og vi hjælper hinanden på tværs af teams. Hvem er du: En sygeplejerske med stor interesse og gerne erfaring indenfor den neurologiske sygepleje. Har du ikke erfaring, vil vi sammen med dig planlægge din kompetenceudvikling. En sygeplejerske med gode relationelle og faglige kompetencer. En sygeplejerske som trives med en uforudsigelig hverdag og er fleksibel. En sygeplejerske, der både kan arbejde selvstændig og i teams. En sygeplejerske som helt naturligt bidrager positivt til en sund og udviklende kultur. En sygeplejerske, der inddrager patienter og pårørende. En sygeplejerske, der bidrager til udviklingen af rehabiliteringscenteret med de nye opgaver det nære sundhedsvæsen giver os i fremtiden. Løn og Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DSR efter principperne om Ny Løn. I Herning Kommune ydes et fastholdelsestillæg. Du meget velkommen til at kontakte Centerleder Hanne Fog på 40 25 38 73 for en uddybende dialog om sygeplejerskernes rolle og funktion. Du er også meget velkommen til at komme på besøg, se Rehabiliteringscenteret og høre mere om stillingen. Ansøgningsfrist: 20. februar 2023. Vær OBS på at samtalerne afvikles løbende. Ansøgning sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside www.Herning.dk I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren. Ansøgningsfrist: 20. februar 2023