Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til funktion som flowkoordinator

  • Region Midtjylland
  • Skovlyvej 1,8930Randers NØ,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du ambitioner om at lede og koordinere patientforløb på tværs af akuthospitalet? Og går du med ønsket om en stor berøringsflade med kontakt til mange faggrupper og afdelinger i din dagligdag, hvor du er en central aktør? Så er du måske vores nye flowkoordinator på Regionshospitalet Randers. Regionshospitalet Randers etablerede i 2016 en ny funktion med flowkoordinatorer på hospitalet til at understøtte hospitalets store fokus på at tilbyde vores patienter gode og sammenhængende patientforløb. Funktionen som flowkoordinator har en central rolle i dette arbejde. Du bliver en del af hospitalets flowkoordinatorteam på i alt seks personer, som skiftes til at "styre" hospitalets interne flow. Du ansættes på en af hospitalets afdelinger afhængig af dine kompetencer, eller beholder din fastansættelse i din nuværende afdeling, og skal varetage funktionen som flowkoordinator ca. halvdelen af arbejdstiden. Den resterende tid skal du fungere som sygeplejerske i stamafdelingen. I flowkoordinatorfunktionen refererer du til chefsygeplejersken i akutafdelingen. Dine kompetencer ·         Du har erfaring med komplekse koordinationsopgaver samt optimering af det gode og sammenhængende patientforløb ·         Du har organisatorisk talent ·         Du udviser i dit arbejde stor evne og vilje til at samarbejde tværfagligt og har gode relationelle kompetencer ·         Du kan bevare roen og er god til at kommunikere i pressede situationer ·         Du har minimum 3 års klinisk erfaring som sygeplejerske, og gerne medicinsk og/eller kirurgisk erfaring Dine opgaver som flowkoordinator ·         Du står for den overordnede styring af sengekapaciteten på hospitalet, så patienterne får gode og sammenhængende forløb ·         Du har ansvar for at have løbende overblik over hospitalets sengekapacitet og belægning ·         Du er mødeleder på hospitalets daglige kapacitetskonferencer og har bemyndigelse til at fordele patienter mellem afsnittene ·         Du fungerer som bindeled i opgaveløsningen, når der er overbelægning på hospitalet ·         Du er synlig og står til rådighed for alle afsnit. Vi kan tilbyde ·         En spændende, varierende og udfordrende arbejdsdag ·         Tværfagligt samarbejde med fokus på åbenhed og respekt for hinandens arbejde ·         Du er med i videreudviklingen af "Sikkert Patientflow" og vil have medindflydelse og være tæt på beslutningstagerne ·         Funktionstillæg som flowkoordinator Funktionen som flowkoordinator er bemandet på hverdage i tidsrummet kl. 7.15-23.00 og i weekenden kl. 10-22. I vintersæsonen januar til april er weekenden bemandet i tidsrummet kl. kl. 7.15-23.00. Stillingen er 37 timer/uge eller efter aftale. Spørgsmål i forhold til stillingen rettes til chefsygeplejerske i Akutafdelingen Marianne Renberg på telefon 30 63 82 60 eller flowkoordinator Mette Faurskov på telefon 22 33 98 59. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Ansøgningsfristen er den 22. januar 2023 med opstart snarest muligt, og senest 1. marts 2023. Der kan forventes løbende afholdelse af ansættelsessamtaler. Dine kompetencer ·         Du har erfaring med komplekse koordinationsopgaver samt optimering af det gode og sammenhængende patientforløb ·         Du har organisatorisk talent ·         Du udviser i dit arbejde stor evne og vilje til at samarbejde tværfagligt og har gode relationelle kompetencer ·         Du kan bevare roen og er god til at kommunikere i pressede situationer ·         Du har minimum 3 års klinisk erfaring som sygeplejerske, og gerne medicinsk og/eller kirurgisk erfaring Dine opgaver som flowkoordinator ·         Du står for den overordnede styring af sengekapaciteten på hospitalet, så patienterne får gode og sammenhængende forløb ·         Du har ansvar for at have løbende overblik over hospitalets sengekapacitet og belægning ·         Du er mødeleder på hospitalets daglige kapacitetskonferencer og har bemyndigelse til at fordele patienter mellem afsnittene ·         Du fungerer som bindeled i opgaveløsningen, når der er overbelægning på hospitalet ·         Du er synlig og står til rådighed for alle afsnit. Vi kan tilbyde ·         En spændende, varierende og udfordrende arbejdsdag ·         Tværfagligt samarbejde med fokus på åbenhed og respekt for hinandens arbejde ·         Du er med i videreudviklingen af "Sikkert Patientflow" og vil have medindflydelse og være tæt på beslutningstagerne ·         Funktionstillæg som flowkoordinator Funktionen som flowkoordinator er bemandet på hverdage i tidsrummet kl. 7.15-23.00 og i weekenden kl. 10-22. I vintersæsonen januar til april er weekenden bemandet i tidsrummet kl. kl. 7.15-23.00. Stillingen er 37 timer/uge eller efter aftale. Spørgsmål i forhold til stillingen rettes til chefsygeplejerske i Akutafdelingen Marianne Renberg på telefon 30 63 82 60 eller flowkoordinator Mette Faurskov på telefon 22 33 98 59. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Ansøgningsfristen er den 22. januar 2023 med opstart snarest muligt, og senest 1. marts 2023. Der kan forventes løbende afholdelse af ansættelsessamtaler. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.