Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til Hjerteklinikken, ved Afdelingen for Hjertesygdomme Regionshospitalet Viborg

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hjerteklinikken, afdelingen for Hjertesygdomme Regionshospitalet Viborg søger 1 sygeplejerske til en fast stilling fra 1. marts 2023, samt 1 sygeplejerske til et vikariat i perioden 1. marts til 31.december 2023. Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge. I stillingerne indgår vagter i sengeafsnittet for Hjertesygdomme. Om stillingen Vi søger engagerede og initiativrige sygeplejersker med interesse for Hjertesygdomme. Desuden lægger vi vægt på, at vores nye kolleger besidder følgende kvalifikationer: ·         Gerne kardiologisk erfaring men ikke et krav ·         Er positiv, social og medvirker til at bevare et godt tværfagligt arbejdsmiljø ·         Gode samarbejdsevner ·         Evne til at prioritere og arbejde selvstændigt, men du skal også kunne arbejde i teams, såvel mono som tværfaglige teams ·         Har lyst til at arbejde med kortidssygeplejen og evner at deltage i udviklingen heraf ·         Fleksibilitet ·         Humor og kreativitet ·         Gode brugeregenskaber inden for IT ·         En anerkendende tilgang Vi kan tilbyde ·          Et individuelt tilpasset introduktions og oplæringsprogram med mentor ordning. ·         Et godt kollegialt tværfagligt miljø ·         Løbende intern undervisning samt interne og eksterne kurser. ·         Tæt samarbejde i mindre tværfaglige og monofaglige teams med mulighed for fordybelse inden for kardiologi og kardiologisk sygepleje. ·         En spændende hverdag, hvor opgaverne er mangeartede og indeholder såvel akutte opgaver, komplekse specialiserede forløb samt ambulante undersøgelser og behandlinger ·         Velkvalificerede og engagerede kolleger ·         Fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb Om afdelingen Hjerteklinikken har gennem de senere år omlagt en del patientforløb fra indlagte til ambulante forløb og arbejder kontinuerligt på at optimere patientforløbene. Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle pleje og behandling af hjertepatienter bl.a. i samarbejde med kommunerne og betragter relevante forskningsstudier som en del af udviklingsarbejdet i hjerteklinikken. I Hjerteklinikken har vi høj grad af opgavedeling mellem læger og sygeplejersker . Der er etableret tværfaglige subspecialer indenfor bl. a. AFLI, AK, hjertesvigt, rehabilitering, pace, lipid, arvelige hjertesygdomme, ekkokardiografi m.m.. I Hjerteklinikken er der endvidere 2 operationsstuer til pacemakerimplantationer. Personalegruppen består af sygeplejersker. Hver fredag er der afsnitsundervisning med henblik på opdatering og udvikling af de sygeplejefaglige kompetencer. Tværfaglige temadage inden for subspecialerne afholdes 2 gange årligt med henblik på tværfaglig kompetenceudvikling samt optimering af tværfaglige patientforløb. Vi modtager både indlagte og ambulante patienter til bl.a. Hjerte CT, TEE, DC konverteringer, ekkokardiografi og pacemakerimplantationer. Nyhenviste patienter omfattet af udredningsret og behandlingsret udgør en stor andel af de ambulante patienter, der undersøges og behandles elektivt i Hjerteklinikken. Sygeplejerskerne har stor kompetence i forhold til selvstændige undersøgelser og behandlinger inden for de forskellige subspecialer, samt i forhold til assistance ved undersøgelser og operationer. Hjerteklinikken har endvidere en mindre hjerteklinik i Skive. Hjerteklinikken har åbent på alle hverdage fra kl. 7:30-16. Vi har sygeplejestuderende, medicin studerende samt sekretær elever i afsnittet. Afsnit for Hjertesygdomme har plads til 23 patienter, og vi plejer og behandler primært patienter med hjertesygdomme. Vi modtager indkaldte patienter til elektive undersøgelser og behandlinger, men langt de fleste af patienterne er akutte og modtages direkte i afsnittet. Afsnittet er delt op i 2 grupper. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Marianne Lønvig, telefon: 7844 8201. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest d.18. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.