Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Egetræet søger fagligt kompetent og helhedsorienteret barselsvikar for behandler

  • Billund Kommune
  • Jorden Rundt 1,7200Grindsted,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

- Egetræet er et socialpædagogisk, kompenserende tilbud til børn i 6-12-års-alderen. Vil du være med til at gøre en forskel? Billund Kommune søger fagligt kompetent og helhedsorient eret behandler til ”Egetræet”. I Billund Kommune er vi ambitiøse i arbejdet med børn, unge og deres familier. Vi har en arbejdsplads med højt til loftet og med en værdibaseret personalepolitik. Vores tilgang til børn, unge og familier tager udgangspunkt i en målsætning om at sikre inddragelse, ejerskab, kvalitet, sammenhæng og dialog. Organisatorisk er Familieindsatsen en del af Unge og Familier, bestående af Tandplejen, Ungeafdelingen og Familieafdelingen. Fælles for alle medarbejdere er, at vi har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i barnets og familiens ressourcer og kompetencer. Vi har fokus på tidlige og målrettede indsatser og arbejder i høj grad på tværs af de forskellige faggrupper og afdelinger. Vores mål er, med udgangspunkt i barnets behov, at skabe sammenhæng i indsatsen og tænkningen omkring arbejdet med børn og familier. Om jobbet: ”Egetræet” er en selvstændig enhed under Familiehuset. A lle Familiehusets indsatser er samlet i et nyindrettet stort og hyggeligt hus. ”Egetræet” har egen indgang til store, lyse og velindrettede lokaler. Hertil er et dejligt, stort udendørsareal med gode muligheder for leg, boldspil og mangfoldige udendørsaktiviteter. ”Egetræet ” – hvad er det? Formål: At understøtte børn, så de kan forblive i eget hjem. Fokus på struktur, stabilitet og dagligdagsliv. At støtte det enkelte barns mestringsevne og arbejde med beskyttelsesfaktorer og      kompensere risikofaktorer. At støtte barnet i dets nærmiljø, inddrage ressourcer i familie og netværk. At opbygge et tæt forældresamarbejde med fokus på at guide forældrene i at udøve forældreopgaven. Målgruppe: 8 børn i alderen 6-12 år, der som følge af familiære udfordringer udviser tegn på mistrivsel, ikke er alderssvarende udviklet og kan have lettere opmærksomhedsforstyrrelser. Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 13:30 til 19. Fredage dog til kl 17. Der skal påregnes aftenarbejde til kl. 19 og 1 fridag hver anden uge. Vi søger en behandler, hvor du: vil få en central rolle i det kompenserende tilbud vil komme til at arbejde i en kommune med en rig tradition for at arbejde tværfagligt, og dermed få nære samarbejdsrelationer i børnenes hverdagslivs arenaer. vil være netværksinddragende, da der er et tæt samarbejde med både interne og eksterne professionelle samarbejdspartnere samt det frivillige og familiære netværk. Vil løse enkelte familiebehandlingsopgaver i formiddagstimerne Din profil: Vi søger en medarbejder, som: har en relevant pædagogisk grunduddannelse er fagligt velfunderet og gerne med erfaring med behandlingskrævende børn og deres forældre. Det er en fordel, hvis du er gedigen familiebehandler, terapeut og har kendskab til den neuroaffektive tilgang kender dig selv, alene og i samspil med andre - har humor og er reflekteret er energifuld, holder af at tumle og lege og næres af, når der smiles, grines og der tændes lys i børns øjne bevarer ro og overblik i pressede situationer kan rammesætte og holde fast i struktur kan indgå i et tæt samarbejde med øvrige behandlere ved, hvornår du skal opsøge sparring og vejledning du har en åben og anerkendende tilgang til samarbejdet med familier, samarbejdspartnere og kollegaer. Du vil blive efterspurgt, derfor er det en forudsætning, at du kan bevare overblikket og løbende prioritere imellem opgaver også, når der er travlt. kan observere og beskrive både mundtligt og skriftligt er omstillingsparat, fagligt kreativ, nysgerrig og kan tænke alternative muligheder er fleksibel og naturligt påtager dig opgaver af forskellig karakter indenfor Familiehusets opgaveportefølje ved at attitude ikke er en privatsag Familiehusets øvrige indsatser: Opgaverne i Familiehuset spænder over; familiebehandling, kontaktperson opgaver, familierådgivning, terapi, gruppeforløb, Familieorienteret Rusmiddelbehandling , praktisk støtte, Marte Meo forløb, sandplay, socialpædagogisk støtte, samvær, supervision og observations /samspilsundersøgelser, Minding the Baby, Back to School oa. Vi er pt. delt op i et Egetræ-, § 11, § 52 og familievejleder team. Billund Kommune er en lille kommune, hvormed fordres, at indsatser udvikles agilt og i samarbejde med myndighed. Vi tilbyder dig: Et hus, der er kendt for stort engagement, høj faglighed, nærværende kollegaer, fleksibilitet, humor og arbejdsglæde Et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at sætte dine tydelige aftryk i drift af tilbuddet til børn i udsatte positioner herunder samarbejdet med forældrene om børnenes trivsel og udvikling i Egetræet En arbejdsplads med spændende og varierede opgaver Faglige udfordringer med mulighed for et stort ansvar og indflydelse Kompetente kollegaer og samarbejdspartnere, hvor samarbejdet er præget af seriøsitet og en respektfuld tone En organisation, hvor værdien af tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde vægtes højt Uddannelsesdage og supervision i den neuroaffektive tilgang Ekstern supervision og mulighed for individuel faglig sparring Billund Kommune: ” Ved fælles hjælp” I Billund Kommune tager vi udgangspunkt i styrker, ressourcer, fællesskaber og skaber optimale løsninger sammen med borgerne. Vi tænker i helheder og koordinerer vores handlinger, så borgere oplever, at der i kontakt med os er sammenhæng. Vi tror nemlig på, at vi ved fælles hjælp har større chance for at lykkes. Alle børn og unge er betydningsfulde og har noget at byde ind med. Vi har høje forventninger til både borgere og os selv.  Vi skaber rammerne for det gode liv, der gør det særligt at være en del af Billund Kommune. Vores kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Børn og unge lærer, trives, og udvikler sig her til livsduelige verdensborgere med et udsyn, der rækker langt ud over kommunegrænsen. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Egen bil er en nødvendighed for arbejdets udførelse. Vi har røgfri arbejdstid. Vi indhenter børneattest. Vil du vide mere? Er du velkommen til at kontakte leder af Familiehuset, Kirsten Sejer Pedersen på telefon 2483 1841. Du kan læse mere om Billund kommune på hjemmesiden Ansættelse Tiltrædelse den1. marts 2023 til ultimo november 2023. Stilling 34 - 37 t pr uge Ansøgningsfrist: den 19. januar 2023 Første samtale afholdes den 23. januar 2023 evt. anden samtale afholdes 25. januar 2023