Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Hjemmesygeplejen Indre By/Østerbro

  • Københavns Kommune Sygeplejen IBØ - Indre By
  • Østbanegade 119,2100København Ø,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Hjemmesygeplejen Indre By/Østerbro (IBØ) søger sygeplejerske til dagvagt i en fast stilling med weekendvagt hver 4. weekend. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi vægter den fagligt udvikling af praksis højt. Vi sender kontinuerligt sygeplejersker på specialuddannelsen 'Borgernær Sygepleje', og vi prioriterer uddannelse af ressourcepersoner indenfor diverse sygeplejefaglige felter, når det er nødvendigt. Her tilbyder vi ofte diplommoduler. Vi har ressourcepersoner indenfor demens, palliation, sårbehandling, inkontinens, ernæring, diabetes, klinisk vejleder. Vi arbejder også med vores faglige kvalitet gennem Forbedringsmodellen. I Hjemmeplejen IBØ tager vi udgangspunkt i et tæt samarbejde på tværs af Sygeplejen og Hjemmeplejen. Vi er opdelt i sygeplejegrupper og social- og sundhedsgrupper, men arbejder tæt sammen i relevante borgerforløb. Vi sidder dør om dør i samme hus og har dagligt kontakt, både ude hos borgerne, ved mødeaktivitet og i den daglige uformelle dialog og sparring. Vi er en personalegruppe med en bred erfaring og mange års samlet erfaring. Vi har et godt og grundigt introduktionsprogram til arbejdet og organisationen, og vi justerer det løbende sammen med dig. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på den gode trivsel. I Det nære Sundhedsvæsen er kompleksiteten og kravene til patientplejen stigende. En stor andel af vores borgere har kroniske sygdomme, og vi ser en øget kompleksitet i sygdomsbilledet, ligesom mængden af behandlingsopgaver er stigende. Dette stiller store krav til sygeplejerskens evne til at navigere som tovholder i en medicinsk, såvel som social, kompleksitet. I arbejdet som hjemmesygeplejerske varetager du også mange opgaver af mere administrativ karakter. Eksempelvis grundig dokumentation i journal hvor vi anvender Cura omsorgssystem, ligesom vi hyppigt har dialog med visitationen, læger, hospitaler etc. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med geriatri og den ældre medicinske patient er selvstændig og fagligt velfunderet har gode sociale kompetencer og gode samarbejdsevner er optaget af sygeplejefaglig kvalitet, patientsikkerhed og udvikling i dialog med borgere og kolleger trives i en omskiftelig hverdag, hvor mødet med forskellige problemstillinger fordrer bred viden og evnen til formidlende sygepleje kan navigere i en travl og selvstændig hverdag, hvor evne til prioritering og handlekraft er afgørende. Hjemmesygeplejen Indre By/Østerbro er geografisk placeret lige over for Nordhavn Station. Løn- og ansættelsesvilkår Arbejdstid ligger fortrinsvis i dagvagt og mødetiden er oftest 7.30-15.30 eller 7-15, men vi er fleksible i forhold til kortere arbejdsdage, hvis det er noget, du ønsker. Enkelte aftenvagter kan forekomme. Vi arbejder hver 4. weekend. Stillingen er på 30-37 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt. Mere information Yderligere oplysninger ved henvendelse til gruppeleder Lisbeth Torp Kastrup på 2935 3678. Send din ansøgning og CV. Søg via linket senest fredag den 20. januar 2023. Vi indkalder løbende til samtale. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .