Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To psykologer søges til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser (S3) og Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatri

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

At arbejde med mennesker, der er ramt af en spiseforstyrrelse, kan opleves udfordrende men også meningsfuldt og berigende. Vi er mange i vores afsnit – både nyansatte og erfarne – der deler glæden ved et tæt og humoristisk arbejdsfællesskab, hvor vi er i konstant bevægelse men også forstår værdien af at reflektere sammen for kunne bevare roen og skabe udvikling. Vi er som afsnit karakteriseret ved høj faglighed, et vedvarende udviklingsfokus samt en langvarig tradition for specialiseret behandling af spiseforstyrrelser. Hvis det lyder som et arbejdsliv, du har lyst til at blive en del af, så har du nu muligheden, da vi pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter søger to psykologer til faste stillinger, 37 t/uge. Den ene stilling vil primært blive tilknyttet sengeafsnittet og den anden ambulatoriet. Der kan dog blive tale om opgaveløsning og funktioner på tværs af de to enheder. Organisatorisk er sengeafsnittet og ambulatoriet blevet sammenlagt i efteråret 2022 og varetager nu sammen den hospitalsbasere­de psykiatriske behandling af børn og unge med moderat til svære tilfælde af spiseforstyrrelser i Region Midtjylland. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Vi arbejder tværfagligt og har følgende faggrupper ansat: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist og social- og sundhedsassistent. Vi ønsker, at du som person er åben, tværfagligt samarbejdende, engageret og kan arbejde selvstændigt alt imens du udviser loyalitet overfor fælles beslutninger og fælles faglig retning. Du skal gerne have erfaring med at arbejde med spiseforstyrrelser. Du skal være uddannet cand. psych., gerne autoriseret og eventuelt specialistgodkendt, gerne i forhold til psykoterapi af børn og unge. Du må gerne have en vis erfaring med/interesse for udredning og behandling af et bredt spektrum af emotionelle, kognitive, relationelle og adfærdsmæssige problemstillinger. Vi tilbyder dig: Grundig introduktion og mentorordning At indgå i et engageret, humoristisk og fagligt højt kvalificeret behandlerteam Tæt kollegial sparring Specialiseret behandling baseret på tværfagligt samarbejde Deltagelse i undervisning og temadag Kontinuerlig supervision S3 – Sengeafsnit for Spiseforstyrrelser S3 er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi hos patienter i alle aldersgrupper. Vi har 14 sengepladser, og behandlingen sker i tæt samarbejde med familie og netværk. Vi arbejder primært ud fra familieorienterede, gruppeorienterede og mentaliseringsbaserede principper. I samarbejde med afdelingen skal du medvirke til: At sikre kvalitet i planlægning og koordinering af behandlings- og udredningsforløb. At sikre implementering af vejledninger og instrukser. At sikre, at afsnittets mål og aftaler opfyldes. At bidrage til intern undervisning og supervision af psykologer såvel som andre faggrupper. Vi har gruppebehandlingstilbud og du skal som psykolog kunne bidrage ind i denne. At arbejde med psykoedukation til såvel patienter som pårørende. Undervisningsopgaver. I arbejdet skal du selvstændigt kunne sikre planlægning og koordinering af behandling af de patienter, som du er behandler for. Herunder skal du sikre samarbejde med og relevant information til patient, pårørende og det professionelle netværk. Der er desuden ofte samarbejde med kommunerne via netværksmøder, hvor undersøgelsesresultater og anbefalinger til fremtidig støtte af patienten drøftes. PKS – Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser PKS varetager den ambulante hospitalsbasere­de psykiatriske behandling af børn og unge med moderat til svære tilfælde af spiseforstyrrelser i Region Midtjylland. Vi har et team i både Gødstrup og Skejby, den ledige stilling er i Skejby. Der er et tæt samarbejde med vores sengeafsnit, pædiatrien, den øvrige børne- og ungdomspsykiatri, bosteder samt kommunale aktører. Behandlingsmetoden i PKS er familiebaseret behandling. Dette betyder, at forældre betragtes som den vigtigste ressource, og at der i terapien er fokus på at støtte forældrenes kompetencer til samt tryghed i at bremse og udfordre den spiseforstyrrede adfærd. Behandlingen foregår enten som ugentlige familiesamtaler eller som en kombination af familiesamtaler og gruppebehandling. Man skal indstille sig på at arbejde ambulant med alvorligt syge patienter og deres familier i et terapeutisk spændingsfelt, der kan være præget af høj emotionalitet men også udviklingsmuligheder. I samarbejde med teamet skal du: selvstændigt varetage behandlingsforløb sikre og koordinere samarbejde med professionelle netværk omkring familien, herunder afholde netværksmøder varetage udredning af spiseforstyrrelser og komorbiditet varetage afklarende visiterende samtaler med bred psykopatologisk screening bidrage til den faglige udvikling og kompetenceudvikling i både psykologgruppen og det samlede afsnit på sigt varetage interne og eksterne supervisionsopgaver på sigt varetage interne og eksterne undervisnings- og rådgivningsopgaver Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Line Ranzau Hansen, line.hans@ps.rm.dk tlf. 2133 6522 Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk Ansøgningsfrist: 8. januar 2023 Ansættelsessamtaler finder sted: 20. januar 2023 . Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.