Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Dagkirurgisk afsnit på Aarhus Universitetshospital søger anæstesisygeplejersker til alle 4 afsnit samt en klinisk vejleder for anæstesikursister på Dagkirurgi 1

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Dagkirurgien på Aarhus Universitetshospital er kendetegnet ved højt specialiseret landsdelskirurgi, hvor vi hele tiden flytter grænsen for hvad vi kan operere og bedøve, inden for rammen af det dagkirurgiske koncept. Det anæstesiologiske speciale på de fire dagkirurgiske afsnit har patientforløb fra næsten alle kirurgiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Vi tilbyder mange anæstesiformer inden for den elektive anæstesiologi, fra sedationer til komplekse anæstesiologiske forløb, med mange lejringsformer, f.eks. beachchair og bugleje og ASA gruppe 1-4. For at dette kan lykkes er vi vant til et tæt tværfagligt samarbejde og koordinering, hvor vi i fælleskab på tværs af faggrænser skaber gode forløb til gavn for vores patienter. Da vi har hele patientforløbet, kan vi sætte patienterne i centrum fra modtagelse til udskrivelse med høj patienttilfredshed til følge. Jobbeskrivelse Dagkirurgi på Aarhus Universitetshospital består af fire afsnit som tilsammen råder over 15 operationsstuer dagligt. Vi behandler årlig omkring 10.000 patienter, hvoraf størstedelen modtages og hjemsendes direkte af Dagkirurgien. Vi arbejder hver dag tæt sammen på tværs af faggrænser, samtidig med at alle medarbejdere kender til og tager ansvar for hele patientforløbet, uanset fag og speciale. Ved sygdom og ferier hjælper vi hinanden på tværs af afsnittene, som også i det daglige har et tæt samarbejde og er under fælles ledelse. Kvalifikationer Du er uddannet anæstesisygeplejerske, har gode kommunikative færdigheder og kan lide at arbejde i tværfaglige teams med et højt flow og mange samarbejdspartnere. Du har fagligheden til at fokusere på den enkelte patient og dennes kompleksitet og unikke behov, samtidig med at du kan overskue flowet i hele afsnittet og tage hensyn til helheden i mødet med det enkelte menneske. Specielt for Dagkirurgi 1 : Vi søger også en klinisk vejleder for anæstesikursister. Vi har en sygeplejerske der varetager opgaven i øjeblikket, og har gjort det længe, men hun ønsker en at sparre med og på sigt afgive funktionen, du vil derfor ikke være alene om opgaven. Vi sørger for at vejlede dig, blot du har interessen og er er nysgerrig på opgaven.  Vi har anæstesikursister i 1.semester. På AUH er hele livet i de bedste hænder Aarhus Universitetshospital er et internationalt anerkendt og højt specialiseret hospital, der samtidig er akuthospital for 355.000 borgere i Aarhus. Vi er samlet som ét AUH i en hospitals by med mere end 10.000 medarbejdere, som samarbejder i stærke fællesskaber på tværs af fag og afdelinger. Vi er landets komplette hospital med både den brede og højeste faglighed, og vi forsker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og med regionale, nationale og internationale partnere. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor det sidder på rygraden at have fokus på det hele menneske og skabe resultater gennem samarbejde. Dagkirurgien på Aarhus Universitetshospital har ca. 100 operations- og opvågningssygeplejersker og 27 anæstesisygeplejersker fordelt på de 4 afsnit. Vi har intro og oplæringssansvarlige sygeplejersker i hvert afsnit, som vil lave individuelt tilrettelagte introduktionsforløb. Vi har fast simulationstræning i afsnittene, og undervisning i akutte situationer bliver prioriteret, samtidig med at vi løbende har fagspecifik undervisning. Vi har fokus på udvikling. I øjeblikket er vi i gang med at implementere BIS (søvndybdemonitorering). Så har du lyst til at arbejde i dagtid, med gode kollegaer med høj faglighed, godt humør og engagement samt holde fri i weekenden og på helligdage, send os en ansøgning. Som udgangspunkt er stillingen på 37 timer, men vi er åbne for dialog hvis du har andre ønsker og muligheder. Vil du vide mere om afdelingen og hvad vi laver på de enkelte afsnit, så finder du yderligere informationer på vores hjemmeside eller kontakt en af vores oversygeplejersker som gerne byder på en kop kaffe, en snak og en rundvisning. Ansøgning, ansættelsesvilkår og tiltrædelse Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Mere information om stillingerne får du ved henvendelse til: Dagkirurgi 1 (orto, neuro og Tand/mund/kæbekirurgi). Oversygeplejerske Tina Grøn Henriksen, tlf.: 2421 4372 Dagkirurgi 2 (urologi og øvre mave/tarmkirurgi). Oversygeplejerske Helle Sigvardt, tlf.: 2477 8546 Dagkirurgi 3 (orto (hånd), øre/næse/hals kirurgi). Oversygeplejerske Peter Appelon Bliksted, tlf.: 2370 6224 Dagkirurgi 4 (I/V team, gynækologi og nedre mave/tarmkirurgi). Oversygeplejerske Jesper Skyttehave Rytter, tlf.: 2421 9156 Prioriter gerne i din ansøgning hvilket afsnit du søger. Ansøgningsfristen er senest søndag den 19. marts 2023, men vi afholder jobsamtaler løbende og ansætter løbende, så vent ikke med at gribe chancen for at få et job hos os Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.