Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Furesø Kommune søger psykolog til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til dagtilbudsområdet

  • Furesø KommuneForebyggelse for børn og unge
  • Stiager 2,3500Værløse,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Stillingen er på 30-37 timer ugentligt. I Furesø Kommune har vi opdelt vores PPR funktion i 2 afdelinger, således at vi i vores afdeling udelukkende arbejder med børn i alderen 0-6 år. I Furesø er der fokus på tidlige indsatser, hvilket normeringerne bærer præg af, og vi er altid hurtigt i kontakt med både dagtilbud og forældre, når de har brug for vores hjælp. Det vil sige, at vi meget sjældent oplever ventetider. Vi søger dig, der ser det som en vigtig opgave at være med til at støtte og udvikle vores dagtilbud, så flest mulige børn får deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Som psykolog hos os, bliver du tilknyttet en række dagtilbud, som du sammen med dine øvrige kollegaer i PPR betjener. Opgaverne som psykolog er afvekslende, og du kommer til at arbejde med både udredninger, undersøgelser og indstillinger af børn, samt i en mere konsultativ praksis hvor du understøtter, superviserer og sammen med dagtilbudspersonalet omsætter psykologiske og pædagogiske anbefalinger ind i praksis. Du vil blive tilknyttet vore specialdagtilbud Humlehaven, hvor der er plads til 15-17 børn med omfattende udviklingsvanskeligheder, og det vil derfor være en fordel hvis du har kendskab til denne målgruppe af børn. Du kan læse mere om Humlehaven her: https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/dagtilbud/humlehaven/ Furesø kommune har fokus på tidlige indsatser. Det afspejler sig bl.a. ved, at psykologerne deltager i Sundhedsplejens projekt ”En tryg start for alle”, vores multikulturelle mødre grupper og unge mødre grupper, ligesom psykologerne er en del af Furesø Familieliv, der er et tilbud til alle 1. gangs forældre i kommunen. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside. https://sundhedsplejen.furesoe.dk/tilbud-til-dig-og-dit-barn/kommende-foraeldre/foraeldre-for-foerste-gang/. Derudover har Furesø Kommune en bred vifte af tilbud til forældre via vores Familiehus https://familiehus.furesoe.dk/om-furesoe-familiehus/. Vi tilbyder: Supervision, både tværfagligt og monofagligt Et professionelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og latter Et ressourcesyn på både dagtilbud og familier En arbejdsdag, som du selv tilrettelægger Arbejdet fordelt på 42 uger, fri i de fleste skoleferier Gode kollegaer og samarbejdspartnere Mulighed for hjemmearbejde i begrænset omfang Vi håber du kan byde ind med: Uddannelse som cand.psyk og gerne autoriseret Erfaringer fra arbejdet og gerne med kendskab til målgruppen i Humlehaven Lyst til at lære og dele dine erfaringer med os PPR 0-6 år er en travl arbejdsplads, og vi har base på Rådhuset. Vi vægter åbenhed, lethed og tværfaglighed i arbejdet og opgaveløsningen højt, og vi lærer af vores erfaringer og fejl. Du vil møde en meget engageret og kompetent kollegagruppe, der foruden 5 psykologer består af 7 tale-hørekonsulenter, 3 fysioterapeuter og 16 PPR-pædagoger. For alle medarbejdere gælder det, at den daglige praksis udøves i dagtilbuddene, hvor der er et tæt og godt samarbejde med personalet og lederne. Organisatorisk er Forebyggelsesområdet forankret i Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse sammen med PPR 6-18 år, Sundhedsplejen og Tandplejen. Det praktiske Vil du høre mere, så ring og tal med afd.leder Anne Randløv på tlf. 7216 4444 eller send en mail på ara@furesoe.dk Ansøgningsfristen er torsdag d. 19. januar 2023 og vi holder ansættelsessamtaler onsdag d. 25. januar 2023 fra kl. 13. Vi håber du kan starte 1. marts 2023 Ansættelsen sker efter gældende overenskomst med Dansk Psykologforening. Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.