Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til specialiseret indsats ved botilbuddet Gårdhaven

  • Region Midtjylland
  • Liseborgvej 63,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du bidrage til et stærkt samarbejde inden for en højt specialiseret indsats? Trives du med teamarbejde på en arbejdsplads i udvikling, som vægter den faglige kvalitet og prioriterer tid og ro til fordybelse til hver enkelte borger? Så er det måske dig, vi står og mangler. Hos Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO), søger vi lige nu en samarbejdsstærk sygeplejerske ved botilbuddet Gårdhaven. Vi søger en ny kollega, som trives i et dedikeret tværfagligt team, hvor borgerens livskvalitet er i centrum og som har lyst til at arbejde i dybden med psykiatrisk sygepleje og samtidigt med sikre den somatiske indsats. På Gårdhaven værdsætter vi det stærke tværfaglige miljø og understøtter altid at møde borgerens håb og drømme. Vi ønsker at inddrage borgeren i den daglige rehabiliterende indsats og de langsigtede mål for opholdet. Som vores nye kollega bliver du klædt godt på til arbejdet med vores borgere gennem løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for området. Det er derfor vigtigt, at du er professionel, nysgerrig og klar på at modtage oplæring indenfor diagnoserne på botilbuddet, som er komplekse demenstilstande (fx frontallapsdemens, frontotemporal demens eller blodpropsdemens), svære psykiatriske sygdomme (maniodepressiv psykose eller skizofreni), alkoholafhængighed eller andre misbrugsproblematikker. Vi søger en ny kollega der: besidder lysten til personlig og faglig udvikling i en specialiseret indsats. besidder gode kommunikative evner og er medinddragende i forhold til borgeren. kan tage ansvar for medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige tiltag. ser mulighed i hver enkelt beboers livsproces. med gode samarbejdsevner kan støtte op om det gode teamarbejde. kan udfolde monofaglige kompetencer i et tværfagligt team. Vi tilbyder: En arbejdsplads i udvikling med stor fokus på faglig og personlig udvikling og trivsel. Indflydelse på egen arbejdsplan. Et kollegialt samarbejde med dygtige kollegaer og med sparring på tværs af faglighed. En meningsfuld hverdag på en arbejdsplads med tid til fordybelse i den enkelte borger. Grundigt introduktionsprogram. Kompetenceudvikling og opkvalificering inden for flere metoder og tilgange som bruges i hverdagen på bostedet herunder kan bl.a. nævnes NAU og AFFI. Om Gårdhaven Gårdhaven har et stærk fokus på at styrke opgaverne omkring somatisk og psykiatrisk indsats. Vi arbejder med at støtte borgerne i at anvende og udvikle egne ressourcer fysisk, psykisk og socialt i deres hverdagsliv. Vi er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud for mennesker, der i en kortere eller længere periode har brug for en specialiseret indsats i et rummende og omsorgsgivende miljø. Vores botilbud med plads til 24 borgere retter sig mod voksne +50 år, som er præget af symptomer beskrevet i diagnoser som skizofreni, demens, misbrug og personlighedsforstyrrelser. Gårdhaven er et af botilbuddene inden for Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) ved Region Midtjylland. SVOs kerneopgave handler om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og muligheder for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Ansøgning og ansættelse Vi forestiller os at stillingen er fuldtid, men den kan tilpasses den rette kandidat. Stillingen er med skiftende arbejdstider og hver 2. weekend. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes straffeattest, hvilket accepteres elektronisk. Ansøgning med bilag sendes via linket senest d. 20. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende og tiltrædelse er d. 1. marts 2023 eller hurtigst muligt. Kontaktpersoner Afdelingsleder Anne Mikkelsen på telefon: 4017 2235 eller daglig leder Betina Borg på Telefon: 2388 4525 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.