Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Medarbejdere til socialområdet i Brydehuset

  • Ballerup KommuneBrydehuset
  • Brydehusvej, 12,2750Ballerup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi udvikler og udvider vores tilbud til psykisk sårbare og socialt udsatte borgere. Derfor søger vi et helt nyt team af nysgerrige og fagligt engagerede kolleger med socialfaglige kompetencer til opgaver indenfor §§85 og 82. Som noget ekstraordinært søger vi også en kollega med særlig sprogkompetence; ukrainsk eller russisk. Denne opgave skal løses fra Den Sociale Indgang. Dine vigtigste opgaver Som vejleder inden for §82 /§ 85 området er opgaven at understøtte borgerne til at mestre livet ud fra borgernes egne ønsker. Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, og omsætter begreberne fra teori til det daglige, praktiske arbejde og gennem faglige drøftelser og fast supervision. Vores intention er hele tiden at følge med udviklingen – og det betyder, at vi har fokus på tendenser, løbende optimering og forandringspotentialer. Området er organiseret sådan, at udfører og myndighed er samlet under et – og således er direkte kolleger. Det har stor betydning for samarbejdet omkring borgerne. Et prioriteret udviklingsområde handler om, at vi fra det nye år vil tilbyde støtte 7 dage om ugen. Det betyder, at arbejdstiden vil fordeles efter en nærmere aftalt plan. Teamet vil samlet set få indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges. Dine kompetencer Du har formentlig en uddannelse indenfor social- eller sundhedsområdet. Du må gerne være nyuddannet – og vi lægger vægt på, at du har nogen erfaring med målgrupper inden for eksempelvis social udsathed, autisme eller udviklingshæmning. Du har en professionel og tydelig faglig profil, og du arbejder ud fra en overordnet målsætning om, at samarbejdet med borgerne i videst mulig forstand skal medvirke til at øge borgernes selvstændighed og uafhængighed af støtte. Vi arbejder både med individuelle og gruppebaserede forløb, og dine erfaringer og gode idéer til udvikling af indsatser og tilbud er meget velkomne. Du forventes at kunne reflektere over de forløb, som du har ansvaret for, og du må gerne kunne se idéen i at lade dig udfordre, der hvor udviklingen i borgerforløbet er minimal eller stagnerer. Hvem er vi Din arbejdsplads er en del af Brydehuset med omkring 100 medarbejdere, der alle arbejder med kommunale indsatser til voksne med særlige behov. Vi er en del af Ballerup Kommune. Brydehuset har en vision om at være Danmarks mest anerkendte samskaber af sociale indsatser inden for rusmidler, socialpsykiatri og udviklingshæmning. Vi er en dynamisk, tværfaglig organisation med flere end 14 forskellige faggrupper, der sammen skal skabe de mest kvalificerede tilbud til de borgere, vi samarbejder med. Begreber som social kapital, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen er meget væsentlige for den måde hele organisationen samarbejder på. Vi har sat barren højt for og har nu igennem 3 år samarbejdet med Great Place to Work for at række ud efter normering som en af Danmarks bedste arbejdspladser. Det stiller krav til, at du som medarbejder bidrager ind i husets vision og værdier. Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads med højt til loftet, en god og positiv ånd og de bedste kolleger, du kan ønske dig. Du kan læse mere om Brydehuset på www.brydehuset.dk Vil du vide mere Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte afsnitsleder Maria Skov, på mail gdln@balk.dk eller på telefon 4477 3834 eller til centerleder Ann Dorte Ahrenskjær, på mail ada@balk.dk eller på telefon 2069 1396. Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk Ansættelse og løn Ansættelsesdatoen er den 1. marts 2023. Du har mulighed for ansættelse i et timeantal mellem 28 – 37 timer/ugentligt. Gør gerne opmærksom på dit ønske i ansøgningen. Løn forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Ansøgningsfrist:  2. januar 2023. Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vi glæder os til at møde dig.