Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fysioterapeut i barselsvikariat søges til Sundhed og Træning

  • Nyborg Kommune
  • Skaboeshusevej 100 D,5800Nyborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sundhed og Træning søger fysioterapeut til barselsvikariat i stilling på 37 timer ugentligt med start 1. marts 2023. Vi søger 1 kollega, som vil være med til at sikre den høje kvalitet inden for sundhedsfremme, rehabilitering og genoptræning, som vi har i Nyborg Kommune. Vi er organiseret i 5 teams. Du vil for nuværende blive en del af kredsløbsteamet på 8 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut. Kredsløbsteamet varetager hjerte, diabetes, KOL, cancer og medicinske borgere på SUL §140, §119 og SEL §86. Du vil i denne stilling for nuværende primært skulle varetage det medicinske - og cancer området, men ved behov dække andre typer opgaver i teamet og/eller i afdelingen. Har du erfaring med eller interesse for bækkenbundstræning vil det være en fordel. Træningen med borgerne vil primært foregå i borgens eget hjem, men vil også kunne foregå i Sundhed og Træning. Dine arbejdsopgaver vil favne bredt. De vil indebære afklarende samtale og undersøgelse af borgere med henblik på faglig vurdering og tilrettelæggelse af relevant træningsindsats. Dernæst skal du tilrettelægge og udføre træningsforløb, som foregår dels individuelt og dels på hold - både inde og ude i terrænet. Desuden vil der også være sygdomsspecifik undervisning jævnfør forløbsprogrammerne. Vi arbejder med kerneopgaven som ledestjerne: Sammen med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Vi tilbyder: Et spændende vikariat med mangeartede og skiftende arbejdsopgaver Inspirerende og brede samarbejdsflader med både interne og eksterne samarbejdspartnere i kommunen, på OUH, patientorganisationer m.fl. Et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor vi lægger vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og kollegialt samvær Deltagelse i relevant kompetenceudvikling, temadage og konferencer Vi forventer, at du: Har kørekort Ser en mening med hjemmetræning og udetræning Har erfaring med cancer rehabilitering Har gerne gennemført Kirsten Tørsleff´s kursus i cancer mammae Trives med en vekslen mellem individuel træning og holdtræning, både indenfor som udendørs Har erfaring med eller interesse for virtuel træning, og medvirke til udvikling af dette tilbud Kan indgå i et tværfagligt samarbejde og samtidig kan arbejde selvstændigt og fleksibelt Formår at reflektere over og dokumentere egen praksis Medvirker til at bevare et godt arbejdsmiljø Kan agere i en politisk styret organisation og arbejde indenfor givne rammer Arbejder helhedsorienteret Har lyst til / er afklaret med at arbejde med borgere med kritisk og livstruende sygdom Har kendskab til journalsystemet Nexus, eller har mod på og lyst til at anvende redskabet Følger gældende procedurer, kvalitetsstandarder og kliniske retningslinjer Yderligere oplysninger: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest inden ansættelse. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Belinda Juul på tlf. 5159 9320. Ansøgningsfristen er søndag 22. januar 2023. Samtaler forventes afholdt 27. januar 2023 om formiddagen. Tiltrædelse er 1. marts 2023. Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.