Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

2 psykologer søges til en fast stilling og et vikariat ved Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Odense.

  • Region Syddanmark
  • Vestre Engvej 51 B,7100Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du interesseret i traumepsykologi og transkulturel psykiatri! Hvis du kan se dig selv som en del af en afdeling med høj faglighed, som er under udvikling og trives med tæt tværfagligt samarbejde, så skal du søge stillingen hos os! Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) udreder og behandler flygtninge, danske veteraner med PTSD og patienter med PTSD af mere kompleks karakter på Regionsfunktion herunder tjenesterelateret PTSD. Vi ser gerne, at du er autoriseret og med fordel, at du er i gang med relevant specialistuddannelse. Erfaringer med målgruppen og bred erfaring med udredning og behandling fra psykiatrien er ligeledes en fordel, dog ikke en betingelse for at søge stillingen. Så har du kompetencer fra lignende specialer/ stillinger, så modtager vi også gerne din ansøgning. Dine opgaver bliver bl.a. følgende: Udredning og psykologisk behandling såvel individuelle forløb som gruppebehandling under selvstændigt behandlingsansvar (afhængigt af erfaring og autorisation). Mange forløb gennemføres ved brug af tolk. Indgå i de tværfaglige teams med fælles koordinering af de enkelte patientforløb Systematisk dokumentation i elektronisk patientjournal (EPJ SYD). Evt. andre opgaver efter kvalifikationer fx supervision og undervisning. Deltage i udviklingsarbejde i afdelingen herunder evt. samarbejde omkring forskningsprojekter. Tværsektorielt samarbejde om patientforløb. Vi tilbyder: Ekstern monofaglig og tværfaglig supervision. Gode muligheder for relevant kompetenceudvikling. Mentorordning og introduktionsforløb for nyansatte med mulighed for supervision, som en del af oplæringen. Et godt kollegialt miljø præget af humor, uhøjtidelighed og høj fagligt engagement. En velfungerende afdeling der vægter trivsel og et godt arbejdsmiljø med fokus på psykologiske tryghed. Monofaglig forankring i en velfungerende gruppe med gode muligheder for sparring og psykologfaglig udvikling. Tæt samarbejde i tværfaglige teams af engagerede kolleger med et helhedsorienteret syn på patientforløb Vi lægger vægt på: At du har gode samarbejdsevner og trives med at indgå i tværfagligt teamsamarbejde. At du kan arbejde selvstændigt og er i stand til at prioritere dine opgaver. At du har lyst til at engagere dig positivt i udviklingen af afdelingen. At du har gode relationelle kompetencer og evner at rumme patienter med en svær traumehistorie og komplekse problemstillinger. Yderligere oplysninger om stillingerne Stillingerne er på fuld tid med tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Den ene er fast. Den anden er et vikariat ifm. barsels/forældreorlov, som strækker sig over 8 måneder. Sidste frist for ansøgning er torsdag d.19. januar 2023 Vi holder ansættelsessamtaler mandag d.23.januar 2023. Samtalerne holdes på ATT Odense,Toldbodhusevej 4, 2.sal, 5000 Odense C Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening. Det bemærkes, at Region Syddanmark anvender prøvetid med mindre du kommer fra en lignende stilling i regionen. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konst. afdelingschef Janus Staffe på tlf.: 2332 9255, funktionsleder Dorte Uhd på tlf.: 2463 1514 eller psykolog og TR Monika Jokumsen på tlf.: 2913 3721, Psykolog Bo Skarum på tlf.: 9944 4731 Du kan finde mere information om afdelingen og om psykiatrien i Region Syddanmark på www.traumeogtorturoverlevere.dk og www.psykiatrienisyddanmark.dk . ATT er en selvstændig ambulant afdeling i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af flygtninge med kompleks PTSD, patienter med kompleks karakter på Regionsfunktion samt højt specialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD i samarbejde med Psykiatrisk afdeling, OUH. Vi er en velfungerende afdeling, der er delt på to matrikler i hhv. Odense og Vejle med samlet omkr. 60 medarbejdere. Afdelingen er organiseret i teams, herunder fire tværfaglige teams der varetager udredning og behandling og bestående af overlæge, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere samt faglig forankring i en psykologgruppe bestående af 16 psykologer. Afdelingen er præget af høj faglighed, ønske om udvikling af nye udrednings- og behandlingstiltag, stabilitet og høj grad af social kapital og trivsel.