Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Leder til Herlevgård plejecenter

  • Herlev KommuneHerlevgaard Center
  • Herlev Bygade 90,2730Herlev,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en ambitiøs leder, der både mestrer faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse. Du brænder for den ældre borger og vil i samarbejde med medarbejderne, beboere og deres familier være med til at sikre at Herlevgård er et dejligt sted at bo og arbejde. Om os Herlevgård er et af Herlev Kommunes tre plejecentre. Hvert center har en lokal teamledelse. Vi ser de tre plejecentre som et center fordelt på tre lokationer. Vi er otte teamledere og en ledende økonoma, som alle refererer til funktionsleder for plejecentrene. Vi ti udgør tilsammen plejecentrenes ledergruppe. Den lokale teamledelse på Herlevgård består af dig og én anden teamleder. Da vi har valgt at prioritere ledelsesopgaven, har vi fra den 1. august i år ansat en vagtplanlægger. Du vil blive teamleder for team 2, der er en somatisk afdeling med 13 beboere og 15 beskyttede boliger. Team 1 er en skærmet enhed med 26 boliger. Dit team består primært af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. I alt vil du have ledelsen af knap 20 medarbejdere. På Herlevgård har vi også en sygeplejerske, en administrativ medarbejder og en aktivitetsmedarbejder ansat. Forventninger til kommende leder Det er vigtigt for os, at du er tillidsskabende og kan sparre, inspirere og motivere. Du er nærværende og synlig, da vi gerne vil ledes. Du er visionær og kan sætte retning, da vi også gerne vil udvikle os sammen. Du har en sundhedsfaglig uddannelse, har ledelseserfaring og en lederuddannelse, eller også er du interesseret i at tage en. Du er Fagligt velfunderet, da vi har fokus på høj faglig kvalitet En god kommunikator, der både er dialogsøgende, og kan sætte rammen sammen med os - både for de gode borgerforløb og for det gode arbejdsmiljø Anerkendende i din ledelsesstil, og formår at skabe følgeskab, ikke mindst i forhold til vores kerneopgave Positiv og energifyldt med en oprigtig interesse for relationer mellem mennesker Optaget af, at vi spiller hinanden gode Vi tilbyder Du får et job i en kommune, hvor vi hele tiden bestræber os på at søge de gode løsninger, og som også politisk har et fokus på den ældre borger, både med hensyn til kultur, medinddragelse og den sundhedsfaglige kvalitet i dialog med os. I 2022 har vi haft fokus på dokumentation og medicinhåndtering samt ernæring. Det fortsætter vi med i 2023, hvor vi også skal arbejde med palliation, forbedringsmodellen som metode og have landet vores kvalitetsorganisation i den rette ramme. Vi er en ledergruppe, hvor vi ser forskellighed som en styrke. Vi er meget talende og vi synes selv, at vi har en god humor. Det praktiske Stillingen er på fuld tid. og ønskes besat 1. marts 2023, eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Karina Søstrup på 2137 0683 eller funktionsleder Pernille Bidsted Andersen på 2339 9160. Vi giver gerne en kop kaffe, hvis du vil besøge os inden du sender os en ansøgning. Er du interesseret, så send os en motiveret elektronisk ansøgning senest tirsdag den 3. januar kl. 09:00.