Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vælg Klogt søger konsulent til etårigt barselsvikariat

  • Region Midtjylland
  • Hedeager 3,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en konsulent til et barselsvikariat med stor erfaring inden for projektledelse og med et solidt og bredt kendskab til sundhedsvæsenet. Du bliver en del af Vælg Klogt - en selvstændig organisation i løbende udvikling - skabt i et samarbejde mellem Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Danske Patienter. Hos os er der plads til at tænke nyt, og vi er et team, der sætter det kollegiale sammenhold højt på dagsordenen Om dig Vi lægger vægt på, at du: Har stor erfaring som projektleder og et bredt kendskab til sundhedsvæsenet. Vil trives i en forholdsvis ny organisation, som er i løbende udvikling, og hvor du har indflydelse på, hvordan Vælg Klogt fortsat manifesterer sig i det danske sundhedsvæsen som en væsentlig aktør. Har solide kompetencer inden for facilitering af innovative processer. Du skal være med til at udvikle anbefalinger om, hvad man skal undgå at gøre i det danske sundhedsvæsen, og du skal bidrage til, at anbefalinger skaber værdi i praksis. I den forbindelse skal du gerne have evner til at tænke i nye baner. Har erfaring med inddragelsesprocesser på organisatorisk niveau samt besidder sociale og diplomatiske kompetencer. Vælg Klogt samarbejder med en bred vifte af aktører som eksempelvis Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), patientforeninger, de faglige organisationer og selskaber (Lægeforeningen og DASYS) og myndigheder (fx Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, kommuner og regioner) Har et selvstændigt drive og føler et stort ansvar for de arbejdsopgaver, du har. Det er også vigtigt, at du kan bruge de kompetencer, der er tæt på dig, konstruktivt. Om sekretariatet Vælg Klogt-sekretariatet består af tre konsulenter, en kommunikationskonsulent og en student. Formanden for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Susanne Axelsen, er leder for sekretariatet. Konsulenterne har arbejdsplads i RKKP’s Videncenter i Aarhus N. Du vil arbejde tæt sammen med vores kommunikationskonsulenter, som sidder hos Danske Patienter i København. Du skal regne med lidt rejseaktivitet i forbindelse med møder med samarbejdspartnere og kontakt til kolleger i København. Der er mulighed for at arbejde hjemmefra ca. to dage om ugen. Løn og ansættelse Der er tale om et etårigt barselsvikariat på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikations- og funktionstillæg. Du skal kunne starte 1. april 2023. Praktisk Send din ansøgning og dit CV senest den 1. februar 2023. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder Susanne Axelsen på telefon 2789 3102 eller konsulent Lotte Birk Godiksen på telefon 5123 3360. Vi holder samtaler på Hedeager 3, 8200 Aarhus N, den 8. og 9. februar 2023. En 2. samtale kan blive aktuel. Om Vælg Klogt Vælg Klogt peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienter, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn. Vælg Klogt udvikler anbefalinger til, hvad man bør undgå at gøre, og vi peger på løsninger til at skabe de nødvendige forandringer. Vælg Klogt vil bidrage til, at ressourcerne i sundhedsvæsenet – det vil sige tid, hænder og penge – kommer flest patienter til gavn, så patienter bliver tilbudt en høj kvalitet både nu og i fremtiden. Vælg Klogt blev etableret i foråret 2020, og vi har allerede udviklet de første 8 anbefalinger og fokuserer nu på at få dem til at leve i det danske sundhedsvæsen. Det danske initiativ er inspireret af de mere end 25 lande verden over, der allerede har indført Choosing Wisely – på dansk Vælg Klogt. Læs mere om Vælg Klogt på vores hjemmeside Vælg klogt Læs mere om Choosing Wisely med Canada som eksempel. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.