Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialpædagog til Solen 37 timer om ugen - GENOPSLAG

  • Vejle Kommune
  • 7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Solen søger en faglig ambitiøs, udviklingsorienteret og robust specialpædagog til Vejle Kommunes specialinstitution under dagtilbud. Om jobbet Spændende og udfordrende pædagogstilling inden for specialområdet i et dagtilbud for børn med særlige behov for behandling og støtte. Det drejer sig om en fast stilling på 37 timer. Tiltrædelse: 1. marts 2023 eller snarest muligt. Vi forventer af dig Alle ansatte i Solen er vigtige samarbejdspartnere i et team, som i fællesskab tager ansvar for, at løse opgaverne omkring, at støtte alle børnene i forhold til deres læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på følgende medarbejderkompetencer, som vi forventer, at du kan score dig selv højt på: Sætter retning : Du skaber de bedste resultater ud fra fagligt definerede mål og metoder og du støtter loyalt op om beslutninger, som er taget i fællesskab med ledelse, kollegaer og forældre. Eksekverende : Du viser ansvarlighed og ihærdighed for at opnå de aftalte mål. Du er initiativrig og følger opgaverne til dørs. Når der opstår udfordringer i opgaveløsningen, søger du relevant inspiration, hjælp, sparring m.m. hos ledelse, kollegaer, konsulenter eller andre. Koordinerende : Du tænker tværprofessionelt og arbejder sammen med andre for at skabe den bedst mulige løsning af kerneopgaven. Du tager medansvar for gode, professionelle relationer, bl.a. til børnene, forældrene, ledelsen, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Frigøre energi : Du er en positiv og konstruktiv kollega, der bidrager til et stærkt team og vores gode arbejdsmiljø og hele tiden arbejder med udvikling af praksis for at opnå gode resultater. Refleksionsevne : Du er reflekterende overfor egen og andres praksis og du forstår, at omsætte nye erkendelser til evt. ændring af praksis. Fleksibilitet: Du har en høj grad af omstillingsparathed og får energi af udvikling og forandringer, både i dagligdagen og i forhold til Solens organisering. Robusthed: Du kan navigere i mange forskellige spændingsfelter, dilemmaer og paradokser og får netop energi af, at opgaverne kalder på noget særligt og indeholder kompleksitet. Vi tilbyder dig At kunne arbejde specialpædagogisk med nogle dejlige og livsbekræftende børn i alderen 0 – 6 år. Ansættelse i en organisation med et stærkt fagligt fundament og som ønsker at blive ved med, at udvikle vores praksis for at sikre de bedste betingelser for at støtte børnenes læring, udvikling og trivsel ud fra den enkeltes ressourcer og potentialer. At blive en del af en personalegruppe med høj faglighed, bred faglig viden og stor arbejdsglæde. At være en del af et fællesskab med erfaringer, lyst og kompetencer til at dele ud af specialpædagogiske metoder og viden. At blive en del af et tværprofessionelt samarbejde med kerneopgaven som omdrejningspunkt. At blive medlem af en organisation, hvor der er høj grad af frihed, mulighed for indflydelse og dermed medansvar for at skabe både rammer og indhold i forhold til vores vigtige arbejde. Mulighed for faglig og personlig udvikling. I fællesskab med kollegaer og ledelse at arbejde ud fra Vejle Kommunes personalepolitiske værdier: · Sig det! · Giv anerkendelse! · Brug de frie rammer! · Spil hinanden gode! Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn. Om os Specialinstitutionen Solen er en kommunal daginstitution med plads til 44 børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år. Alle børnene har brug for alsidig støtte, behandling og vejledning for at kunne anvende og udvikle deres potentialer i forhold til praktiske, sociale, emotionelle, kognitive, motoriske og kommunikative færdigheder. Det pædagogiske udgangspunkt er det enkelte barns behov og lyst til læring, hvorfor ressourcetænkning, omsorg, anerkendelse, inddragelse og motivation er en naturlig del af den daglige intervention. Vi anser forudsigelighed, stabilitet, tryghed, tilpasse forstyrrelser og det at være en del af et børnefællesskab, som vigtige betingelser for børnenes læring, udvikling og trivsel. Personalegruppen består af: 1 institutionsleder, 1 pædagogisk leder, 21 specialpædagoger, 1 fysioterapeut, 1 psykomotorisk terapeut, 2 pædagogmedhjælper, 2 pædagogstuderende, 1 kostfaglig eneansvarlig samt 1 administrativ medarbejder. Flere oplysninger Flere oplysninger kan fås via mail til Pædagogisk leder Terese Skyum på mailadresse: TEROS@vejle.dk. Vi modtager ikke besøg og telefonopkald vedr. stillingerne, da det skaber forstyrrelser for børnene i Solen. Du kan læse mere om os på www.SOLEN.vejle.dk Ansøgningsfrist 22. januar 2023. Vi indkalder løbende ansættelsessamtaler i perioden 9. januar 2023 til d. 27. januar 2023. Børne- og straffeattest Vi indhenter børne- og offenlig straffeattest. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.