Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kandidat i optometri og synsvidenskab til Øjensygdomme, Regionshospitalet Gødstrup

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger endnu en kandidat i optometri og synsvidenskab til Øjensygdomme pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge med funktion inden for AMD, for- og efterundersøgelser til grå stær, oplæring i YAG-capsulotomi samt foto- og perimetri opgaver. Øjensygdomme Vi er flyttet ind i de nye rammer i Gødstrup primo 2022 og er i fortsat arbejde med at skabe gode patientforløb, hvad angår teamsamarbejde, kapacitet, undersøgelsesrum og arbejdsfunktioner. Vi er godt på vej. Faglig og organisatorisk profil Afdelingen for Øjensygdomme varetager ambulante undersøgelser og behandlinger, herunder operationer i lokal- og generel anæstesi, for øjenpatienter i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi fungerer som specialafdeling med alle Hovedfunktioner og har Regionsfunktioner inden for kirurgisk behandling af katarakt, glaucom, tårevejslidelser, vitreoretinale sygdomme samt behandling med VEGF-hæmmer af våd AMD, RVO og DME. Vi har et stort patient flow og er kendt for et højt fagligt niveau inden for oftalmologien. Afdelingen har sygeplejersker, optometrist, ortoptist, læger, medicinstuderende til inj. opgave, lægesekretærer og studerende inden for næsten alle faggrupper. Vi har en tværfaglig profil med tæt kollegial sparring og fokus på det optimale patientforløb, herunder kvalitet og patientsikkerhed. Vi er kendt for at have en uformel omgangstone og flad ledelsesstruktur. Vi arbejder målrettet med det gode arbejdsliv og arbejdsmiljø - blandt andet via afdelingens TRIO-gruppe, LMU og personalemøder/temadage. Arbejdsopgaver og ansvarsområde Arbejdsopgaver du varetager selvstændigt efter oplæring af optometrist og læger: Kontrol af AMD/RVO-patienter (visus-måling, billeddiagnostik samt vejledning til patienter). Sammedagsscreening af diabetespatienter (indgå i team for diabetesscreening). Varetage for- og efterundersøgelser af kataraktpatienter. Varetage optometriske problemstillinger. YAG-capsulotomi. Udføre perimetri. Fotoopgaver (primært OCT og fundusfoto). Indgå i afdelingens katarakt- og AMD-team. Udføre undervisning af afdelingens personale i optometriske emner. Funktion inden for AMD, med henblik på opmåling, fotoopgave, vurdering af fundusfoto og OCT samt planlægning af behandlingsforløb. I afdelingens cataract område skal du varetage for- og efterundersøgelser til grå stær og på sigt oplæres i YAG-capsulotomi. Desuden vil du indgå i ambulatoriet med henblik på udmåling af visus, øjendrypning, samt give information til patienter om deres behandlingsforløb. Du vil nogle dage skulle varetage perimetri og fotoopgaver i afdelingen. Deltagelse i kvalitetsudviklingsprojekter. Vi forventer, at du: Er kvalitetsbevidst og kan sikre høj kvalitet inden for arbejdsfeltet. Kan arbejde selvstændigt og engageret. Bidrager til et godt arbejdsmiljø. At du kan og vil indgå i det tværfaglige samarbejde. Har et stabilt fremmøde. Har en positiv indstilling til arbejdsopgaver og samarbejde. Lyder det som noget for dig, ser vi frem til at høre fra dig eller modtage din ansøgning. Se stillings- og funktionsbeskrivelsen her. For yderligere oplysninger er du velkommen til at rette henvendelse til cheflæge Jeppe Clausen, mobil 30123037 eller e-mail: jepcla@rm.dk Løn- og ansættelsesforhold efter forhandling, mellem Urmagerne og optikernes fagforening – serviceforbundet. Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag d. 15. januar 2023. Samtaler forventes afholdt onsdag d. 18. januar 2023 om eftermiddagen. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.