Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialområde Autisme søger social- og sundhedsassistent til afdeling Kildebo i Tørring

  • Region Midtjylland
  • Skolevænget 5,7160Tørring,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi drømmer om at vores tilbud bliver endnu mere tværfagligt. Derfor ønsker vi at få en social og sundhedsassistent som kollega. Det er ikke så afgørende om du har et indgående kendskab til autisme. Vi er nysgerrige på dit menneskesyn, at du evner og lyst til at arbejde med mennesker. Samt at du kan reflektere over praksis. Derudover håber vi at du vil biddrage med nysgerrighed og refleksioner med afsæt i din faglighed. Dette, så vi får endnu bedre forståelse af borgerne på tilbuddet og deres problemstillinger. Hvis du er stærkt motiveret af arbejdet med mennesker med autisme. Hvis du drømmer om et arbejde, der handler om at give borgene den støtte, der medvirker til, at de selv bliver i stand til at gå forrest i deres liv så send en ansøgning til os. Vores borgere fortæller at det er vigtigt At du møder alle autentisk. Vores borgere ønsker at mødes som ligeværdige mennesker, ikke som borgere. Du er rummelig og omsorgsfuld. Du viser at du er glad for dit arbejde og kan se andet og mere end autismen. Du er til at stole på, reflekteret, nysgerrig og har forståelse for diagnoser. Derudover kan du være punktlig, lyttende, god til at planlægge, sjov og humoristisk samt kan accepterer at tingene tager tid. Hvordan ser vi os selv? Vi er optaget af at være en bæredygtig arbejdsplads, hvor faglighed er tæt forbundet med arbejdsmiljø. Videremere er vi optaget af at tage godt imod nye medarbejdere og skabe nogle trygge rammer for udvikling og læring. Både for medarbejderne og de borgere, vi samarbejder med. Vi ved at det er vigtigt at blive "klædt godt på" som ny medarbejder. Derfor er der et fastlagt introforløb, når du starter på en af vores afdelinger. Vi har fokus på langtidsholdbare medarbejdere, som ønsker et længere arbejdsforløb i et stærkt fagligt miljø og et arbejdsmiljø, hvor vi står skulder ved skulder. Vi er en arbejdsplads, hvor der er et stærkt ledelsesfokus på at skabe god arbejdslyst. Vi praktiserer ledelse ud fra den tænkning, at god arbejdslyst og motivation drives af mening. Du vil hos os opleve en hverdag, med en tydelig retning. Med stor grad af tillid, inddragelse og indflydelse på, hvordan vi sammen opnår vores målsætninger. Vi er optagede af at bringe dine menneskelige og faglige ressourcer og styrker i spil og i at understøtte din udvikling fremadrettet. Hør mere om, hvordan det er at være medarbejder i Specialområder Autisme https://www.sau.rm.dk/om-os/job/mit-job-i-specialomrade-autisme/ Din arbejdsplads Kildebo er en afdeling under Specialområde Autisme, der er Region Midtjyllands specialiserede autismetilbud til voksne. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme. Vi arbejder ud fra Specialområde Autismes fælles faglige fundament. Målet med det er at sikre en metodisk, fagligt begrundet praksis, som altid sætter mennesket i centrum. Tilbuddet er målrettet voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser, hvis liv yderligere kan kompliceres af komorbide lidelser såsom diabetes, tourettes syndrom, angst, ADHD, OCD, misbrugsproblematikker o.a., der kræver et specialiseret og et særligt tilrettelagt pædagogisk miljø. Du kan læse mere om afdelingerne på vores hjemmeside www.sau.rm.dk Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at komme på besøg på afdelingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Maria Pilgaard på telefon nr. 2363 7753 Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til din gældende overenskomst og aftaler om Ny Løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Stillingen er som udgangspunkt et års vikariat på 37 timer. Vi afholder samtaler løbende og ønsker opstart hurtigst muligt. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.