Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Holmstrupgård - Socialpsykiatrisk organisation i stadig udvikling søger erfaren og engageret sygeplejerske til afd. Æblevangen

  • Region Midtjylland
  • Abildgade 78,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du sygeplejerske og interesseret i socialpsykiatri? Æblevangen søger en sygeplejerske til at arbejde som miljøterapeut i en fast stilling på 35 timer ugentligt. Stillingen er ledig fra 1. februar 2023 eller snarest derefter. Måske er det lige præcis dig, vi står og mangler! Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 12-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 5 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder såsom skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlag. Behandlingen bygger på miljøterapi ud fra en psykodynamisk forståelsesramme. Der er tilknyttet afdelingspsykolog, ekstern psykiater samt centralt ansat socialrådgiver til afdelingen. Æblevangen Æblevangen er en ekstern afdeling, som er beliggende i Aarhus N. Afdelingen er normeret til 8 normaltbegavede unge med spiseforstyrrelser og andre psykiatriske vanskeligheder, bl.a. angst, depression og selvskadende adfærd. Æblevangens personalegruppe er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter og psykomotorisk terapeut. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdelingerne på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm.dk . Vi forventer, at du er bekendt med hjemmesiden og har gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis. Jobbeskrivelse Det kræver en stor faglig forståelse at arbejde med målgruppen, samt at du har drivkraften til at motivere og være udholdende, når de unge ikke selv kan det. Hverdagen består i at understøtte de unge i at opretholde en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et trygt og positivt miljø. Som sygeplejerske vil du have en særlig opgave i at sikre det sundhedsfaglige blik sammen med dine kollegaer. Du vil være sparringspartner til leder i fht. den sundhedsfaglige opgave og tovholder i fht. den sundhedsfaglige dokumentation. Du vil indgå i et tværgående netværk på Holmstrupgård. Som fastansat miljøterapeut vil du blive fast kontaktperson for en eller to unge i et tæt teamsamarbejde. Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med relevante eksterne aktører. Du vil være en del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Der arbejdes relationelt omkring alle unge. Du deltager derudover i vores organisatoriske behandlingsstruktur med teammøder, statusmøder og ugentlige behandlingskonferencer, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Praktisk arbejde omkring de unge og i afdelingen er også en del af den miljøterapeutiske indsats. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt arbejde (som udgangspunkt) hver tredje weekend. Vi tilbyder En tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sig At du kan blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autencitet At blive en del af en større organisation i spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for at påvirke, tage ansvar for samt afprøve nye tiltag Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapeutisk uddannelse Ugentlig supervision, behandlingskonference med eksterne faglige konsulenter og personalemøde, med fokus på at kvalificere praksis En ledelse der er tæt på og tilgængelig Vi ansætter dig, som Er fagligt velfunderet og har en sygeplejefaglig uddannelse samt erfaring med psykiatrien og særligt spiseforstyrrede unge Ved at psykisk robusthed skabes gennem et godt arbejdsmiljø, hvor kollegial supervision og kollektiv trivsel vægtes højt Er afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som eksempelvis svær selvskade Er loyal over for den aftalte struktur og praksis Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv Kan gå forrest og være med til at sætte dagsordenen i forhold til den sundhedsfaglige praksis og den miljøterapeutiske behandling Anser dokumentation som en vigtig del af det miljøterapeutiske arbejde Har kørekort til personbil Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist er onsdag 18. januar 2023 kl. 24.00. Samtaler afholdes tirsdag d. 24. januar 2023. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: afdelingsleder Æblevangen Trine Jepsen på trine.jepsen@rm.dk eller på tlf. 91 17 49 63 indenfor almindelig arbejdstid. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.