Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger psykologer der brænder for at arbejde med inklusionsfremmende indsatser omkring børn og unge

  • CareMatch - Rekruttering og Rådgivning
  • Jernbanegade 5,4930Maribo,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hvem er vi? Vi er et stærkt PPR-team, som har fokus på tværfaglig sparring og samarbejde. Vi brænder for vores arbejde og for at udvikle os i fællesskab. Du bliver en del af en engageret psykologgruppe, hvor faglighed og fællesskab tager hovedsædet. Overskriften hos os er tværfagligt samarbejde, hvor vi sammen skaber et udviklende miljø, der altid gavner barnet. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er i Lolland Kommune en decentral enhed under skole og dagtilbuds sektoren. Vi rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at sikre udvikling, læring og trivsel hos børn og unge. Hovedopgaven vil være at bidrage med din psykolog faglighed ift. understøttelse af dagtilbud og skoler i deres pædagogiske praksis med rådgivning og vejledning. Opgaverne er afvekslende og indeholder foruden en konsultativ tilgang også udredninger med anamnese, test og korte samtaleforløb. Hvad kan vi tilbyde dig? Et nysgerrigt og udviklende arbejdsmiljø Engagerede og kvalificerede kollegaer og ledere, der er med til at sikre en god onboarding Et anerkendende og tillidsfuldt miljø hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag Et arbejdsliv med fleksibilitet som nøgleordet med mulighed for at arbejde hjemmefra En kultur hvor alle byder ind, og alle bliver lyttet til - der er plads til alles kompetencer En rar tone og et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden på tværs Et godt samarbejde mellem skole, dagtilbud og PPR Faglig sparring med bl.a. læringskonsulenter, tale- og hørekonsulenter samt andre kollegaer med forskellig pædagogisk baggrund Autorisationsforløb hvis du ikke er autoriseret. Og efteruddannelse indenfor specialist uddannelse i pædagogisk psykologisk felt. Vi forventer, at du er/har: Uddannet psykolog (vi stiller ekstern supervision til rådighed for alle vores PPR-psykologer og hvis du ikke er autoriseret endnu, stiller vi intern og ekstern supervision og autorisation til rådighed) En stærk konsultativ tilgang Evnen til altid at bevare fokus på at barnets inklusion skal forbedres i de nuværende omgivelser Nysgerrig og undersøgende tilgang til barnet samt de omkringliggende narrativer Evnen til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, der får barnet til at åbne op En anerkendende og empatisk tilgang til rådgivning og vejledning, der sikrer et konstruktivt samarbejde omkring barnet fremadrettet. Nysgerrig på jobbet? Hvis du vil vide mere om jobbet, eller hvis du har nogen spørgsmål, kan du ringe til leder af PPR Mie Villemoes på tlf.: 51 14 37 38 eller konsulent fra CareMatch Tine Wiegaard på tlf.: 22 35 24 47. Samtale og ansættelse Stillingen er en fuldtidsstilling med opstart hurtigst muligt og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.