Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du en af vores nye kollegaer til hjemmevejledningen i Københavns Kommunes socialpsykiatri (dagtid)?

  • Københavns KommuneCenter for Støtte til Borgere i egen Bolig og Aktivitets og Samværstilbud
  • Sundbygårdsvej 1,1000København K,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du glad for frisk luft og motion? Vil du være med til at understøtte vores § 85-tilbud i København og støtte psykisk sårbare borgere i eget hjem til et mere selvstændigt og meningsfyldt liv? Vi søger visionære og erfarne sundhedsfaglige eller socialfaglige hjemmevejledere til faste stillinger på 37 timer pr. uge på hverdage (i dagtimer) til Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud, Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen. Socialpsykiatrien har fokus på at understøtte borgeren i at leve et normalt, meningsfyldt og så selvstændigt liv som muligt med fastholdelse i egen bolig og deltagelse i samfundet. Københavns Kommune arbejder målrettet for, at flere københavnere klarer sig bedre og har mindre behov for hjælp. Centret er en spændende arbejdsplads i udvikling. Vi er p.t. i gang med at styrke og udvikle vores § 85-tilbud til borgerne endnu mere, da vi oplever en stigende efterspørgsel. Vi søger kollegaer til vores enheder i København: Korsgade på Nørrebro, Frederikssundsvej i Nordvest og Sundbygårdsvej på Amager snarest muligt. Hvad går jobbet ud på? Hverdagen hos os består af at støtte udsatte mennesker med psykisk sygdom gennem besøg/aftaler i og uden for borgerens eget hjem samt i gruppeforløb (iht. Serviceloven § 85). Du vil få ansvaret for ca. 11-13 borgere i aldersgruppen 18-65 år. Vi arbejder med udgangspunkt i indsatsmål, som er givet af sagsbehandler. Det betyder, at du skal omsætte din faglige viden til konkrete, velbeskrevne delmål/handlinger i samarbejde med borgeren. Vi øver, træner og guider borgerne til f.eks. at lære at anvende e-Boks, handle på breve, træffe valg, sætte grænser, skabe struktur i hverdagen, anvende offentlig transport m.m. I praksis arbejder du alene en stor del af tiden. Det udelukker dog ikke, at du samtidig er en del af et stærkt arbejdsfællesskab i enheden. Vi lægger vægt på, at løsninger findes i fællesskab, og det forventes, at du reflekterer over de borgerforløb, som du har ansvaret for og bringer sager op på teammøder. Din opgaveløsning vil således foregå i tæt sparring med leder og kollegaer med henblik på at sikre kvalitet og progression i borgerforløbene. Vi forventer, at du har følgende kompetencer og kvalifikationer Du er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver, ergoterapeut eller pædagog Du har kendskab til og erfaring med begreberne recovery og psykosocial rehabilitering og kan omsætte begreberne til handling i arbejdet med borgeren Du har erfaring fra socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien eller med udsatte målgrupper andetstedsfra (mindst to år) og har en solid basisviden om psykiatriske sygdomme og symptomer Du kan eller har potentiale til at facilitere gruppeforløb med borgere Du er god til at strukturere dit arbejde Vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer Det falder dig naturligt at inspirere og motivere Du evner at kommunikere klart og tydeligt og samtidig være lyttende og imødekommende Du er fagligt nysgerrig og kan lide at reflektere over egen praksis Du drives af variation i arbejdet og får energi af en uforudsigelig hverdag Du er hurtig til at falde til i nye sammenhænge Du får energi af arbejdet med mennesker og er i stand til at etablere en udviklingsorienteret og fagprofessionel relation Hvad du kan forvente af os Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og AST blev etableret i 2020. Vi er en organisation med et højt fagligt ambitionsniveau samt dygtige og erfarne medarbejdere, som alle bidrager til et godt arbejdsmiljø med en god samt ligeværdig kommunikation og en uhøjtidelig stemning. Vi arbejder ud fra vidensbaserede metoder, bl.a. Motiverende Samtale, vi har et stort fokus på kompetenceudvikling, og vi får faglig sparring på teammøder og supervision. På sigt vil du blive tilbudt et diplommodul i Recovery og Rehabilitering. Du kan læse mere om vores organisation på vores hjemmeside: www.socialpsykiatri.kk.dk Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker i forhold til gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt (mandag til fredag) med faste arbejdstider og fortrinsvist i dagtimerne. Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Vi gør opmærksom på, at Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og AST indhenter straffeattester ved alle nyansættelser. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved telefonisk henvendelse til Tilbudsleder Sibel Arslan: 2156 8353 Tilbudsleder Jakob Vestphael Larsen: 2999 4083 Tilbudsleder Diana Johansen: 5162 9708 Søg via linket senest fredag den 20. januar 2023 Vi afholder løbende samtaler fra den 9. januar 2023.