Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uklassificeret reservelæge i anæstesiologi Dagkirurgi, Bedøvelse og Operation 3, Aarhus universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en uklassificeret reservelæge ved Bedøvelse og Operation 3, Aarhus Universitetshospital, pr. 1. januar 2023, eller efter aftale. Stillingen er knyttet til Dagkirurgien. Vi ønsker en reservelæge med minimum et års ansættelse inden for det anæstesiologiske speciale. Om AUH Aarhus Universitetshospital varetager hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner for alle specialer. Aarhus Universitetshospital sætter patienten først og ønsker at yde den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske. Forskning, uddannelse samt behandling og pleje foregår integreret og efter høje målsætninger og kvalitetskrav. Kvalitetsudviklingen omfatter samtlige funktioner på alle områder i Aarhus Universitetshospital. Om Bedøvelse og Operation 3 Afdelingsledelsen for Bedøvelse og Operation 3 består af en chefsygeplejerske og en cheflæge. Afdelingen består af to afsnit: Et Dagkirurgisk afsnit med 16 operationsstuer, og en børn/unge/gravide operationsgang med 6 operationsstuer og ca. 4-6 daglige udefunktioner rundt på AUH. Begge afsnit samarbejder med alle de kirurgiske specialer på AUH. Hvert afsnit ledes af en funktionsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en afsnitsansvarlig overlæge/ledende overlæge. Den lægelige normering i afdelingen er aktuelt 25 speciallæger fordelt med 10 speciallæger på dagkirurgi og 17 speciallæger i børn/unge og gravide. Afdelingen har undervisningsforpligtelse over for læger i uddannelsesstillinger og lægestuderende Vi kan tilbyde et godt samarbejdsklima og et uddannelsesprogram, der tager udgangspunkt i kompetencer og interesser. Vi har en afdeling med bred faglighed, hvor der kan opøves både faglige og organisatoriske kompetencer. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt. Der er særligt fokus på det gode dagkirurgiske patientforløb. Vi søger en yngre kollega, som med sin faglighed og kompetencer vil yde en indsats i behandlingen af vore patienter. Vi søger også en kollega, som er interesseret i uddannelse og udvikling, og som under sin ansættelse vil øge sine kompetencer og færdigheder i samarbejde med speciallægerne på afsnittet. Vi efterspørger en yngre kollega med Min. 1 års introduktionsstilling i anæstesi. God sans for samarbejde: bidrager til fortsat godt teamsamarbejde med det øvrige anæstesi-, operation-, og opvågningspersonale samt de mange kirurgiske samarbejdspartnere. Interesse i forskning: Der er gode muligheder for initiering af forskningsprojekter. Interesse i undervisning og med mod på selv af undervise eks. sygeplejersker, medicinstuderende, afsnittets læger. Link til funktionsbeskrivelse. Stillingen er en fuldtidsstilling, vagtfri, dagtider kl. 7.30-15.30. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst for Yngre Læger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation. Ansøgningsfrist:  9. januar 2023. Samtaler i uge 3 Ansøgningen fremsendes elektronisk og stiles cheflæge Lene Raun Nielsen, Palle Juul-Jensens boulevard 99, 8200 Aarhus N Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos: Cheflæge Lene Raun Nielsen lenrauni@rm.dk / 2496 5032 eller konst. overlæge Line Agger Kolstrup linekols@rm.dk / 2946 7027 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.