Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

S5, klinik for tidlig neurorehabilitering, på Hammel Neurocenter søger social- og sundhedsassistent

  • Region Midtjylland
  • Voldbyvej 15,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde tværfagligt, og ønsker du med tiden at blive specialist i neurorehabilitering, har vi job til dig på afdeling S5 på Hammel neurocenter pr. 1 marts 2023. Som medarbejder på Sengeafsnit 5 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder tværfagligt, systematisk og målrettet med højtspecialiseret neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade. Som nyansat på sengeafsnit 5 tilbyder vi dig et grundigt og struktureret introduktionsforløb. Du tildeles en mentor, som sammen med dig og den introduktionsansvarlige sygeplejerske tager ansvar for, at du bliver introduceret fyldestgørende til det spændende speciale. Den første måned følges du med din mentor og tæller ikke med i normeringen. Dine Arbejdsopgaver i afdelingen er bl. a: At planlægge sygepleje i samarbejde med en sygeplejerske i komplekse forløb, som ofte involverer flere diagnoser ud over hjerneskaden. At planlægge individuel og patientorienteret sygepleje ud fra observationer og dataindsamling gennem hele forløbet. At arbejde med relationer, se mennesket bag hjerneskaden - finde frem til patientens ressourcer og motivation. Efter ½ års oplæring introduceres du til de mere specielle sygeplejehandlinger på afdelingen. Specialet på sengeafsnit 5 tager udgangspunkt i den tidlige rehabilitering. Patienterne kommer direkte fra intensiv, er afvænnet fra respirator men har stadig brug for monitorering, CPAP og støtte til bedre lungefunktion. Rehabiliterende aktiviteter er en del af hele dagen, hvor fokus er på individuelle aktiviteter og restitutionsperioder. Som hovedregel er første fokus at afvænne patienten fra trachealtube, så rehabiliteringen kan fortsætte på en afdeling uden respiratorisk overvågning. Her er dog også patienter, der respiratorisk stabile, men stadig har brug for den tidlige indsats i neurorehabiliteringen. Vi lægger vægt på at du: har lyst til at lære specialet at kende særligt har lyst til at tage del i plejen af patienter i den tidlige fase i neurorehabiliteringen. at du kan se dig selv arbejde med en patientkategori, der er svækket, især i forhold til kommunikation at du vil lære at indgå i et samarbejde med pårørende i krise bidrager til et godt arbejdsmiljø Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge med blandede vagter og med en gennemsnitlig weekendvagt hver 3. uge. Mindre timetal og/eller fast aften-eller nattevagt kan evt. aftales. Om vores semi-intensive Sengeafsnit 5 Den typiske patient kommer direkte fra det intensive forløb, og vi har fokus på højtspecialiseret neurorehabilitering fra første dag. De fleste patienter på afsnittet har dysfagi-problemer og derfor cuffede tracehaltuber, med behov for døgnovervågning. Patientgruppen rummer komplekse fysiske og kognitive problemstillinger, og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet, i forhold til at bruge din sygeplejefaglige tilgang i patientens neurorehabilitering. Indlæggelsestiden svinger mellem 14 dage – 6 mdr. Vi har 7 sengepladser på afsnittet med god normering i alle vagter. Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. Neurorehabilitering er et fagområde, hvor der hele tiden kommer ny viden. Det betyder, at der på Hammel Neurocenter, der er et forskningshospital, er store muligheder for faglig og personlig udvikling, hvilket også tilskyndes på klinikken bl.a. gennem tildeling af ansvar for fokusområder og høj grad af medindflydelse. Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 sengepladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 250 sygeplejepersonale, 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter. Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til ” lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale", v il der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Yderligere oplysninger Har du lyst at høre mere, eller at komme og besøge afsnittet til en uforpligtende samtale, kontakt da: Afdelingssygeplejerske Marianne Brink Schmidt, tlf. 7841 9309 eller mobil: 5136 3597. Mailadresse: manscm@rm.dk Jeg kan også formidle kontakt til en social-og sundhedsassistent fra afdelingen, hvis du har spørgsmål til dem, og der er mulighed for en uforpligtende følgedag. Din ansøgning Din ansøgning og CV vedlagt kopi af eksamensbevis og autorisationsID skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 15.januar 2023. Der afholdes samtaler løbende. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.