Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sjældent udbudt lederstilling til tværfaglig myndighedsafdeling

  • Herlev KommuneVoksenrådgivning og Visitation
  • Herlev Bygade 90,2730Herlev,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Voksenrådgivning og Visitation søger en udviklingsorienteret myndighedsleder pr. 1. marts 2023 til Team Visitation og Team Handicap og Psykiatri. Kom og vær med i en ambitiøs udvikling Som leder i Voksenrådgivning og Visitation skal du facilitere, at borgerne i samarbejdet med myndigheden oplever sig anerkendt og medinddraget, samt at der træffes helhedsorienteret og sammenhængende afgørelser med det formål, at borgerens egne potentialer udvikles/understøttes, så borgerne oplever progression og selvbestemmelse. Voksenrådgivning og Visitation arbejder med udviklingsplaner, og vi skal de kommende år bidrage i arbejdet med frisættelse og selvbestemmelse på ældreområdet, tidlig forebyggende indsats på det specialiserede voksenområde samt udvikling af eget ”speciale” på myndighedsområdet. Herlev Kommunes ambition – Herlev i fremgang I Herlev er det ambitionen, at voksne skal leve så selvstændigt et liv, som det er muligt, hvor den enkelte får større mulighed for at skabe det liv, de ønsker og at bidrage aktivt til og deltage i fællesskabet. Principper for indsatser: Målet for indsatsen er altid borgerens progression. Der opstilles konkrete og målbare mål for indsatsen. Indsatsen sker så tæt på hverdagen/almenområdet som muligt og skal være så lidt indgribende som muligt. Indsatsen skal understøtte og styrke netværk og fællesskab. Indsatsen skal være koordineret og sammenhængende, så den bliver enkel og overskuelig. Om Voksenrådgivning og Visitation Afdelingen er Herlev Kommunes tværfaglige myndighed på voksenområdet og er opdelt i tre teams, Hjælpemiddel, Visitationen, og Handicap og Psykiatri. Afdelingen er sammensat på et bredt fagligt fundament, og vores dygtige og engagerede medarbejderne er hhv. ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, socialformidlere og administration. I alle teams er der erfarne faglige koordinatorer. Ledelsesteamet består af to ledere og en funktionsleder. Afdelingen er fysisk placeret på Herlev Rådhus. Stillingens profil Som leder af myndighedsområdet er dine opgaver bl.a.: Daglig ledelse af 18 medarbejdere, koordinering og prioritering af opgaver og ressourcer i tæt samarbejde med to faglige koordinatorer. Tilrettelæggelse og tilkøb af indsatser under faglige og økonomiske hensyn. Budgetstyring i samarbejde med funktionsleder. Juridisk kvalitetssikring og udvikling af myndighedsområdet. Tæt samarbejde og koordinering i eget lederteam. Tæt samarbejde med kommunens øvrige centre, som Center for Børn og Familie samt Center for Unge, Job og Uddannelse, kommunale udfører, private leverandører og regionale tilbud. Videreudvikling af kommunens tilbud til voksne borgere i samarbejde med ledelsesgruppen i Center for Sundhed og Voksne og Herlev Kommune som helhed. Faglig profil Som leder af myndighedsområdet forventer vi af dig, at du har: En relevant faglig baggrund indenfor det specialiserede voksenområde og ledelsesmæssig efteruddannelse gerne på diplomniveau. Erfaring med myndighedsområdet, og gerne kendskab til ældreområdet En ambitiøs, visionær, kreativ og vedholdende arbejdsform. Viden om gældende lovgivning og interesse i udviklingen af den kommende lovgivning indenfor områderne. Interesse i udvikling af tilbud til borgere indenfor det specialiserede område og ældreområdet. Gode kompetencer til dialog og samarbejde med borgere og pårørende. Gode kompetencer til dialog og samarbejde med samarbejdspartnere. Personlig profil Som leder i Voksenrådgivning og Visitation er du selvstændig i din ledelse. Du bidrager aktivt til, at lederteamet i afdelingen er velfungerende og stærkt. Du har et anerkendende menneskesyn og en nærværende og positiv tilgang til mennesker og opgaver – og vægter dialogen højt. Du har livs- og ledererfaring, hvorpå omsorg for og forventninger til medarbejderne balanceres. Du er tydelig, engagerende og delegerende i din samarbejdsform – og trives med at arbejde med høj grad af medarbejderinddragelse. Du kan tilslutte dig kommunens ledelsesværdier: synlig, helhedstænkende, ordentlig og visionær. Løn og ansættelse Efter gældende overenskomst. Ønsker du at vide mere Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen ved at ringe funktionsleder for Voksenrådgivning og Visitation Annika Nielsen, på telefon 5146 6718 eller mail annika.nielsen@herlev.dk Søg stillingen Ansøgningen skal vedlægges relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Der vil indgå 2 samtaler i ansættelsesforløbet. Ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 4. januar 2023 kl. 12. Samtaler bliver afholdt tirsdag den 10. januar og mandag den 16. januar 2022.