Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi opnormerer i vores gruppe af kliniske vejledere og søger derfor sygeplejerske med funktion som klinisk vejleder til Lever-, Mave- og Tarmsygdomme (LMT) sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Drømmer du om at blive klinisk vejleder eller er du klinisk vejleder og har lyst til at prøve noget nyt, så læs videre. Vi får et øget antal af elever og studerende og derfor søger vores kliniske vejledere ny kollega pr. 1 marts 2023 til at tilrettelægge, understøtte og vejlede de sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i deres uddannelsesforløb i tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige. LMT er kendt for et godt studie- og læringsmiljø. Vi uddanner sosu-elever og sygeplejestuderende på alle niveauer og vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og studerende og deres forudsætninger. Vi har 20 sengepladser og modtager både elektive og akutte patienter. Patientforløbene på LMT veksler mellem at være korte og længere og af varierende kompleksitet. Du kommer til at arbejde i hele det brede felt af grundlæggende sygepleje. Og samtidig kan du gå i dybden med specialerettede observationer og sygepleje, smertebehandling, ernæring, diagnosesamtaler, palliation, patient- og pårørendeinvolvering, koordinering af overgange, akutte observationer og meget mere. Vi arbejder i makkerpar i alle vagter, da det giver tryghed i opgaveløsningen og god mulighed for sparring med kollega. Og vi afholder dagligt tværfaglige teamkonferencer med fokus på det optimale og gode patientforløb. Vi møder hele mennesket og lægger vægt på medinddragelse i eget patientforløb. Vi har høj faglighed og fokus på løbende kompetenceudvikling. Vi arbejder målrettet med at optimere vores patientforløb samt kvaliteten i vores pleje og behandling i et tværfagligt samarbejde. Kendetegnet for vores afdeling er, at vi arbejder med forskningsbaseret indsats mod lever-, mave- og tarmsygdomme. Og vi har stort fokus på udvikling og forskning i sygepleje i samarbejde med vores klinisk sygeplejespecialist, uddannelsesansvarlige sygeplejerske, sygeplejersker med ansvar udvikling og implementering, samt specialeansvarlige sygeplejersker. Vi er 40 glade kolleger, med stor erfaring, mange kompetencer og fagligt engagement et dynamisk sengeafsnit, der sætter den faglige barre højt et spændende speciale, der også varetager den alment medicinske patient kolleger, der altid gerne vil lære af hinanden og spille hinanden gode et hold, som samarbejder, hjælpes ad og har plads til både alvor og humor i alt tre kliniske vejledere i sengeafsnittet og to kliniske vejledere i klinikken. Vi tilbyder faglig sparring med vejledergruppe og uddannelsesansvarlig sygeplejerske et erfarent vejlederteam, der gerne deler viden og er åben overfor dine ideer rammer, der understøtter vejlederopgaver kompetenceudvikling med mulighed for uddannelse inden for område strukturerede forløb for elever og studerende tid til planlagte følgedage og ugesamtaler med elever og studerende selvtilrettelæggelse af vejlederdage med elever og studerende planlagte vejledermøder, hvor ledelsen deltager et veltilrettelagt introduktionsforløb, med udgangspunkt i dine kompetencer og systematiske introduktionssamtaler den første måned i følgeskab med mentorer og vores introduktionsansvarlige sygeplejerske kompetente kolleger, såvel unge som erfarne, der tager godt imod dig velfungerende tværfagligt samarbejde med læger, diætister, terapeuter og sekretærer ugentlig undervisning i den pleje og behandling, der kendetegner LMT faglig og personlig udvikling i rollen som klinisk vejleder mulighed for selvledelse og at arbejde selvstændigt omkring elever og studerende tværfagligt samarbejde omkring uddannelse med studerende/vejledere fra andre faggrupper tid til at skabe et godt læringsmiljø for elever og studerende, hvor der er mulighed for refleksion og fokus på faglig argumentation et virkelig godt tværfagligt arbejdsmiljø. Vi forventer, at du gerne har to års erfaring som sygeplejerske inden for det medicinske område har uddannelsen som klinisk vejleder eller ønsker at tage den har gode pædagogiske og sociale kompetencer arbejder struktureret, målrettet, selvstændigt og selvledende har interesse for samarbejde, koordinering og ledelse af elevers og studerendes praktikforløb til stadighed arbejder med at udvikle såvel faglige som personlige kompetencer medvirker til at skabe et inspirerende og udviklende læringsmiljø i LMT fungerer som rollemodel i udøvelsen af den kliniske praksis, så der skabes sammenhæng mellem teori og klinisk uddannelse formidler og vejleder i forhold til erfarings- og forskningsbaseret viden kan lide at arbejde med patientforløb, hvor løsningen ikke altid er givet på forhånd arbejder målrettet, med et godt overblik og har flair for samarbejde og koordinering værdsætter og bidrager til det tværfaglige samarbejde i hverdagen er engageret og arbejder med at udvikle både dine faglige og personlige kompetencer bidrager positivt til vores gode arbejdsmiljø udvikler dine pædagogiske kompetencer og deltager i udviklingen i afdelingen I funktionen som klinisk vejleder er du ansat i en basisstilling primært i dagvagt med weekend vagt enten hver 4. weekend eller 6. weekend i 8 timers vagter. Stillingen er på 37 timer/uge. Der vil være en helligdagsvagt i jul/nytår og en helligdagsvagt (påske eller pinse osv.) om foråret. Vil du vide mere om os eller om stillingerne, er du velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe eller kontakte uddannelsesansvarlige sygeplejerske Pia Holm på 2177 4903 eller piahoell@rm.dk , eller konstitueret oversygeplejerske Andreas Schlott på 2497 9167 eller andrschl@rm.dk . Vi glæder os til at læse din ansøgning. Og send den senest den 23. januar 2023. Vi afholder samtaler den 26. januar 2023. Måtte du være forhindret grundet ferie, finder vi en løsning. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Nærmere oplysninger om LMT finder du på www.auh.dk – Afdelinger/Lever-, Mave- og Tarmsygdomme. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.