Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ambitiøs og visionær cheflæge søges til Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V , OUH

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 1. sal,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at føre Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V ind i fremtiden? Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er i en rivende udvikling – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi søger en ambitiøs og dedikeret cheflæge til at stå i spidsen og gå forrest i et stærkt samarbejde med chefsygeplejersken. Afdelingens vision er at være højspecialiseret med diagnostik, behandling og pleje, der imødekommer patienternes og samfundets krav og behov. Du skal lede en afdeling, der har som mål til stadighed at udvikle det anæstesiologisk-intensive speciale på nationalt og internationalt niveau gennem forskning, udvikling og uddannelse. Din opgave bliver at føre afdelingen frem mod nye resultater, herunder afdelingens forberedelse og udflytning til det nye OUH. Det forberedende arbejde er i fuld gang, og allerede nu afprøver vi nye arbejdsgange, som skal videreføres og fastholdes gennem din ledelse. Om Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V binder Odense Universitetshospital sammen. Afdelingen er en vigtig brik for at få OUH til at fungere, både nu og når vi flytter på det nye OUH. I et konstruktivt samarbejde mellem afdelingsledelsen og funktionslederne har vi for nyligt udarbejdet en ny, fælles strategi for Afdeling V: Hele Patienten . Med strategien ønsker vi at beskrive en enkel, gennemsigtig tilgang for Afdeling V’s arbejde frem mod 2025 – og som en aktiv del af det nye OUH. Strategien rummer først og fremmest en klar retning for fremtiden, og den bygger på vores organisationskultur og faglige værdier. Vi er en del af OUH. Patienten først er vores fælles tilgang og ambition, når vi på OUH i fællesskab skal skabe værdi for patienterne. Vi sætter patienten først sammen med vores kollegaer, og vi forpligter os til at se hele patienten og være med hele vejen. Det er samtidig vores løfte til patienterne om at være patientens universitetshospital. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående, klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter de fleste af hospitalets afdelinger. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit inden for klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området. Afdelingen er i en rivende udvikling og består af en meget velfungerende ledergruppe, samt mere end 800 medarbejdere , som prioriterer og værdsætter fagligt samarbejde højt. Afdelingen er kendetegnet ved en høj grad af specialisering, hvor vi supplerer hinanden og sygehuset på tværs af specialerne. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling højt til gavn for patientbehandlingen, og vi sætter patienten først sammen med vores kollegaer og samarbejdspartnere. Ledelsesmæssigt tilstræber vi en fælles, åben og lyttende tilgang til udfordringer og opgaver. Vi lægger vægt på at gøre brug af medarbejdernes mange kompetencer i opgaveløsningen, og det gør vi i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone. Om dig Du kommer til at stå i spidsen for en stor og kompleks afdeling med over 800 medarbejdere, og den ledelsesmæssige opgave fordrer derfor en tilsvarende tyngde. Den ideelle kandidat har bred erfaring med ledelse, og en lederuddannelse på masterniveau eller tilsvarende vil være en klar fordel. Du skal kunne gå forrest med en strategisk tilgang og et skarpt blik for udviklings- og forskningsmuligheder.  Du skal have forståelse for, hvordan man bedst forvalter personalemæssige og økonomiske ressourcer i en stor organisation. Herudover ser vi gerne, at du har betydelig klinisk erfaring inden for anæstesi-/intensivområdet. Som ny cheflæge hos os er det væsentligt, at du arbejder med at skabe et miljø og rammer, hvor alle målrettet inddrager patienter og pårørende og har høje ambitioner på patienternes og organisationens vegne. Du har let ved at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer og formår at sætte medarbejdernes potentialer i spil. Du er desuden åben og anerkendende i din kommunikation. Opgaver og rammer Du får sammen med chefsygeplejersken det overordnede ledelsesansvar for afdelingen. Med til det hører, at du: Sikrer, at afdelingen fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for alle fagområder både frem mod det nye OUH og tiden efter Får medansvar for at tilpasse afdelingen til den kommende aktivitet inden for specialet og det nye OUH Får mulighed for at udvikle nye tiltag, der udfolder ambitionen om at inddrage patienter og pårørende Får mulighed for at videreudvikle afdelingens samlede forskningsindsats sammen med forskningsledelsen og chefsygeplejersken Indgår i et tæt samarbejde med afdelingens ledergruppe og har ledelsesmæssig reference direkte til direktionen og bliver en del af OUH’s øverste ledelseskreds Får medansvar for at sætte rammen for afdelingens strategi kultur og arbejdsmiljø, så den forbliver attraktiv i forhold til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere Læs mere i den uddybende stillingsbeskrivelse, der detaljeret beskriver vilkårene for og forventningerne til den nye cheflæge. Ansøgningsfrist, samtaler og ansættelsesvilkår Der er ansøgningsfrist for stillingen den 3. januar 2023, og vi forventer at holde samtaler den 16. januar 2023 og evt. anden samtale den 19. januar 2023. Tiltrædelse 1. maj 2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale mellem Danske Regioner og FAS.  Ansøger skal være forberedt på eventuelt at gennemføre en personlighedstest. Og efter aftale med ansøgeren vil vi indhente referencer. Yderligere oplysninger om stillingen Du er velkommen til at kontakte lægelig direktør Kim Brixen, tlf. 51 20 97 87, kim.brixen@rsyd.dk og chefsygeplejerske Susanne Sebens, tlf. 65 41 25 88, susanne.sebens.hald@rsyd.dk