Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejefaglig kvalitetskoordinator søges til Afdeling For Depression og Angst

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Trives du med ansvar og er du hjemmevant med udviklingsprocesser i en tværfaglig praksis? Evner du at koordinere, facilitere og drive den kliniknære kvalitetsudvikling med ambitiøse mål? Så har du nu mulighed for at blive vores nye kvalitetskoordinator i staben i Afdeling for Depression og Angst (ADA), da vores nuværende kvalitets- og udviklingsleder går på pension. Der er tale om en fast stilling på 37 timer i ugen med tiltrædelse pr. 01.04.23. Afdelingen for Depression og Angst ADA er en af de fire psykiatriske afdelinger, der udgør AUH Psykiatrien. Medarbejderstaben omfatter ca. 500 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus og fire klinikker, som hver enhed har sin egen funktionsledelse. I linket kan du danne dig et overblik over organisering af Afdeling for Depression og Angst: Microsoft PowerPoint - organisationsdiagram-ADA-010621.pptx (rm.dk) I ADA tilbyder vi udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser bl.a. inden for det affektive spektrum, hvor vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende. Vi arbejder med integrerede, medicinske og psykologiske behandlingsforløb ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning en del af vores kerneopgave. I stillingen som kvalitetskoordinator, har vi brug for en sygeplejerske med et godt kendskab til klinisk praksis, god organisationsforståelse og stor viden om og erfaring med kvalitetsudvikling. Du vil som vores nye kollega blive en del af en tværfaglig stab med fem medarbejdere, som samarbejder tæt, kliniknært og ud fra forbedringsmodellen. Vi bistår afdelingsledelsen og funktionslederne med opgaver inden for kvalitet, udvikling, kommunikation, HR, digitalisering og administration, hvor vi hele tiden har for øje, at opgaveløsningen skal komme patienterne til gavn. Vores primære opgave er at hjælpe klinikere, så de kan løse deres kerneopgave bedst muligt. Kvalitetskoordinatorens opgave er at: Udvikle og styrke den kliniske kvalitet i ADA gennem samarbejde med relevante aktører på tværs af psykiatrien og lokalt i ADA. Kvalitetskoordinatoren har fokus på at sikre sammenhængen mellem de valgte indsatser og målsætningen i både ADA og i den samlede psykiatri. Deltage i det fællespsykiatriske kvalitetsnetværk, og samarbejde med psykiatriens øvrige kvalitetskoordinatorer omkring fællespsykiatriske indsatser. Deltage i ugentlig samarbejdsdag med de øvrige kvalitetskoordinatorer på AUHP om de fælles indsatser på tværs af AUHP, eksempelvis tværgående udviklingsopgaver, fælles undervisning, vedligeholdelse af den fælles dokumentsamling etc. Samarbejde med ledelsesgruppe og klinikere i ADA, på tværs af forskellige fagligheder og gennem forskellige netværk og arbejdsgrupper. Fungere som sparringspartner eksempelvis ift. valg af metoder og redskaber i forbindelse med konkrete indsatser. Igangsætte, fastholde og evaluere tværgående udviklingsindsatser i tråd med afdelingens strategi. Indhente og anvende kvantitative og kvalitative data i planlægning af- og opfølgning på udviklingsindsatser. Varetage kvalitetsarbejdets kerneopgaver ift. forebyggelse af tvang, patientsikkerhed patienttilfredshed, kliniske kvalitetsdatabaser og arbejdet med retningsgivende dokumenter i e-dok. Støtter gennem tilstedeværelse i de enkelte enheder i ADA ved behov. Kvalitetskoordinatoren deltager i relevante fora, hvor der er behov for koordinering for at sikre sammenhæng i opgaveløsninger, eksempelvis vagtudvalg, oversygeplejerskemøder og ledelsesmøder i ADA. Dine arbejdsopgaver vil være dynamiske og tilpasses afdelingens eller hospitalets udviklings- og forbedringsbehov. Vi forventer, at du: Er uddannet sygeplejerske og har relevant efteruddannelse. Har dokumenteret erfaring med kvalitets- og forbedringsarbejde inden for sundhedsområdet. Kender klinisk praksis og forstår den virkelighed arbejdsgangene skal fungere i, både ambulant og stationært. Kommunikerer effektivt, tydeligt og inddragende både mundtligt og skriftligt. Har en veludviklet organisationsforståelse og kan begå dig i en kompleks politisk styret organisation. Trives i en hverdag med mange bolde i luften og hvor arbejdsopgaverne ændrer sig i takt med afdelingens behov. Er ansvarsbevidst, hjælpsom og vedholdende i forhold til at løse opgaverne. Kan bidrage til at bevare den positive tilgang og gode kommunikation, der er i afdelingen. Vi tilbyder: En stilling med samarbejdspartnere på tværs af psykiatrien i Region Midtjylland og på tværs af somatik og psykiatri på AUH. En stilling i et spændende tværfagligt miljø, som er præget af store ambitioner for afdelingen. En afdeling der vægter et godt arbejdsmiljø med fokus på faglig udvikling. Gode muligheder for selvstændigt ansvar og indflydelse på arbejdsopgaverne. Et individuelt tilpasset introduktionsprogram og mentorordning. Løn- og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Kontaktoplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Chefsygeplejerske Maja Skau på tlf. 91 16 86 10. Ansøgningsfrist og ansættelsesforløb Ansøgningsfrist: d. 05.02.2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 08.02.2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.