Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge på Røntgen og Skanning Afsnit Neuro, Aarhus Universitetshospital (AUH) med funktion i neurodiagnostik

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som overlæge i radiologi med subspecialisering inden for neuroradiologi er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen ønskes besat af en engageret speciallæge i radiologi med interesse for og meget gerne erfaring i neuroradiologi. Alt efter fagligt udgangspunkt planlægges oplæring. Vi tilbyder et job med mange spændende udfordringer, hvor du som en del af afdelingens overlægegruppe vil indgå i afsnittets kliniske arbejde, undervisning, forskning og udvikling. Stillingen indgår i afsnittets diagnostiske team. Teamet er bl.a. ansvarlig for den akutte neurodiagnostik på hele Røntgen og Skanning. Det er derfor en dagligdag med skiftende funktioner og et stort akutindtag. Der er god mulighed for udviklingsprojekter i samarbejde med Neuroradiologisk Forskningsenhed. I Afsnit Neuro vægtes evner til samarbejde og supervision højt. Overlægen vil få funktion i Afsnit Neuro, som betjener de kliniske afdelinger i område NORD af Aarhus Universitetshospital, Neurologi, Hjerne- og Rygkirurgi, Øre-Næse-Halssygdomme og Øjensygdomme. Herudover udføres undersøgelser for især Kræftafdelingen og hospitalets øvrige afdelinger, og der er et samarbejde med afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Afsnittet dækker opgaver på både hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau. Afsnittet har CT, MR og konventionel røntgen samt interventionsstuer tilknyttet. Lægestaben i Afsnit Neuro omfatter 8 overlæger, 1 forskningsprofessor, 5 afdelingslæger og 4-5 reservelæger i hoveduddannelse. Herudover er der p.t. to konsulenter tilknyttet. Disse to stillinger ønskes på sigt konverteret til faste speciallægestillinger. Af overlægerne er 5 tilknyttet det diagnostiske team og 3 tilknyttet interventionsteamet. Øvrigt personale i den kliniske del af afsnittet udgør i alt ca. 50 ansatte. Overlægen har hovedfunktion i det diagnostiske team og indgår i driften af hele det neuroradiologiske område (ikke neurointervention), herunder vejlederfunktion for yngre radiologer. Overlægegruppen har hovedansvar for en række specialiserede konferencer og er tovholdere for den daglige drift. Overlægen indgår i vagtlaget og har diagnostisk bagvagt (rådighed fra hjemmet med hjemme-BDA) for HU-læger. Denne planlægges p.t. som 5-skiftet det vil sige 50-60 vagter/år. Vi arbejder på udtynding af vagthyppighed og belastning, da vi ønsker så mange speciallæger i dagtid, som muligt. Afsnit Neuro er 1 af 4 afsnit i Røntgen og Skanning AUH. I Afsnit Neuro driftes 1 CT-skanner, 4 MR-skannere samt 0,5 forskningsskanner tilknyttet den Neuroradiologiske Forskningsenhed og 2 angiorum. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det betyder, at du som overlæge skal indgå i et større fagligt fællesskab og via dette understøtte patientforløb, afdelingens drift og kolleger i andre afsnit. Foruden Afsnit Neuro er der et stort neuroforskningsafsnit med ca. 40 medarbejdere. Forskningsafsnittet ledes af forskningsprofessoren og indgår i Center for Funktionel Integreret Neuroforskning (CFIN). Du kan læse mere om stilling og funktionsbeskrivelse her . Om Røntgen og Skanning Røntgen og Skanning er samlet på universitetshospitalet i Skejby og er en af landets største radiologiske afdelinger. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det betyder, at du som overlæge skal indgå i et større fagligt fællesskab og via dette understøtte patientforløb, afdelingens drift og kolleger i andre afsnit. Det giver også mulighed for at opnå nye kvalifikationer efter interesse og aftale. Vi er nu ca. 380 ansatte, heraf ca. 80 speciallæger, fordelt på 4 afsnit. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udfører ca. 200.000 undersøgelser årligt (505.000 procedurer), heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og uden-regionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Vi er i tæt samarbejde med de fleste afdelinger på Aarhus Universitetshospital samt de øvrige radiologiske afdelinger i regionen. Herudover har afdelingen formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet omkring forskning, uddannelse og undervisning samt klinisk med Institut for Retsmedicin. Afdelingen har et stærkt forskningsmiljø med klinisk professorat og 2 store forskningsenheder: Forskning på Røntgen og Skanning - AUH til fagpersoner Røntgen og Skanning har et stort ansvar inden for uddannelsen af radiologiske speciallæger i Region Midtjylland og har både introduktions- og et stort antal hoveduddannelseslæger. Herudover har afdelingen også radiografstuderende samt lægesekretærelever. AUH's strategiske ambition, som også er vores har 3 overskrifter -  Vi møder hele mennesket -  Vi har den højeste faglighed -  Vi skaber resultater gennem samarbejde Afdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af en cheflæge, en chefradiograf og en klinisk lærestolsprofessor. Hvert afsnit har en afsnitsledelse bestående af 1-2 afsnitsledende overlæge(r)og en overradiograf. Ansøgning Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte cheflæge Vibeke Fink-Jensen, 2475 1179 ( vibfin@rm.dk ) Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation i radiologi, curriculum vitae samt publikationsliste. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder med vægt på det særlige ansvar i stillingen. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallægers indgåede overenskomst for overlæger. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation. Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning. Ansøgningsfrist: Søndag d. 15. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Fredag d. 6. Februar 2023 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.